Informace

Pořadatel konference: 
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s. odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří Interlab 2020.

Odborný garant:

MUDr. Jan Špička, MBA, Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., e-mail: jan.spicka@kzcr.eu

Datum a místo konání:

4. listopadu 2020
Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016