Informace

Akce se připravuje.

 

Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá dne 10. června 2015 již tradiční regionální víceoborovou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří „INTERLAB 2015“.

Záštita
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Pořadatelé konference:
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s OS ČLK, KVVOPZ a POUZP.

Akce bude ohodnocena kreditními body.


Odborný garant:
Ing. Pavla Eliášová OKB KZ, a. s. - MNUL, o. z.

Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s. a multimediální tým OVVDV KZ, a. s.


Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016