Poplatky

JOP VŠ (mimo KZ, a.s.) 400 Kč

JOP VŠ (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Lékař (mimo KZ, a.s.) 400 Kč

Lékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Nelékař (mimo KZ, a.s.) 400 Kč

Nelékař (zaměstnanec KZ, a.s.) 0 Kč

Oběd (pouze pro zaměstnance KZ, a.s.) 100 Kč

Přednášející 0 Kč


Registrační poplatky
Přednášející a zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 400 Kč vč. DPH (včetně oběda)
Poplatek za oběd pro zaměstnance KZ, a.s.: 100 Kč vč. DPH
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016