Poplatky

Ostatní 300 Kč

Pořadatelé akce a účastníci s aktivní účastí 0 Kč

Zaměstnanec ambulance (mimo KZ, a.s.) 300 Kč

Zaměstnanec jiné nemocnice (mimo KZ, a.s.) 300 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 0 Kč

Zaměstnanec KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 0 Kč


Účastnický poplatek:
Aktivní účastníci a zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: bez poplatku

Ostatní účastníci:
300,- Kč vč. DPH. Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016