Informace

Pořadatelé konference: 
Kardiologická klinika FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborní garanti:
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI - přednosta Kardiologické kliniky, e-mail: pavel.cervinka@kzcr.eu
MUDr. Miroslav Kolesár - primář Kardiochirurgického oddělení, e-mail: miroslav.kolesar@kzcr.eu
Květoslava Hlavatá - vrchní sestra Kardiologické kliniky, e-mail: kvetoslava.hlavata@kzcr.eu

Datum a místo konání:
1. listopadu 2018
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa: Pasteurova 3544/1

Kredity:
Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK.

Poplatky:
Odborný program - bez poplatku

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016