IX. Kongres perioperačních sester a V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Motto: „Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba nás něčemu naučí.“

24. září 2020 - 25. září 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

Akce je zrušena. 

Na základě doporučení pandemického štábu rozhodlo vedení společnosti Krajská zdravotní, a.s. dne 14. 9. 2020 o odsunutí konání konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích a prezentačních akcí KZ se zrušením nyní aktuálních termínů. 

O případném náhradním termínu budete informováni s dostatečným předstihem.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016