II. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

8. června 2017 - 9. června 2017

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016