I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

26. května 2016

přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovoluji si vás pozvat na I. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace, která se bude konat 26. 5. 2016 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Smyslem akce je setkání lékařů, sester a dalších zdravotníků pracujících na operačních sálech a sterilizaci, ale i těch, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět.
Bude mi potěšením, pokud přispějete do odborného programu konference aktivním sdělením nebo se zúčastníte diskuzí, pro které se budeme snažit vytvořit dostatečný prostor. Kromě odborného programu nabízíme zájemcům možnost exkurze na Centrální operační sály i na Centrální sterilizaci Masarykovy nemocnice. Chybět nebude ani společenský večer s překvapením.
Doufám, že konference poskytne nejen řadu odborných informací, které obohatí vaše rozhledy, ale přinese i milá společenská setkání a navázání nových kontaktů.

Odborná témata kongresu:
• Historie a současnost operačních sálů a sterilizace
• Práce na operačních sálech – specifika, problémy, novinky
• Rentgenové přístroje na operačních sálech – bezpečnost práce, ochrana
• Hygiena, dezinfekce, sterilizace
• Varia

Na setkání v Ústí nad Labem se těší 

MUDr. Ivan Humhej,
primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016