Roboticky asistovaná Boariho plastika

workshop se dvěma live přenosy z operačního sálu

24. června 2020

seminární místnost Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Workshop je určen pouze pro lékaře. Kapacita je omezena počtem 12 míst.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016