Oddělení centrálních operačních sálů (COS) a centrální sterilizace (CS)

Umístění: Pavilon COS, 2.NP

Zprovoznění nového pavilonu Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace proběhlo dne 13. 8. 2020. 

Primář COS a CS

MUDr. Pavel Valoušek

Tel.:
+420 417 519 111
Email:

Zástupce primáře COS a CS

MUDr. Lukáš Pondělíček

Tel.:
+420 417 519 111
Email:

Vrchní sestra COS a CS

Mgr. Andrea Poláková

Tel.:
+420 417 519 819
Email:

Staniční sestra COS

Limrová Markéta

Tel.:
+420 417 519 796
Email:

Staniční sestra CS

Dita Filipová

Tel.:
+420 417 519 817
Email:

Pracoviště centrálních operačních sálů

Pracoviště funguje od srpna 2020 v novém pavilonu COS, kde se nachází 4 operační sály. Tyto operační sály jsou postaveny dle nejnovějších technologií a jsou vybaveny nejmodernější technikou pro otevřené i miniinvazivní operační výkony. Dále disponují informačním a audiovizuálním systémem (apl. SOR – smart OR – chytrý operační sál) a špičkovým klimatizačním zařízením.

Operují zde obory chirurgie, traumatologie, gynekologie, ortopedie a urologie. Provoz je zaměřen na bezpečnost a kvalitu perioperační péče o pacienty dle standardů kvality. 

V pavilonu F se nachází dalších 5 operačních sálů (vč. COVID oper.sálu), které jsou součástí oddělení COS.

Fotogalerie COS


Pracoviště centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je vysoce specializované pracoviště, které se nachází také v novém pavilonu v těsné návaznosti na oddělení COS.
Toto pracoviště zajišťuje kompletní sterilizační procesy pro nemocniční zákazníky, tak externí. Oddělení CS je technologicky vybaveno na nejvyšší evropské úrovni a splňuje nejnáročnější kritéria v procesu sterilizace dle platných norem. 
Výrobní procesy jsou validovány a řízeny výpočetní technikou. Sterilizační proces je sledován a dokumentován pomocí informačního systému – MEDIX. 
Oddělení se připravuje na proces Certifikace.

Přístrojové vybavení CS

3 parní sterilizátory STERIVAP HP

formal. sterilizátor FORMOMAT PL

3 mycí vysokokapacitní automaty MIELE PG

mycí automat operační obuvi MIELE

Provozní doba CS

Pondělí až Pátek                 7:00 – 7:45 hod.        14:00-15:00 hod.

Sobota                                  7:00 – 7:45 hod.        pouze pro interní zákazníky nemocnice

Neděle                                                                       pouze pro odd. COS


Pravidla příjmu a výdeje materiálu na CS

· Sterilizujeme pouze materiál a pomůcky určené ke sterilizaci dle návodu výrobce v souladu s platnou legislativou.

· Materiál přijímáme dekontaminovaný, čistý a suchý, v omyvatelných přepravních boxech s označením uživatele.

· Přepravní uzavíratelné plastové boxy 2 ks (materiál určený ke sterilizaci a materiál již vysterilizovaný) musí být dostatečně velké (zvýšený objem o sterilizační obal) a nepoužívájí se k jiným účelům než k přepravě pomůcek.

· Materiál je z důvodu garance kvality zabalení a sterility po dobu exspirace vždy balen na centrální sterilizaci.

· Podmínky sterilizace, dekontaminace, exspirace materiálu, způsobů a postupů při jejich vykonávání včetně jejich kontroly jsou uvedeny v platné legislativě Vyhl. č. 306/2012 Sb.

· Pomůcka s nevyhovující předsterilizační přípravou bude vyřazena z procesu sterilizace a vrácena majiteli nesterilní.

· Sady nástrojů musí být přehledně zkompletovány (gumičkou, igelitovým nebo papírovým sáčkem), v jiném případě budou sterilizovány jednotlivě.

· Požadavek na sterilizaci je nutno zasílat ve dvou vyhotoveních, originál zůstává na centrální sterilizaci k archivaci, kopie se vrací s vysterilizovaným materiálem.

· Na požadavku ke sterilizaci vyznačte přehledně množství obalů (jednoduchý obal, dvojitý obal) a typ sterilizace.

· Materiál z parní sterilizace je připraven k vyzvednutí následující pracovní den po sterilizaci, u nízkoteplotní sterilizace formaldehydem po domluvě (neprovádíme každý den).

· Faktura je zaslána Oddělením finančního účetnictví  na základě podkladu pro fakturaci vystaven referentkou centrální sterilizace začátkem dalšího kalendářního měsíce za měsíc předešlý.

Fotogalerie CS


Prosím, čekejte