Interní oddělení I

Umístění: Areál/pavilon: J

Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství.
Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče se 13  lůžky vybavená nejmodernější monitorovací technikou.


Primář

MUDr. Kassu Haileloul

Zástupce primáře

MUDr. Jan Kordík

Vrchní sestra

Zuzana Mocová

Tel.:
+420 417 519 131
Email:

Zástupce vrchní sestry

Bc. Mária Krautstengelová

Popis a výkony oddělení

Interní oddělení má k dispozici 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s vlastním příslušenstvím, 31 standardních lůžek a 9 JIP.
Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství. Nemocní s chronickým selháním funkce ledvin jsou ošetřováni na hemodialyzační jednotce firmy B. Braun Avitum s.r.o., která je špičkově vybavena.
Interní oddělení je schopno provádět funkční vyšetřování, spirometrie, ergometrie, v kardiologické laboratoři je k dispozici špičkový echokardiografický přístroj a možnost monitorování ekg podle Holtera.
Interní oddělení zajišťuje i ambulantní péči v hlavních interních podoborech. K dispozici je diabetologická, kardiologická, endokrinologická  ambulance  a ambulance pro poruchy metabolismu. V dalších odbornostech spolupracujeme s privátními internisty.

EKG, odsávačky, inj.dávkovače, defibrilátory s monitory, glukometr, infusní pumpy, monitor přenosný, lůžka polohovatelná do stran na JIPu, el. ovládaná lůžka na standardním odd. v rámci nadstandard. pokojů a JIP

Lůžka

Počet lůžek: 43


Interní oddělení II

Umístění: Nemocnice Teplice, budova J, 1. patro /lůžková část/

Poliklinika, budova A, 2. patro /endoskopická část/

Interní oddělení II se  zabývá diagnostikou a  léčbou celého  spektra interních chorob, zejména se zaměřením na onemocnění astrointestinálního /zažívacího/ traktu, včetně  onemocnění  jater v celém spektru  hematologie. Skládá se z lůžkové části, jehož součástí je rovněž pokoj paliativní péče určený pro pacienty v terminální fázi svého zejména onkologického onemocnění a ambulantní endoskopické části. Nedílnou součástí našeho oddělení jsou poradny, kde naše pacienty nadále sledujeme a dispenzarizujeme.

Objednání pacientů zajišťuje kancelář našeho oddělení na telefonním čísle 417519540. Na všechna vyšetření je možné se objednat denně od 7:30 do 15:00 hodin. V ordinacích objednání není možné. První návštěvu lékaře je nutné objednat osobně.


Primář

MUDr. Ladislav Hadraba

Tel.:
+420 417 519 536
Email:

Vrchní sestra

Jana Šteflová

Tel.:
+420 417 519 547
Email:

Zástupce vrchní sestry

Marcela Sehnalová - Morávková

Staniční sestra

Tel.:
+420 417 519 151
Email:

Popis a výkony oddělení

Oddělení se zabývá především vyšetřováním, léčbou a prevencí chorob trávicího ústrojí (onemocnění jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky).

Provádíme veškeré spektrum endoskopických výkonů, jak pro lůžková nemocniční oddělení, tak pro ambulantní pacienty. Lékaři a sestry našeho oddělení poskytují 24 hodinovou nepřetržitou endoskopickou službu v případě nutnosti provedení urgentního endoskopického výkonu (urgentní stavění krvácení, extrakce cizích těles atd).

Nedílnou součástí našeho oddělení jsou poradny, kde sledujeme a dispenzarizujeme pacienty s nemocemi trávicího traktu, dále provádíme konzultace v nutriční poradně pro pacienty s poruchami  výživy.


Metody prováděné na našem pracovišti:
-  Ezofagogastroduodenoskopie (gastroskopie - vyšetření jícnu, žaludku a duodena) včetně navazujících diagnostických a terapeutických metod  v oblasti horního GIT /endoskopické stavění krvácení, extrakce cizích těles, ošetření jícnových varixů…./

-  Sigmoideoskopie, koloskopie (vyšetření tlustého střeva a konečníku) včetně dalších navazujícíh  diagnostických a terapeutickýxh výkonů. /Endoskopická polypektomie, endoskopická mukozní resekce, stavění krvácení…/

- ERCP - endoskopická retrográdní  cholangiopankreatikografie (vyšetření žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní s možností navazujících  terapeutických metod /extrakce konkrementů, mechanická litotrypse, zprůchodňování žlučových cest zavádením stentů atd../

- Endosonografie – kombinované endoskopické a ultrazvukové vyšetření k posouzení zejména patol. změn v oblasti slinivky, žlučových cest a  následně s možností odběru vzorků tenkojehlovou biopsií - FNAB

-  Kapslová endoskopie - vyšetření tenkého střeva enterální kapslí

-  Necílená jaterní biopsie

-  Dilatace stenóz travicího traktu

-  Perkutánní endoskopická gastrostomie /PEG/

 - Zavádění plastikových i kovových stentů  v oblasti GIT

 - Extrakce cizích těles ze zažívacího traktu 

 - Argon plasma koagulace

- 24-hodinová pH metrie

Přístrojové vybavení

- Endoskopická část - kolonoskopy, gastroskopy, duodendoskopy řady  180 a 190 vše s použitím NBI  zobrazení,  nasální gastroskop N 180, echoendoskop s linearním a  radialním zobrazením, sono sestava Hitachi Avius, argon plasma koagulace. Sestava pro provedení a vyhodnocení kapslové enteroskopie, pH metr Orion, glukometr, pulzní oxymetry, odsávačky, automatické dezinfektory přístrojů.

- Oddělení - EKG, defibrilátor, dávkovače, pulsní oxymetry, glukometry, polohovatelná lůžka…

Počet lůžek

24 standardních lůžek + 1 lůžko na pokoji paliativní péče s možností přistýlky doprovázející  osoby

2 nadstandardní pokoje. Vybavení: TV, mikrovlnná trouba,  lednička, polohovatelné lůžko, vlastní sociální zařízení


Prosím, čekejte