Oddělení intenzivní medicíny

Umístění: Areál/pavilon: F, Podlaží: 4.

Anesteziologická část zajišťuje bezbolestené provádění operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální anestezie.

Resuscitační oddělení - lůžková část, kde jsou pacienti hospitalizováni se selháváním základních životních funkcí (oběh, vědomí, dýchání).

Primář

MUDr. Tomáš Hrubý

Tel.:
+420 417 519 401
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Miroslav Rejzek

Tel.:
+420 417 519 412
Tel.:
+420 417 519 400

Vrchní sestra

Jitka Konrádová

Tel.:
+420 417 519 407
Email:

Zástupce vrchní sestry

Lenka Srbová

Tel.:
+420 417 519 405
Email:

Popis a výkony oddělení

Anestezie: 
Zajišťuje bezbolestné provádění operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální anestezie, včetně analgosedace na sálech všech operačních oborů. Moderní přístrojové vybavení na operačních sálech a některých vyšetřovnách umožňuje potřebné průběžné sledování fyziologických parametrů operovaných pacientů.  Ročně je podáno cca 5 tis. anestezií.
Resuscitační oddělení: 
Na lůžkové části jsou pacienti hospitalizováni se selháváním základních životních funkcí (vědomí, oběh, dýchání). Oddělení disponuje 6 lůžky a 1 lůžkem pro akutní příjem. Jednotlivá lůžka jsou vybavena moderními ventilátory a nejnovějším vybavením zajišťující komplexní monitoring vitálních funkcí včetně invazivního měření srdečních parametrů a měření intrakraniálního tlaku. Jsme schopni provádět moderní mimotělní eliminační metody sloužící k očišťování krve. Z moderních léčebných metod provádíme punkční tracheotomie, bronchoskopie, endoskopické zavádění jejunálních sond pro zajištění kvalitní výživy pacientů.
Erudovaný personál, celoživotně vzdělávající se, zajišťuje a poskytuje ty nejlepší podmínky pro kvalitní péči o kriticky nemocné pacienty.
Na zákrokovém sálku lůžkové části provádíme implantace venózních portů, permanentních dialyzačních katétrů.
Informace o zdravotním stavu:
Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař osobě určené pacientem nebo blízkým příbuzným ve všední dny mezi 14:00 – 15:00 hod.
V ostatní dny a hodiny podá informaci službu konající lékař.
Návštěvy:
Návštěvy jsou na našem oddělení povoleny. Je nutné je přizpůsobit zdravotnímu stavu nemocného, jeho potřebám a chodu oddělení.
Poskytování resuscitační péče, provádíme malé operační výkony – percutální tracheotomie, ICP čidlo, kontinuální dialýzu, podávání anestezie u operačních výkonů
Oddělení je vybaveno monitory s centrálním monitoringem s možností invazivního monitorování včetně měření srdečního výdeje. Provádíme kontinuální dialýzu a měření intracraniálního tlaku. Oddělení je vybaveno ventilační technikou pro zajíštění dýchání pacientů.

Lůžka

Počet lůžek: 6


Prosím, čekejte