Rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie)

Je nutné objednání předem. Doporučení nutné není.

Umístění:

Objednávky osobně nebo na tel.č. +420 476 449 163.

  • poukaz na fyzioterapii či ergoterapii od ošetřujícího lékaře, kde musí být uveden druh požadované péče a počet procedur ne starší týdne
  • nález z vyšetření specialistou, případně propouštěcí zpráva z hospitalizace, kde je uvedena diagnóza, léčba a požadavek na postup při rehabilitaci
  • platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
  • vhodný oděv a obuv na cvičení, ručník
  • dostatečný obnos v hotových penězích k úhradě výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance a jiných zdravotních pojišťoven si musí hradit všechny výkony (tyto pojišťovny neuzavřely s ONP smlouvu o úhradě péče)
  • pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny, OZP bank, pojišťoven a stavebnictví, České národní zdravotní pojišťovny mají poskytnutou péči hrazenu v rámci platných předpisů
  • ceník poskytovaných výkonů je k nahlédnutí na rehabilitaci, ceny jsou stanoveny podle platného seznamu výkonů

Platby za péči nehrazenou ze zdravotního pojištění se provádí v ordinaci hned po provedení výkonu či služby.

Pacient na rehabilitaci nemůže mít s sebou:

  • cenné věci a objemná zavazadla
  • další osoby ani děti (nelze zajistit dohled nad nimi)
  • domácí zvířata

Prosím, čekejte