Oddělení centrálního příjmu

Umístění: Budova: poliklinika, Podlaží: 2.

OCP vzniklo v roce 1975 jako jedno z prvních pracovišť tohoto druhu v republice. Svou lokalizací  v areálu nemocnice tvoří spojku  mezi poliklinikou  a monoblokem nemocnice.

Vedoucí lékař

MUDr. Zdeněk Bergl

Tel.:
+420 478 033 402
Email:

Vrchní sestra

Ing. Jaroslava Skoková, DiS.

Tel.:
+420 478 033 446
Email:

Recepce

Tel.:
+420 478 032 648

Popis a výkony oddělení

Součástí oddělení jsou  odborné  ambulance pro jednotlivé obory – interní, chirurgická, ORL ambulanci, oční, neurologická, ortopedická a urologická. Zde v pracovní i mimopracovní dobu probíhají ambulantní vyšetření, ošetření, event. přijetí do nemocnice pacientů přivezených posádkami ZZS, pacientů na doporučení praktických lékařů a lékařů APP, dále pacientů odborných ambulancí s náhlým zhoršením stavu, popřípadě pacientů, kteří se dostaví na OCP bez doporučení. Do ambulance vyšetřit pacienta přichází lékař z lůžkové části nemocnice.
Je zde i expektační pokoj se třemi lehátky, kde je pacient v případě potřeby ošetřován a monitorován po nezbytně nutnou dobu v době čekání na laboratorní výsledky.

Lůžka

Počet lůžek: 0


Prosím, čekejte