Laboratoř klinické biochemie

Umístění: Budova: F "Diagnostika", Podlaží: 3.

Laboratoř klinické biochemie zabezpečuje v oblasti laboratorní medicíny provádění rozsáhlého komplexu vyšetření od základních biochemických testů až po vysoce specializované analýzy běžných biologických tekutin (široká škála proteinů, hladiny hormonů, léků, stopových prvků, markery hepatitid a tumorových onemocnění, základní screening drog). V laboratoři se dále provádí stanovení chloridů v potu jako screening pro diagnostiku cystické fibrózy.

Laboratoř poskytuje odborné kvalifikované služby v oblasti vyšetření mozkomíšního moku a jiných biologických tekutin (punktát, exudát, transudát) a to nejen přímo v oddělení, ale také ve spolupráci se specializovaným likvorologickým pracovištěm.

V oddělení klinické biochemie je možno provádět zátěžové a funkční testy (orální glukózový test), na které je třeba se předem objednat.

Laboratoř zdarma nabízí kontroly měření glukometrů pro lůžková oddělení nemocnice i ambulantní pacienty.

Správnost metod je ověřována vnitřní kontrolou kvality (IKK) v laboratoři pomocí certifikovaných standardizovaných analytů. Vnější kontrola kvality je pravidelně zajišťována účastí v mezilaboratorním Systému externí kontroly kvality (SEKK), který organizuje Společnost klinické biochemie a Národní referenční laboratoře ČR.

Příjem materiálu (24 hodin denně)

Tel.:
+420 478 033 640
Tel.:
+420 478 033 654

Pohotovostní služba ( pracovní dny 15.00 - 7.00, so, ne, svátky)

Tel.:
+420 478 033 640
Tel.:
+420 478 033 641

Močová laboratoř, ELFO

Tel.:
+420 478 033 658

Laboratoř rutinní biochemie

Tel.:
+420 478 033 643

Laboratoř likvorologie

Tel.:
+420 478 033 642

Objednávka na glykemické křivky

Tel.:
+420 478 033 642

Pracovna vysokoškoláka biochemie

Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.

Tel.:
+420 478 033 656

Laboratoř klinické a forenzní toxikologie

Umístění: Budova: F "Diagnostika", Podlaží: 4

Laboratoř klinické a forenzní toxikologie zajišťuje toxikologické analýzy biologického materiálu (krev, moč, žaludeční obsah, sekční materiál z pitvy) i nebiologického materiálu (injekční stříkačky, tablety, roztoky, apod.) k průkazu léčiv a jejich metabolitů, těkavých látek, laboratoř se také zabývá problematikou abusu drog, provádí stanovení hladiny alkoholu v krvi a moči.

Toxikologické analýzy jsou prováděny jak pro účely klinické (diferenciální diagnostika těžkých stavů doprovázených zpravidla bezvědomím, upřesnění příčiny otrav, kontrola dodržování terapie, apod.), tak pro účely forenzní (šetření okolností a příčin úmrtí, objasňování trestných činů, pracovní spory, spory rodinné, apod.).

Služeb toxikologické laboratoře využívají především klinická pracoviště v nemocnicích mosteckého, lounského a chomutovského okresu, psychologické poradny, praktičtí lékaři, rodiče, protidrogová centra, věznice a také policie ČR při řešení trestných činů u živých
i zemřelých osob. Dále se na toxikologickou laboratoř obracejí útvary bezpečnosti práce zahraničních i tuzemských firem v souvislosti s objasňováním pracovních deliktů při podezření na užívání alkoholických nápojů a/nebo drog na pracovišti nebo před nástupem do zaměstnání.

Výsledky toxikologických analýz slouží jako informace v různých studiích
a statistických sestavách.   

Laboratoř zajišťuje také vyšetření biologického, příp. nebiologického materiálu doručeného do laboratoře soukromými osobami s žádostí o toxikologickou analýzu potvrzující či vylučující přítomnosti drog. Tyto služby jsou pak prováděny za úplatu, dle platného aktuálního ceníku, který je dostupný v laboratoři.

Správnost metod je ověřována vnitřní kontrolou, tj. analýzou standardních látek při toxikologické analýze vzorků. Externí kontrola je prováděna pověřenou referenční laboratoří (Německá soudně-lékařská společnost se sídlem v Heidelbergu GTFCh) a tím garantována Společností soudního lékařství a soudní toxikologie.

Nově se laboratoř také zabývá terapeutickým monitorováním antiepileptik (topiramat, zonisamid, levetiracetam, lamotrogin, apod.), včetně odborných konzultací klinickým farmaceutem.

Laboratoř toxikologie

Tel.:
+420 478 032 088

Provozní doba

Pondělí
7:00-15:15
Úterý
7:00-15:15
Středa
7:00-15:15
Čtvrtek
7:00-15:15
Pátek
7:00-15:15

Pracovna vysokoškoláka klinické farmacie

Mgr. Viola Čermáková

Tel.:
+420 478 033 661

Pracovna vysokoškoláka toxikologie

Ing. Eva Herkommerová, PhD.

Tel.:
+420 478 033 656

Laboratoř klinické hematologie

Umístění: Budova: F "Diagnostika", Podlaží: 3

V hematologickém úseku jsou vyšetřovány a analyzovány základní hematologické parametry (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, LE buňky).

Koagulační úsek je zaměřen na analýzu základních a speciálních hemokoagulačních parametrů: APTT, Quickův test, AT III, fibrinogen, jednotlivé koagulační faktory, D-dimery, souhrnně se v tomto úseku vyšetřují stavy disseminovaného intravaskulárního srážení a trombofilní stavy.

Imunohematologický úsek se zabývá analýzou vzorků na hemolytické anemie, trombocytární protilátky, ANF, anti ds-DNA.

Ve speciálním úseku hematologické laboratoře se nachází laboratoř morfologická, kde se odečítají sternální punkce, otisky uzlin, punktáty.

Správnost metod je ověřována vnitřní kontrolou kvality (IKK) v laboratoři pomocí certifikovaných standardizovaných analytů. Vnější kontrola kvality je pravidelně zajišťována účastí v mezilaboratorním Systému externí kontroly kvality (SEKK)

Příjem materiálu (24 hodin denně)

Tel.:
+420 478 033 640
Tel.:
+420 478 033 654

Pohotovostní služba (pracovní dny 15.00 - 7.00, so, ne, svátky)

Tel.:
+420 478 033 640
Tel.:
+420 478 033 683

Laboratoř krevního obrazu

Tel.:
+420 478 033 686

Laboratoř koagulace

Tel.:
+420 478 033 684

Laboratoř speciální hematologie

Tel.:
+420 478 033 685

Lékař klinické hematologie

MUDr. Sviatlana Viarshynina

Tel.:
+420 733 789 469

Lékař klinické hematologie

MUDr. Alena Vašková

Tel.:
+420 477 112 495

Analytik klinické hematologie

Mgr. Martin Krušina

Tel.:
+420 777 655 355

Garant klinické hematologie

MUDr. Rostislav Lukáš

Pracovna vysokoškoláka hematologie

Ing. Eliška Töröková

Tel.:
+420 478 033 648

Centrální odběrová místnost

Umístění: Areál/pavilon: poliklinika, Podlaží: přízemí

Odběrová místnost je centrální pracoviště pro odběr venózní krve ze žíly a kapilární krve z prstu u ambulantních pacientů. Denně je zde provedeno 80-100 odběrů. Odebíráme krev dětem od 4 let a dospělým. Současně s odběrem krve si od pacienta převezmeme k vyšetření i jiný biologický materiál – moč, sputum, stolice.

Odebraný materiál se posílá k vyšetření do Centrální laboratoře, do obou jejích organizačních útvarů (OLK i OKM) a hematologicko-transfuzního oddělení.

Pacienti do odběrové místnosti mohou přijít se žádankami od lékařů z odborných ambulancí Nemocnice Most nebo od praktických lékařů. Bez řádně vyplněné žádanky (označené požadované vyšetření, razítko zdravotnického zařízení) nelze odběr provést.

Centrální odběrová místnost OLK provádí i odběry  a následné laboratorní vyšetření na vyžádaní pacienta „samoplátce“ dle platného ceníku KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (k dispozici v odběrové místnosti a v laboratoři).

Způsob objednání:
Na odběr krve se dostavte bez objednání, nalačno, pouze s vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře.


 

Provozní doba

Pondělí
6:30-15:00
Úterý
6:30-15:00
Středa
6:30-15:00
Čtvrtek
6:30-15:00
Pátek
6:30-15:00

Kontakty:

Tel.:
+420 478 033 689

Hematologická ambulance

Umístění: Budova: F "Diagnostika", Podlaží: 4.

Hematologická ambulance je prozatím provozována v omezeném režimu, proto je NUTNO OBJEDNÁNÍ PŘEDEM!!!!

Hematologická ambulance poskytuje ambulantní péči pacientů s hematologickým onemocněním, provádí základní diagnostická vyšetření, terapeutické venepunkce, vyšetřovánípacientů s koagulační poruchou, krvácivými stavy, trombofilní stavy. Stálí pacienti z ambulance jsou kontrolováni v intervalech určených lékařem, nový pacient s doporučením ošetřujícího lékaře je objednán v nejbližším termínu.

Lékař

MUDr. Sviatlana Viarshynina

Sestry

Pavla Plzáková, Monika Jeníčková

Tel.:
+420 478 033 660

Provozní doba

Pondělí
7:00-15:00
Úterý
7:00-12:00 - (7:00-9:00 - odběry, 9:00-11:00 - vyšetření lékařem)

Prosím, čekejte