Oddělení klinických studií

Oddělení klinických studií KZ (OKS) je prvním stupněm pro úspěšné zadání klinických studií v nemocnicích KZ.

OKS organizuje kontakt mezi zadavateli a výzkumníky – zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.

Bez souhlasu OKS nelze studii v KZ provést.

S OKS je projednán protokol studie,  provedena  ekonomicko - medicínská analýza možnosti provedení klinické studie v KZ a rozhodnuto o možnosti danou studii provést.

Teprve po souhlasu OKS je možno podat příslušné podklady lokální etické komisi a předat návrh smlouvy na právní oddělení KZ.


Kontakt

Oddělení klinických studií
vedoucí: MUDr. Josef Liehne
tel. +420 477 114 011
email: josef.liehne@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ (od 26.11.2015)

Složení Vědecké rady KZ

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte