Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

25.9.2023

Lékařů a záchranářů se nemusíte bát. Rozhodně jim ale nezkoušejte lhát

V jakých případech volat na linku 155? Je možné volat záchrannou službu s prosbou o radu? Pomohou zdravotníci na urgentním příjmu pacientům převezeným záchrankou rychleji? Odpovědi na tyto a další otázky najdou diváci v šestnáctém díle pořadu Prokopni to.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.


Zdroj: info@kzcr.eu

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Šestnáctý díl pořadu Prokopni to


25.9.2023

Do mostecké nemocnice se vrací renomovaný odborník na perinalotologii a fetomaternální medicínu

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., má novou posilu. Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D, je předním odborníkem zejména v oblasti perinalotologie a fetomaternální medicíny. Profesor Kacerovský již v mostecké nemocnici působil, a to v letech 1997 až 2007.

Gynekologicko–porodnické oddělení Nemocnice Most je jedním z dvanácti perinatologických center v České republice. Návrat profesora Kacerovského vedení Nemocnice Most, o.z., vítá, stejně jako management Krajské zdravotní, a.s., pod kterou zdravotnické zařízení spadá.

„Věříme, že spolupráci s takovým renomovaným odborníkem, jakým bezpochyby pan profesor Kacerovský je, ocení i nastávající maminky a jejich rodiny. Jsem přesvědčený, že tak zkušený lékař je jednoznačně přínosem nejen pro oddělení, ale i pro celou naší nemocnici. Naší snahou je poskytovat a zajišťovat v Mostě špičkovou medicínu,“ říká Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

„Vracím se na pracoviště, které má velmi kvalitní odbornou úroveň. Mým cílem je jí ještě pozdvihnout a vytvořit tak v Mostě pracoviště na špičkové úrovni, kterou naše klientky ocení. Předpoklady pro to s kolegy máme. A pro mne osobně to je skutečná profesní výzva,“ přibližuje své další cíle profesor Kacerovský.

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni, obor všeobecné lékařství. Po promoci působil v Nemocnici Klatovy a v Nemocnici Most. V letech 2007 – 2023 bylo jeho jméno spojené s Fakultní nemocnicí a Lékařskou fakultou v Hradci Králové, kde byl v roce 2022 jmenován přednostou Porodnické a gynekologické kliniky. Je angažovaný v celé řadě odborných komisí, společností a výborech. Od roku 2018 předsedá Sekci perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti. Je také držitelem dvou patentů a hlavním řešitelem výzkumných grantů. Právě výzkum je dalším odvětvím, kterému se chce profesor Kacerovský v rámci mostecké nemocnice věnovat. On sám je lídr výzkumné skupiny, která se věnuje problematice předčasného odtoku plodové vody, mechanismům vzniku, diagnostiky a terapie intraamniálních zánětlivých komplikací u pacientek s předčasným porodem. Výsledky této výzkumné skupiny umožnily personalizovat (tedy pacientce „ušít na míru“) léčebný postup u komplikací těhotenství, jako je krvácení z dělohy ve druhém trimestru těhotenství, předčasný porod a předčasný odtok plodové vody.


Zdroj: info@kzcr.eu

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D

Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D

Rozhovor s novým členem Gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice prof. MUDr. Marianem Kacerovským, Ph.D.,


22.9.2023

Krajská zdravotní nabízí dotazník spokojenosti hospitalizovaným pacientům nově i přes QR kód v propouštěcí zprávě

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), usnadnila hospitalizovaným pacientům přístup k dotazníkům spokojenosti. Jejich prostřednictvím již celou dekádu sbírá a zpracovává anonymně poskytnutá data, na jejichž základě pravidelně vyhodnocuje vnímání kvality služeb ve svých zdravotnických zařízeních. V současnosti společnost spravuje sedm nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku. Pohodlný přístup k dotazníkům spokojenosti hospitalizovaní pacienti nově získávají prostřednictvím QR kódu na propouštěcí zprávě. Dotazníky jsou nadále k dispozici i v tištěné formě v nemocnicích a na webu KZ ke stažení.

„Dotazníky spokojenosti jsou pro nás důležitým vodítkem k tomu, abychom mohli kontinuálně zlepšovat servis pro pacienty v našich nemocnicích. Proto jsme rozšířili možnosti, jak se mohou k dotazníkům dostat, a zároveň jsme maximálně zjednodušili přístup pro všechny, kdo vládnou moderními mobilními technologiemi. Pro přístup k dotazníkům spokojenosti jsme QR kódem vybavili propouštěcí zprávy pacientů. Předem děkuji všem, kdo nám i tímto způsobem umožní efektivnější sběr dat pro další zlepšování úrovně poskytované zdravotní péče,“ uvedl MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Pacient, který obdrží propouštěcí zprávu s originálním QR kódem, je v systému identifikovatelný. Přihlásit k vyplnění dotazníku se tak tímto způsobem může jen jednou. Aplikace totiž pozná, že QR kód byl již použit a dotazník vyplněn.

Zdroj: info@kzcr.eu21.9.2023

Mostecká nemocnice má nový přístroj. Pomůže zvládnout dětským pacientům magnetickou rezonanci

Mostecká nemocnice v těchto dnech navyšuje kapacitu vyšetření u dětí, které potřebují magnetickou rezonanci v celkové anestezii. Umožňuje jí to zcela nový anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci (MR), který je vybavený nezbytnou příslušnou technikou.

Lékaři v mostecké nemocnici magnetickou rezonanci u dětí v celkové anestezii již provádí. Začali s tím v loňském září. Nová technika ale zajistí, že lze na pracovišti touto zobrazovací metodou vyšetřit více pacientů. „Rozšíření kapacity vyšetření na magnetické rezonanci za použití anestezie je jedním z dalších kroků rozšíření služeb obyvatelům zdejšího regionu, které jim naše nemocnice nabízí. Rodiče tak nemusí se svými dětmi za vyšetřením složitě cestovat mimo region,“ říká Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z., která spadá pod Krajskou zdravotní, a.s.

Na jeho slova navazuje primář tamějšího anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Miroslav Peleška, který doplňuje: „Jsme nyní vybaveni moderní technikou a tím pádem můžeme poskytovat péči věkovým kategoriím v celém rozsahu váhového spektra. Začínáme tedy plný provoz, což znamená, že se bude jednat o čtyři dny v měsíci. Jsme schopní vyšetřit v tom daném dni pět dětských pacientů v plné anestezii plus další pacienty, kteří například z důvodu klaustrofobie nebo jiných, diagnostikovaných obtížích, anestezii k magnetické rezonanci potřebují.“

Anestezii případně sedaci budou zajišťovat erudovaní lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení mostecké nemocnice. Jedná se o lékaře, kteří mají náležitou praxi v oboru. Délka samotného vyšetření se pohybuje mezi 20 a 25 minutami.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nový anesteziologický přístroj v mostecké nemocnici

Nový anesteziologický přístroj v mostecké nemocnici

Podívejte se na video, které vám celé vyšetření názorně přiblíží


21.9.2023

Krajská zdravotní potřetí uspořádala odbornou konferenci Ústecké chirurgické dny

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 14. – 15. září 2023 odbornou konferenci s názvem „III. Ústecké chirurgické dny“. Konference, jejímž odborným garantem byl primář pořádajícího oddělení MUDr. Martin Sauer, přilákala celkem 260 účastníků z celé České republiky.

„Chtěl bych poděkovat panu primáři Chirurgického oddělení v Ústí nad Labem MUDr. Martinu Sauerovi za jeho více než dvacetileté působení v čele oddělení a za jeho práci. Navíc v době covidu byla chirurgie jako zásadní obor omezena ve své aktivitě a jak víte, my jsme situaci mnohokrát řešili. Myslím si, že kooperace mezi jednotlivými chirurgy v nemocnicích Krajské zdravotní byla obdivuhodná. Společnost díky tomu, že získala prostředky od Ústeckého kraje a z evropských fondů, dnes staví nové operační sály ve třech lokalitách, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově, jejichž vybavení bude na vysoké úrovni, odpovídající posledním novinkám v oblasti přístrojové techniky a vybavení. Chirurgům budou sloužit od roku 2024 a doufám, že dlouho,“ uvedl při zahájení konference MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. (KZ), jehož lékařskou specializací je právě chirurgie.

Dvoudenní program setkání obsahoval 36 příspěvků. Přednášky v odborné části konference byly koncipovány do sedmi tematických bloků: Pankreas a játra, Herniologie, Robotika, operace rekta, Cévní chirurgie, Netradiční chirurgie, Mammologie, Proktologie a Naše zkušenosti aneb pojďme si říct, jak to děláme. Velmi přínosné přednášky, které zaujaly široké publikum, připravili odborníci z fakultních nemocnic v Praze a Plzni a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kromě pracovišť z nemocnic KZ prezentovali výsledky své práce v Ústí nad Labem i specialisté z nemocnic v Liberci, Pardubicích, Znojmě, ale také z kliniky ve Weidenu ve Spolkové republice Německo. Příspěvky se věnovaly aktuálním poznatkům ve zmíněných oblastech na nejvyšší odborné úrovni. 

„V úvodu III. Ústeckých chirurgických dnů zazněla vzpomínka na výborného chirurga a člověka prof. MUDr. Vladislava Třešku, DrSc., z Plzně, který nás opustil letos v únoru. Poznatky z experimentální medicíny o virtuální realitě při operacích přiblížil přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM prof. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS. Poslední trendy v oblasti robotické chirurgie a léčba komplikací při těchto výkonech byly tématem příspěvku doc. MUDr. Radka Pohnána, Ph.D., přednosty Chirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a kolegů z ústeckého chirurgického oddělení a gastroenterologického oddělení. Přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., ve svém sdělení otevřel nový pohled a diskuzi o roli cévní chirurgie v oblasti onkochirurgie. Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce prezentoval soubor jeho roboticky odoperovaných aortálních výdutí, který je největší v Evropě. Velmi se líbila interaktivní přednáška z Brna s možností online hlasování zaměřená na indikace a operace kýl. Od kolegů z chirurgického oddělení v mostecké nemocnici zazněly přednášky ukazující na denní rutinu a problémy každodenní chirurgie. A nemohu opomenout blok věnující se chirurgii prsu – mamologické chirurgii, který položil otázky k řešení operačních postupů. Zcela odlišný pohled na chirurgii, jak i v dnešní době může vypadat a fungovat, nám ukázala kolegyně z kliniky ve Weidenu, která byla členkou mise do Nigérie. Všichni svými vystoupeními přispěli k rozšíření pohledu na jednotlivé problematiky a všechna témata byla také živě diskutována v přednáškovém sále i kuloárech. Svým rozsahem a kvalitou řečníků konference jednoznačně překročila krajský formát,“ zhodnotil třetí ročník akce primář MUDr. Martin Sauer.

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Mimo léčebně zdravotní péče je součástí práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky šestého ročníku Lékařské

fakulty Karlovy Univerzity v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii, pro onkochirurgii II. stupně. Díky svým akreditacím je součásti Komplexního kardiovaskulárního centra, Úrazového centra, Cerebrovaskulárního centra. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotnickou školu.


Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Martin Sauer

MUDr. Martin Sauer


20.9.2023

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku hostila jubilejní 30. ročník odborné konference Slámovy ORL dny

Už 30. ročník odborné regionální konferenci „Slámovy ORL dny“ uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem ve dnech 7. a 8. září 2023 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Hlavním tématem setkání specialistů v oboru otorinolaryngologie byly vestibulární schwannom a tympanotomie pomocí exoskopu Orbeye. Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ), MUDr. Ondřej Štěrba.

„Čas letí velmi rychle, dnes se tu odborníci na otolaryngologii setkávají už potřicáté. A já jsem moc rád, že jsem nad akcí mohl převzít záštitu, protože se mi ORL jako obor moc líbí, mám velikou úctu k práci pana přednosty a nasazení všech zdravotníků tohoto oboru v celé KZ,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní má sedm nemocnic v sedmi městech, což je velmi obtížné na koordinaci zdravotní péče. Proto jsme za každý obor, včetně ORL, zvolili koordinátora zdravotní péče. Koordinátorem otorinolaryngologické péče je právě pan přednosta Sláma, jehož práce si moc vážíme a jeho koncepci podporujeme, stejně jako celou kliniku,“ doplnil generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Účastníci dvoudenní konference měli možnost setkat se s předními specialisty v oboru, získat řadu odborných informací a sdílet své zkušenosti. V prvním dnu konference si účastníci vyslechli přednášky na téma „Diagnostika a léčba vestibulárního schwannomu“, „Intrakochleární a intralabyrintický schwannom a možnosti řešení“, „Transtemporálni přístupy v chirurgii vestibularních schwannomů“ a „Výsledky mikrochirurgické resekce velkých vestibulárních schwannomů retorsigmoidálním přístupem“, v druhém dnu pak měli příležitost sledovat přímý přenos dvou ušních operací pomocí exoskopu Orbeye od společnosti Olympus, a to dokonce ve formátu 3D.

„Moc rád jsem opět přivítal všechny účastníky v krásných prostorách hotelu Větruše a velmi mne potěšilo, že se nás sešlo téměř sto. Děkuji všem zaměstnancům naší kliniky za práci, kterou denně odvádějí, stejně jako všem přednášejícím, partnerům naší akce, auditoriu a vedení Krajské zdravotní,“ řekl k již tradiční konferenci, pořádané pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, její odborný garant MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

MUDr. Karel Sláma, Ph.D.


18.9.2023

Přednosta ústecké neurochirurgie přednášel na Harvard University

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, Csc., byl pozván na Brigham Cerebrovascular and Skull Base Symposium na půdě Harvard University v Bostonu. Sympozium bylo pořádáno jako 6th Brigham and Womens´s Neurosurgical Department Symposium ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí Světové neurochirurgické federace WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies). Na kongresu vystoupilo 70 zvaných neurochirurgů ze všech kontinentů, zvláštností kongresu bylo, že přednášeli pouze zvaní řečníci, přihlásit abstrakt přednášky nebylo možné.

„Přednášky na jedné z nejúspěšnějších univerzit si opravdu velmi vážím, je to úspěch celé naší země. Na toto prestižní sympozium jsme byli pozváni do sekce Challenges and Opportunities, abychom vysvětlili podstatu úspěchu cévního a iktového programu v České republice. Jsem velmi rád, že ve světě již je známa propracovaná síť národního iktového programu. Projekt léčby mrtvic Ministerstva zdravotnictví ČR byl zahájen v roce 2010 a za třináct let existence dosáhla ČR neuvěřitelných úspěchů v léčbě cévních onemocnění. V počtu operací krčních tepen a v počtu mechanických trombektomií 200 na 1 milion obyvatel za rok patří naše země k těm nejlepším na světě,“ uvedl profesor Sameš, který druhým rokem pracuje jako reprezentant Střední Evropy v Cerebrovaskulární sekci Světové federace WFNS, která mu cestu k vystoupení na Harvardově univerzitě otevřela.

Součástí zámořské cesty prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., a doc. MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D., byla též aktivní účast na anuálním kongresu americké společnosti CNS (Congress of Neurological Surgeons) ve Washingtonu. Docent Hejčl tam přednesl sdělení týkající se operací karotických tepen a monitorace pomocí infračerveného záření.


Zdroj: info@kzcr.eu

Prof. MUDr. Martin Sameš, Csc.

Prof. MUDr. Martin Sameš, Csc.


14.9.2023

Krajská zdravotní v litoměřické nemocnici otevřela Centrum porodní asistence

Centrum porodní asistence otevřela Krajská zdravotní, a.s. (KZ), na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. Slavnostního zahájení provozu 13. září v litoměřické porodnici se v doprovodu ředitele nemocnice Ing. Vladimíra Kestřánka, MBA, DiS., za vedení společnosti zúčastnil místopředseda představenstva KZ MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, primářka oddělení MUDr. Petra Hejtmánková a její zástupce a vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Petr Holba. Hosty, mezi nimiž nechyběly i bývalé porodní asistentky a další personál litoměřické porodnice, seznámili s projektem a provedli je nově připravenými prostory centra.

„Jsem rád, že Krajská zdravotní sleduje moderní trendy v oboru gynekologie a porodnictví a že nemocnice v Litoměřicích se stala vlajkovou lodí, první, kde se Centrum porodní asistence zřizuje. Jsem přesvědčen, že jeho otevřením to nekončí, protože v současné době se připravuje projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci porodních sálů s předpokladem jejího dokončení v únoru příštího roku. Získáme-li další finanční prostředky, v závěru roku 2024 začne celková rekonstrukce oddělení navazující na modernizaci lůžkové části, která proběhla v roce 2010,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Centrum porodní asistence (CPA) tak rozšiřuje nabídku litoměřického gynekologicko-porodnického oddělení v péči o fyziologicky těhotné ženy. Projekt byl zahájen v polovině června za podpory a pomoci zkušených odborníků Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka – přednosty kliniky prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., a vedoucího lékaře porodního sálu tamního CPA MUDr. Jana Matěchy, kteří se slavnostního otevření litoměřického CPA rovněž zúčastnili.

„Chceme jednoznačně vrátit porodním asistentkám práci, která jim patří. K tomu bylo potřeba připravit celou řadu kroků, aby ji mohli vykonávat. Mimo jiné vytvoření rámce péče v ambulanci, bezpečné péče porodní asistentky o matku a dítě, jak vést rozhovor s těhotnou ženou, jak komunikovat v obtížných situacích či kde je hranice výhradní péče porodní asistentky a kde je již potřeba lékař. Přistoupili jsme k re-designu porodního sálu, kdy v rámci plánovaného malování porodního sálu došlo k jeho kompletnímu přetvoření, ke změně celkového vizuálu, instalaci pracovních linek a částečné obnově mobiliáře. Změnou v nejbližších týdnech projde i ambulantní trakt, kde vzniknou tři nové ambulance a centrální sesterna,“ řekl vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Petr Holba. Motem snažení týmu zdravotnických specialistů, jak zdůraznil, je na základě realizace řady projektů vydobýt zpět renomé špičkového pracoviště v regionu.

„Centrum porodní asistence má potenciál stát se jedním z nejvyhledávanějších v rámci porodnic okresu Litoměřice až k hranicím Prahy a zároveň propojit všechny výhody, které nám nabízí to, že jsme spojeni s Krajskou zdravotní,“ přiblížil ambice litoměřických porodníků MUDr. Petr Holba.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Litoměřice MUDr. Petra Hejtmánková a vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Petra Holba při slavnostním otevření Centra porodní asistence.

Primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Litoměřice MUDr. Petra Hejtmánková a vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Petra Holba při slavnostním otevření Centra porodní asistence.


14.9.2023

Krajská zdravotní bude proti Covid-19 očkovat výhradně v ústecké Masarykově nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., bude od pátku 22. září 2023 provozovat své jediné Očkovací centrum pro očkování proti Covid-19. Zájemci se mohou nechat očkovat na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. K dispozici bude nejnovější typ vakcíny Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Očkování bez registrace bude probíhat v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ve 2. nadzemním podlaží pavilonu I. Očkovací centrum bude otevřeno každý pátek, vždy od 11 do 17 hodin, bez polední přestávky. Očkovat se mohou nechat všechny osoby starší 12 let. Poslední klient bude očkován v 16.40 hodin. Ve dnech svátků bude očkovací centrum uzavřeno.

Ti, kteří nemohou přijet na očkování do Masarykovy nemocnice, se mohou obrátit na svého registrujícího všeobecného praktického lékaře. Očkování dětí mladších 12 let je třeba konzultovat prostřednictvím registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.


Zdroj: info@kzcr.eu


12.9.2023

V děčínské nemocnici začínají se zásadním zkrácením hospitalizace po porodu

Umožnuje-li to stav miminka a maminky, je v zahraničí zcela běžnou situací, že po porodu odchází za několik hodin domů. Toto si dali za cíl i v Děčíně a zdejší gynekologicko-porodnické oddělení od září rozšiřuje své portfolio služeb pro maminky o možnost odejít po porodu s miminkem domů zásadně dříve než doposud.

„Dosud matky s novorozenci odcházely domů po 72 hodinách a my se budeme snažit dobu zkrátit tak, jak to mamince bude nejvíc vyhovovat. Bude záležet na ní, jestli tu bude chtít zůstat třeba jen 24 hodin. Po operačních porodech předpokládáme pobyty samozřejmě delší, a to minimálně 24 hodin. Samozřejmostí je zabezpečení další péče po nutnou dobu na nově zřízené ambulanci pro novorozence, kde pediatr dítě kontroluje další den po porodu, kdyby se objevily nějaké patologie. Když žena porodí a po dvou hodinách jde domů, nemusí se všechno projevit hned. Ambulance bude otevřená každý den od 8 do 9 hodin. Na nás je, abychom vyšli rodičkám vstříc a ony v nemocnici strávily co nejkratší dobu,“ vysvětlila vedoucí porodního sálu a šestinedělí MUDr. Klára Müllerová, která je i držitelkou nadstavbové atestace z perinatologie. Na oddělení přišla z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a má tak zkušenosti i s těmi nejkomplikovanějšími porody či komplikacemi, které můžou nastat.

Od září oddělení v Děčíně zavádí i porodní kurzy, které budou probíhat zpočátku jednou za měsíc. V případě zájmu jsou zde připraveni časem pořádat je četněji. „Jejich smyslem je maminkám co nejvíce usnadnit jejich těhotenství. Nejprve je porodní asistentky provedou po porodním sále a odpoví na případné dotazy, ve druhé části pediatr poučí rodičky o výživě těhotných, kojení či jak postupovat, když se jim novorozenec nezdá v pořádku. Dále pak fyzioterapeutka zajistí cvičení pro těhotné a ukáže, jak při bolestech zad nebo spony během rostoucího těhotenství ulevit např. vyvazováním břicha, tejpováním a podobně,“ sdělila lékařka s tím, že v případě zájmu může konzultaci s porodní asistentkou a seznámení se s porodním sálem absolvovat rodičovský pár samostatně.

Porodnice v Děčíně je rodinnou porodnicí s individuálním přístupem k rodičce a respektem k porodnímu plánu. Umožňují zde doprovod nejen u přirozeného porodu, ale i císařského řezu, poskytují rooming in. Po spontánním ale i operačním porodu ve formě císařského řezu je bonding samozřejmostí. Rodičky si mohou vybrat analgesii ve formě epidurální analgesie 24/7 nebo entonoxu či nalbuphinu. Technické vybavení pracoviště umožňuje bezdrátový monitoring plodu. Certifikovaní lékaři poskytují prvotrimestrální screening, screening druhého a třetího trimestru včetně echokardiografického vyšetření, 3D ultrazvuk včetně 3D modelu. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín již před rokem zavedlo snídaně formou bufetu.  Maminky mohou využít různé pomůcky jako je balón, matrace, možnost napářky, akupunktury, aromaterapie apod. tak, aby fyziologický porod proběhl v jejich režii.

„Chystáme možnost výběru porodní asistentky či porodníka, případně i operatéra, za poplatek,“ nastínil další plány primář MUDr. Peter Kraus, který vede děčínské oddělení od roku 2016. Porodnice je maminkami nejen z Děčínska vyhledávaným místem pro porody. Ročně se jich zde uskuteční až sedm set.

V rámci dostavby Nemocnice Děčín v následujících letech vznikne Pavilon pro matku dítě s veškerým komfortem pro pacientky, novorozence i personál.

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., najdete i na sociálních sítích:

https://www.instagram.com/porodnice_decin/

https://www.facebook.com/porodnicedecin/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Klára Müllerová u porodního lůžka v děčínské nemocnici

MUDr. Klára Müllerová u porodního lůžka v děčínské nemocnici


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte