20.6.2009

Odložený novorozenec je v péči děčínské nemocnice

Dnes před polednem byl v prostorách Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. nalezen odložený novorozenec. Nalezené dítě, které je nyní v péči zdravotníků na dětském oddělení děčínské nemocnice, je v dobrém zdravotním stavu.

Dnes před polednem byl v prostorách děčínské nemocnice nalezen novorozenec, který byl matkou odložen krátce po porodu. Dítě je nyní v péči lékařů a sester na dětském oddělení, kam bylo umístěno. Novorozenec mužského pohlaví se jmenuje Matěj, jak vyplývá z dopisu, který měl novorozenec přiložen spolu s kompletní novorozeneckou výbavou.

Malý Matěj je v dobrém zdravotním stavu. Váží necelé tři kilogramy a měří 47 centimetrů. O Matěje bylo po porodu dobře postaráno a před odložením byl odpovídajícím způsobem zaopatřen. Pohnutky, které vedly matku k jeho odložení, jsou spolu s její omluvou vysvětleny v přiloženém dopise.

S dalšími podrobnostmi případu malého Matěje, seznámíme veřejnost na tiskové konferenci, která bude uspořádána v pondělí. Bližší údaje k tiskové konferenci budou zaslány na adresy redakcí jednotlivých médií a budou zveřejněny také na webových stránkách Krajské zdravotní, a. s. v „aktualitách“.


18.6.2009

Robotická operace v oblasti ORL

Centrum robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provedlo robotickou operaci nádoru kořene jazyka, jako prezentaci minimálně invazivního zákroku pro operovaného pacienta, i tým operatérů.

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., proběhla robotická operace v oblasti ORL, kdy byl operován onkologický pacient s nádorem na kořeni jazyka. Cílem prezentace operativního zákroku bylo seznámení s možnostmi minimálně invazivních metod, dosahovaných právě při robotické chirurgii.

Prezentovaný, minimálně invazivní zákrok, přináší mnoho výhod pro operovaného pacienta i tým operatérů. V oboru roboticky prováděné chirurgie lze přistupovat k operovaným oblastem velice šetrně, oproti velmi invazivním zákrokům při standardních operačních postupech, jak dokládá právě předvedený případ ORL zákroku přes dutinu ústní.

Výhody robotické chirurgie se zaměřením na oblast ORL byly prezentovány v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., primářem Centra robotické chirurgie Masarykovy nemocnice, MUDr. Janem Schramlem a následně v Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. pří konkrétním operačním zákroku, prováděném operačním týmem pod vedením MUDr. Karla Slámy jun., lékaře ORL oddělení MNÚL.

Operace se zúčastnil také Hubert Stein, vedoucí klinického týmu společnosti Intuitive, z centrály San Francisco v Californii, který byl velmi potěšen kvalitou provedeného zákroku. Pan Stein je zároveň členem týmu, který se podílí na řešení chronického chrápání pomocí robotické chirurgie, které je v současnosti nejlepším řešením pomoci pacientům, postižených těžkou formou chrápání.

Akce proběhla za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. a zástupců Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z (MNÚL). S Centrem robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a jeho činností, seznámil v úvodu akce přítomné náměstek Krajské zdravotní, a. s. pro oblast zdravotní péče, MUDr. Jan Lami, a primář robotického centra MUDr. Jan Schraml.

Provedená ORL operace onkologického pacienta s odstraněním nádoru na kořeni jazyka trvala tři hodiny. Rekonvalescence odoperovaného pacienta bude trvat zhruba čtyři až pět dnů, což je čtyřnásobně rychleji, než při klasicky provedeném, invazivním operačním zákroku. Významným benefitem pro pacienta je také výrazné snížení bolesti při hojení ran, ale i dřívější odchod do domácího léčení.

Robotická chirurgie ORL v Krajské zdravotní, a. s.

V srpnu 2008 byl v Ústecké Masarykově nemocnice zahájen provoz robotického systému daVinci, umožňujícího provádění chirurgických zákroků na člověku. Kromě jiných oborů bylo operování robotem zavedeno také na ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku.

Roboticky asistovaná chirurgie využívá principy minimálně invazivních přístupů a je možné ji označit za další stupeň vývoje laparoskopické chirurgie. V oblasti ORL se jedná o „dutinové“ operace, a to v prostoru ústní dutiny, trubice hltanu, včetně horních etáží hlasového ústrojí - hrtanu.

Zvláštní pozornost je věnována problematice řešení onemocnění kořene jazyka právě pomocí robotického systému daVinci. Díky „robotu“ je možné operovat šetrně skrze dutinu ústní bez použití zevních přístupů na krku, které jsou náročnější na hojení a délku hospitalizace.

Robotické operace nádorů kořene jazyka a dále také operace prostého zbytnění kořene jazyka, které jeho nositeli způsobuje těžké formy chrápání či polykací potíže, jsou středem pozornosti ústecké ORL robotické chirurgie.

V tomto směru je ústecké ORL oddělení zařazeno do jednoho z pěti světových center, které se podílí na řešení zmenšení kořene jazyka pro syndrom spánkové nedostatečnosti (Sleep Apnea Syndrom), právě pomocí robotického přístroje daVinci. Místem, kde se pak shromažďují a vyhodnocují výsledky operací je výzkumné a školící centrum IRCAD Training Center ve Štrasburku, ve Francii.

Mimo toto centrum spolupracuje ORL oddělení také s americkou University of Pennsylvania ve Philadelphii, konkrétně s profesorem Gregory Weinsteinem. Profesor Weinstein na svém pracovišti uskutečnil od roku 2005 přes 300 robotických ORL výkonů a provedl školení více než 10 lékařů z celého světa, včetně MUDr. Karla Slámy juniora, lékaře ORL oddělení MNÚL.

Roboticky asistovanou operaci provádí lékař a technické zařízení – robot se 4 rameny. V ORL oboru robot využívá 3 ramena, prostřední -kamerové a pravé a levé s operačními nástroji. Lékař - operatér ovládá ramena ze samostatně umístěné konzole. Na dálku ovládá nástroje umístěné na ramenech robota a ten přesně reprodukuje jeho pohyby v operačním poli. Rozhodně se nejedná o samostatné operování robota, nýbrž o „ roboticky asistovanou chirurugii“, kde je i nadále role člověka operatéra nezastupitelná.

Spolu s lékařem operatérem se na operaci podílí také asistující lékař, který zajišťuje kontrolu nástrojů. Minimálně invazivní chirurgické výkony provedené robotem v krční oblasti přinášejí pacientovi mnohé benefity. Je to především možnost operace bez zevního přístupu, snížení pooperační bolesti, ale také rychlejší rekonvalescence a tím i brzký návrat pacienta do běžného života.

Díky zavedení dvou robotických systemů daVinci na pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se Krajská zdravotní, a. s. posunula mezi zdravotnická zařízení, poskytující vysoce specializovanou péči nejen z pohledu České republiky, ale i v rámci celé Evropy.

MUDr. Karel Sláma jun., lékař ORL oddělení MNULKrajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti reportáži České televize

Reportáž České televize „Vedení Krajské zdravotní uzavřelo pojistku“ se nezakládá na pravdě.

Pojistná smlouva byla uzavřena již minulým vedením společnosti Krajská zdravotní, a. s. a v březnu tohoto roku proběhla její aktualizace, a to z důvodu volby nových členů vedení společnosti. Krajská zdravotní přitom zároveň s podpisem aktualizované podoby smlouvy vyjednala i nižší cenu pojistky, která činí 405 tisíc korun. Pojistná částka, na kterou je smlouva uzavřena, činí 100 milionů korun. To představuje přibližně 2,5 % obratu společnosti, což je standardní poměr.

Pojištění se vztahuje na všechny zaměstnance Krajské zdravotní, a. s. a to na současné, minulé i budoucí. Není tedy pravdou, že je uzavřena pouze pro členy představenstva a dozorčí rady, jak uvedla Česká televize. „Práce ve zdravotnictví je velmi náročná, proto ochranu všech zaměstnanců považuji za nezbytnou a seriózní,“ uvedl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s. V oblasti zdravotnictví mohou vzniknout obrovské škody, a to i vzhledem k neustále se zlepšujícímu a tedy také dražšímu vybavení nemocnic špičkovými lékařskými přístroji.

Pojistka se vztahuje na vzniklé škody, způsobené činností pojištěných osob. Jde o standardní pojištění odpovědnosti za případnou škodu, vzniklou v souvislosti s výkonem zaměstnání. Jedná se o pojistný limit, který je souhrnem jedné až několika vzniklých pojistných událostí v daném roce.

Pojistné plnění není vztaženo na rodinné příslušníky, jak opět nesprávně uvedla Česká televize. Tato dezinformace zřejmě vznikla v souvislosti s pojistným plněním v kontextu manželů v bezpodílovém manželském vztahu a v souvislosti s případnými právními úkony, vzniklými v rámci dědických vztahů, v případě úmrtí pojištěné osoby.


4.6.2009

Multioborový seminář „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“ proběhne v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

V krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. proběhnou „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“. Součástí akce je přímý přenos operace s prezentací využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy.

Možnosti využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy budou tématem multioborového semináře pod názvem „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, který proběhne 5. června ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V rámci pořádané akce bude v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsobuje velké problémy v profesním i osobním životě. Tým neurochirurgů jí nyní dá novou naději, že bude zase žít normální život.

Rekonstrukční chirurgie

Současná rekonstrukční chirurgie nabízí až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách. V případě velkého defektu bývá problém s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy, které se pak musely složitě upravovat a navzájem spojit titanovými dlahami a šrouby. Spongioplatsické kostní štěpy přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra nebo pánve) zvyšovaly zátěž pro pacienta, znamenaly více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta přijatelnější.

Zakázkové implantáty MEDPOR jsou z porézního vysokohustotního polyetylénu vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt a biokompatibilní materiál minimalizuje možnost imunologické reakce těla. Poréznost materiálu umožní následné prorůstání tkání a implantát se tak stane součástí pacientova těla.

Prvním krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie), pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled budoucího implantátu. V dalším kroku potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu. V rámci předoperačního plánování má operatér možnost vyzkoušet implantát na modelu lebky. To umožňuje správně naplánovat průběh operace a minimalizovat možná rizika. V případě kraniálních implantátů se eventuelně využije i takzvaný tkáňový expandér, který vytvoří prostor pod kůží na vložení implantátu.

Právě pro představení těchto a dalších inovativních možností rekonstrukční chirurgie se přední čeští a slovenští odborníci rozhodli uspořádat “České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, které se budou konat 5. 6. 2009 na neurochirurgické klinice Univerzity J.E.Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 9. 6. 2009 v nemocnici Košice - ŠACA. Špičkovým chirurgům budou představeny možnosti zakázkových i předdefinovaných implantátů a proběhne operace naživo, kde bude pacient v přímém přenosu operován a chirurg bude simultánně komentovat svou práci. Na Slovensku půjde o vůbec první „live surgery“ na toto téma a s tímto progresivním materiálem.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bude operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsobuje velké problémy v profesním i osobním životě. Tým neurochirurgů jí nyní dal novou naději, že bude zase žít normální život.

Košické nemocnici v Šaci bude operována 30 – ti letá pacientka s vrozenou deformitou v obličeji. Při operaci se použije katalogový tvarovatelný implantát, který se během operace upraví (například skalpelem) tak, aby přesně odpovídal konkrétnímu defektu.

Rádi bychom Vás na tyto unikátní akce pozvali a informovali Vás o možnostech současné chirurgie více. Na akci je zajištěno pohoštění pro účastníky akce i novináře.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Petr Vachata
Neurochirurgická klinika
Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem

Doplňkové informace

Multioborový seminář „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“
Akce proběhne 5. června 2009 od 9 hodin,

v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova B, 5. patro, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než 250 přednášek a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří zejména problematika mozkových tumorů, cévní neurochirurgie a chirurgie operačních přístupů k bazi lební.


2.6.2009

Chomutovská nemocnice má svou lékárnu

V úterý, 2. června proběhlo slavnostní otevření nové lékárny pro veřejnost v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. Podařilo se tak realizovat rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s. ze začátku tohoto roku. Představenstvo deklarovalo záměr na co nejrychlejší otevření lékárny v chomutovské nemocnici, která dosud byla jediným zařízením společnosti bez vlastního lékárenského zařízení.

Nová lékárna se nachází v Kochově ulici vedle hlavní vrátnice chomutovské nemocnice, v nově zrekonstruovaných prostorech a je určena pro veřejnost. Otevřena bude v pracovní dny, denně od 7,30 do 15,30 hodin. Jde o první lékárnu po roce 1989, která je ve vlastnictví chomutovské nemocnice.

Prostorná prodejní plocha s předsunutým vestibulem má zrekonstruované interiéry a nové zařízení nejen v prodejním prostoru, ale i v přilehlých lékárenských pracovištích, včetně zázemí zaměstnanců. Pro zájemce o služby lékárny jsou připraveny dvě prodejní místa a dvě přepážky pro výdej léčiv na recept. Nově otevřená lékárna zaměstná 11 lidí. Náklady na rekonstrukci a vybavení nepřesáhly 1,7 milionu korun.

Slavnostní otevření lékárny proběhlo za účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Bc. Petra Hossnera, ředitele chomutovské nemocnice, MUDr. Jiřího Mrázka, náměstka pro zdravotní péči, Mgr. Anny Malé, hlavní sestry a dalších zaměstnanců chomutovské nemocnice. Za Magistrát města Chomutova se slavnostního otevření zúčastnil náměstek primátorky, Ing. Jan Řehák.

Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s., poděkoval řediteli chomutovské nemocnice a jeho spolupracovníkům, kteří se na realizaci lékárny podíleli. Dobrou spolupráci a hodně spokojených zákazníků popřál také personálu nově otevřené lékárny, v čele s Pharm. Dr. Zuzanou Koštůrovou.


1.6.2009

Druhý babybox Krajské zdravotní, a.s. je v teplické nemocnici

Dnes, v rámci Mezinárodního dne dětí, Krajská zdravotní, a.s. slavnostně zahájila provoz babyboxu v teplické nemocnici. Technické převzetí babyboxu za účasti zakladatele těchto zařízení pana Ludvíka Hesse a zástupců sponzorů, proběhlo ve čtvrtek 28. 5. 2009.

Proč technické převzetí ve čtvrtek a slavnostní zahájení dnes? „Otevření babyboxu bylo již delší dobu, s ohledem na technické záležitosti, které bylo potřeba dodělat, plánováno na 1. června, a to k Mezinárodnímu dni dětí. Pan Hess bohužel v tento termín nemohl, protože měl naplánováno otevření babyboxu v jiné nemocnici,“ sdělil Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.

U babyboxu se během víkendu dodělávalo zastřešení, osvětlení a vnější parkové úpravy okolí.

Krajská zdravotní, a.s. děkuje všem sponzorům za dary, které umožnily pořízení babyboxu v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z.


1.6.2009

Chomutovská nemocnice obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. -, obdrželo nové Apnea monitory, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Dvacet nových monitorů dechu v hodnotě 38 190 korun věnovaly z výtěžku dobročinné akce společnosti Procter & Gamble a Globus ČR, k. s.

Apnea monitor NANNY model BM-02 je mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.

Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.

Ing. Lucie Klimentová, která zastupovala firmy Procter & Gamble a Globus ČR, k. s., předala monitory dechu primáři dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Jiřímu Krohovi. Za chomutovskou nemocnici se předání zúčastnil ředitel, MUDr. Bc. Petr Hossner, MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro zdravotní péči, Mgr. Anna Malá, hlavní sestra, Dana Chalupová, vrchní sestra novorozeneckého oddělení a zástupci zdravotního personálu.

Za Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., poděkoval všem přítomným ředitel, MUDr. Bc. Petr Hossner.


Krajská zdravotní, a.s. nerozumí postupu MO LOK – SČL Teplice ohledně jmenování Ing. Roberta Pelíška do funkce ředitele Nemocnice Teplice.

Nerozumíme výtkám odborů vůči panu Ing. Robertu Pelíškovi, který vyhrál výběrové řízení na pozici ředitele Nemocnice Teplice, o.z. Na mimořádném zasedání představenstva, v rámci kterého probíhalo druhé kolo výběrového řízení na ředitele nemocnic, byli přítomni i zástupci dozorčí rady a odborů. MUDr. Martin Sessek, zástupce LOK z Nemocnice Teplice, byl tohoto zasedání rovněž účasten a v diskusi o kandidátech souhlasil s kandidaturou Ing. Roberta Pelíška na pozici ředitele teplické nemocnice.

„Nemyslím si, že by se pod vedením Ing. Roberta Pelíška zastavil současný rozvoj nemocnice i vzhledem k tomu, že většina klíčových činností nemocnic je dnes již řízena výhradně centrálou Krajské zdravotní“ uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s. „Pokud odbory měly nějaké připomínky k osobě Ing. Roberta Pelíška, mohly je vyslovit již v rámci druhého kola výběrového řízení, na kterém byl zástupce LOK MUDr. Martin Sessek přítomen,“ dodal Eduard Reichelt.


26.5.2009

Vyjádření Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. se ohrazuje proti tvrzení Ústeckého deníku, že MUDr. Jiří Madar mohl mít při výběru protekci.

„Odmítáme spekulaci deníku ohledně možné protekce MUDr. Jiřího Madara díky jeho příbuzenskému vztahu s předsedou dozorčí rady Kajské zdravotní, a.s. Pan Tomáš Kříž, předseda Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s., nebyl účasten při výběrovém řízení. Z účasti se omluvil již týden před zasedáním představenstva, v rámci kterého probíhalo výběrového řízení na ředitele nemocnic.“ řekl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.

O výběru ředitelů nemocnic rozhodovalo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém mimořádném zasedání minulý týden. Na toto zasedání byli přizvání zástupci dozorčí rady a odborů, kteří se účastnili diskuze o výběru ředitelů. Přestože jejich hlas je pouze poradní, vyjádřili souhlas se jmenováním MUDr. Jiřího Madara na pozici ředitele.


Noví ředitelé nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém mimořádném jednání rozhodlo o nových ředitelích nemocnic společnosti. Noví ředitelé se ujmou svých funkcí 1. června 2009.

Představenstvo KZ, a.s. na svém mimořádném jednání 22. května 2009, v rámci druhého kola výběrového řízení, rozhodlo o nových ředitelích pěti nemocnic. Do prvního kola výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů, z nich 9 postoupilo do kola druhého. Všichni kandidáti prošli několika stupňovými pohovory a náročnou baterií psychometrických testů.

Představenstvo společnosti, rozšířené o zástupce Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. a zástupce odborů, vybralo tyto ředitele nemocnic:

Ing. Václav Čečák - ředitelem Nemocnice Děčín, o.z.

Ing. Václav Čečák (48 let) – absolvent ČVUT FEL Praha, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Absolvent řady kurzů v oblastech managementu řízení a marketingu. Praxi získal ve funkcích v oblastech energetiky, ekonomiky a obchodu. Pracoval jako asistent, později jako plánovač a následně vedoucí Odboru ekonomiky a obchodu při společnosti SČE Děčín, rozvodný závod Děčín, kde působil také jako zástupce ředitele. Dále pracoval jako vedoucí Střediska obchodních služeb v SČE Děčín a.s., ve středisku Ústí nad Labem. Ve společnosti ČEZ Zákaznické služby pracoval nejdříve jako specialista úseku obchodní kanceláře a následně jako specialista řízení procesů. Při výkonu obou funkcí byl zároveň zástupcem ředitele. Jako technický dozor investora slaboproudých a silnoproudých zařízení pracoval při Správě železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správy Praha.

Nyní je Ing. Václav Čečák ředitelem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín o.z.

MUDr. Jiří Madar - ředitelem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Jiří Madar (50 let) – absolvent FVL UK Praha, atestován pro I. a II. stupeň oboru ortopedie, poté složil nástavbovou atestaci v oboru organizace zdravotnictví. Působil na ortopedickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL), poté se stal náměstkem léčebné péče a ředitelem MNUL. Působil jako auditor v nemocničních zařízeních v České republice i na Slovensku. Zavedl systém řízení kvality v Nemocnici Opočno, Litomyšl, Ostrov nad Ohří. Dále působil jako ředitel nemocnice Jihlava. Jiří Madar je publikačně činný, vydal například „Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení“.

Nyní provozuje privátní ortopedickou praxi.

Ing. Robert Pelíšek, MBA - ředitelem Nemocnice Teplice, o.z.

Ing. Robert Pelíšek (57 let) – absolvent ČVUT Praha, specializace biokybernetika. Jako ekonomický náměstek OÚNZ Teplice získal praxi v zavádění informačních systémů do řízení a provozu OÚNZ Teplice, včetně zdravotní přístrojové techniky. Dále pak působil jako náměstek pro Ekonomiku a informatiku a statutární zástupce ředitele NsP Teplice, později působil jako ředitel NsP Teplice, poté jako ředitel Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Nyní působí jako vedoucí provozně technického odboru Krajské zdravotní, a.s.

Robert Pelíšek je členem Správní rady Spojené akreditační komise České republiky a místopředsedou Asociace Českých a Moravských nemocnic.

Ing. Jindřich Zetek - ředitelem Nemocnice Most, o.z.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek (43 let) bydlištěm v Mostě - absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor právo. Působil na různých vedoucích a manažerských pozicích. Byl vedoucím odboru centrálního nákupu a řízení projektů, následně pak náměstek ředitele pro investice a logistiku Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze. Dále působil jako ředitel Nemocnice Šternberk, o.z. Působil také jako hlavní ekonom Středomoravské nemocniční, a.s., Olomouc. Zastával funkci ředitele úseku plánování a controllingu firmy AGEL, a.s., Třinec.

Nyní působí v oblasti ekonomického a organizačního poradenství a informačních systémů.

MUDr. Bc. Petr Hossner - ředitelem Nemocnice Chomutov, o.z.

MUDr. Bc. Petr Hossner (39let) - absolvent FVL UK Plzeň, atestován pro obor všeobecného lékařství, dále atestován pro I. stupeň gynekologie a porodnictví. Absolvent fakulty Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze - obor Management podnikatelské sféry a veřejných služeb - specializace management zdravotnictví - studijní program Ekonomika a management. Atestován pro II. stupeň gynekologie a porodnictví a dále atestován pro veřejné zdravotnictví. Pracoval jako lékař gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Most, zástupce náměstka pro zdravotní péči a následně zástupce ředitele Nemocnice Most. Vedoucí perinatologického centra gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Most.

Nyní ředitel Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu společnosti Krajská zdravotní, a.s.


Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. popřálo všem ředitelům mnoho úspěchů v jejich funkci.

Noví ředitelé nastoupí do svých pozic 1. června 2009.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte