28.8.2009

Masarykova nemocnice, o.z. otevírá nové platební místo v budově „B“ 3. patro.

Masarykova nemocnice pokračuje v zlepšování služeb svým klientům. Na základě opakovaných připomínek od pacientů o dlouhé a zbytečné cestě z 3 patra zaplacení poplatku v Atriu , otvíráme od 1.9.2009 nové platební místo v budově B ve 3 patře, kde je umístěno nejvíce ambulancí. Platbu vhotovosti nebo podepsání veřejného příslibu lze provést na tomto platebním místě: pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Naším cílem je postupně zlepšovat naše služby klientům.


24.8.2009

Teplická nemocnice prezentovala zrekonstruované interní oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., prezentovala zrekonstruovaná interní oddělení jednotky intenzivní péče a gastroenterologie. Rekonstrukce proběhla za přispění finančních prostředků Ústeckého kraje a evropských dotačních fondů.

Ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. jsou postupně realizovány rekonstrukce vybraných oddělení, které jsou financovány spojením několika dotačních zdrojů a vlastních prostředků společnosti. Dalším, úspěšně dokončeným dílčím projektem, je rekonstrukce jednotky intenzivní péče a oddělení gastroenterologie na interním oddělení teplické nemocnice.

Rekonstrukce oddělení teplické interny přinesly výrazný posun v komfortu nejen pro klienty – pacienty jednotky intenzivní péče a gastroenterologie, ale významný kvalitativní posun je přínosem také pro zdravotní personál těchto oddělení. Kvalita a komfort jsou patrné při prvním pohledu prakticky všude, od ambulancí, až po lůžková oddělení.

Na první pohled upoutá návštěvníka celkově změněný vzhled obou oddělení. Nově instalované, elektronicky ovládané vstupy, otevírají pohled do příjemně barevně řešeného prostoru, zařízeného moderním vybavením, ale i množstvím nové zdravotní techniky.

Pacienti teplické nemocnice ocení moderní a pohodlné vybavení pokojů o nižším počtu lůžek, kdy každý z pokojů má nyní své vlastní sociální zařízení. Své zájemce jistě najde také šest nových nadstandardních pokojů. Změnou prošly i společenské místnosti pro pacienty.

Hlavní investice se však týkají nového přístrojového vybavení a moderního zdravotnického zařízení, které umožní značný kvalitativní posun v realizovaném léčebném procesu. Moderní lůžka, monitory životních funkcí, nový komunikační systém sestra – pacient, kamerový systém, kardiostimulátory, defibrilátory, EKG přístroje, endoskopické přístroje, ale i nová počítačová síť, to vše nyní slouží pacientům i zdravotnímu personálu na interně teplické nemocnice.

Celkové náklady na rekonstrukci interny teplické nemocnice dosáhly bezmála 29,5 milionu korun. 15,7 milionu korun si vyžádaly stavební práce, hrazené z prostředků Ústeckého kraje. Na 13,8 milionu korun přišlo přístrojové vybavení, pořízené z dotačních prostředků Evropské unie.

V doprovodu Ing. Petra Bendy, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele společnosti a dalších členů vedení Krajské zdravotní, a. s. a zástupců vedení teplické nemocnice, se prezentace zrekonstruovaných oddělení teplické interny zúčastnil Ing. Jiří Paroubek, poslanec Parlamentu ČR za Ústecký kraj.


31.7.2009

Krajská zdravotní provádí robotické operace nádorů tlustého střeva

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. provádí operace tlustého střeva. Prezentace roboticky prováděné operace dolní části tlustého střeva proběhne v pondělí, 3. srpna 2009.

V souvislosti s definitivním uzavřením smluv se zdravotními pojišťovnami, zahájilo Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. program operací tlustého střeva. Operační program je určen k chirurgickým zákrokům na dolních částích tlustého střeva a konečníku postiženého rakovinným nádorem.

Robotické operace patří do skupiny miniinvazivních metod, které jsou vůči organismu pacienta a jeho tkáním výrazně šetrnější a umožňují přesnější operování, které významně ovlivňuje dobu léčení a urychluje návrat pacienta do normálního života.

Principem robotické operace je metoda, kdy chirurg provádí operaci pomocí robotického systému DaVinci SHD. Robotický systém významně zlepšuje přehlednost operačního pole, částečně eliminuje některé lidské nepřesnosti jako třeba třes ruky, a přináší řadu dalších výhod. Unikátní nástroje robotického systému, které mají několik stupňů volnosti, na rozdíl od laparoskopických, umožňují lepší manipulaci při operaci v oblasti malé pánve.

Ve svém důsledku umožní roboticky prováděné zákroky zvýšení procentuelního podílu tzv. „záchovných operací“, čímž dojde ke snížení počtu prováděných střevních vývodů, které zásadním způsobem snižují kvalitu života odoperovaných pacientů.

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. zahájením programu onkologické operativy tlustého střeva následuje program urologické onkologické operativy, která byla započata v srpnu roku 2008. Mimo tyto dva obory dále slouží pro vybranou operativu ORL a gynekologie.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. disponuje dvěma robotickými systémy DaVinci SHD, které byly zakoupeny z prostředků Ústeckého kraje a z dotací Evropské Unie.

Rakovina tlustého střeva je nejčastějším onkologickým onemocněním v České republice, která má v tomto ohledu smutné světové prvenství.

Prezentaci roboticky prováděné operace dolní části tlustého střeva provede primář Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jan Schraml a MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín o. z., který také provede vlastní operativní zákrok.

Operován bude onkologický pacient s nádorem v dolní oblasti tlustého střeva, kde je naděje pro úspěšnou lokální léčbu a díky robotu i minimalizaci následků.

Prezentace roboticky prováděné operace proběhne v pondělí, 3. srpna 2009 od 09:30 v Centru výchovy a dalšího vzdělávání, Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., budově B, 5. patro, učebně č. 1. a následně od 10:00 na operačních sálech.Krajská zdravotní, a. s. zvyšuje mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo, že od 1. 7. 2009 zvýší mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací, který nově upravuje zařazení těchto profesí do platových tříd.

Výše uvedená informace o zvýšení mezd všeobecných sester a porodních asistentek byla poskytnuta jako oficiální vyjádření Krajské zdravotní, a. s. médiím v tiskové zprávě, vydané 1. července 2009. Bohužel se stále objevují informace, které toto jasné sdělení dezinterpretují. Krajská zdravotní, a. s. zvýšila mzdy těm všeobecným sestrám a porodním asistentkám, kterých se novelizace katalogu prací týká.

Nový katalog prací přinesl navýšení mzdy pouze zaměstnancům vyjmenovaných pracovních kategorií. V souhrnu se opatření týká cca 56% zaměstnanců jmenovaných pracovních kategorií. Opatření tedy není plošné, jak již několikrát bylo mylně uvedeno v médiích, ale týká se těch zaměstnanců, kteří splňují kritéria novelizovaného katalogu prací.

Zvýšení mezd je plně v souladu s novelizací katalogu prací, který nově upravuje zařazení profesí do platových tříd a opírá se o vyhlášku 424/2004 Sbírky zákonů. Opatření je také plně v souladu s Kolektivní smlouvou Krajské zdravotní, a. s.

Novelizovaný katalog prací přináší mimo jiné motivaci pro další vzdělávání a profesní růst pro obě jmenované kategorie zaměstnanců. Vyšší odměna tak nadále bude spojena především s dalším vzděláváním a profesním růstem. 2


Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. k reportáži České televize ze středy 22. července

Krajská zdravotní, a. s. reaguje na reportáž České televize, odvysílanou ve středu, 22. července 2009 v hlavní zpravodajské relaci na opakované téma čerpání prostředků z evropských dotačních zdrojů.

Odvysílaná reportáž České televize navazuje na již odvysílané reportáže na dané téma, kdy jsou opakovaně používána ničím nepodložená tvrzení bývalé lékařky Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Dernerové o nákupu lékařských přístrojů. Reportáž obsahuje minimum faktů a vychází převážně z dojmů, domněnek a tvrzení zaujatých osob.

Na nákup přístrojů v Krajské zdravotní, a. s. z dotačních prostředků byl zadán nezávislý audit, a to bezprostředně po vznesení prvních námitek proti transparentnosti dotačních aktivit Krajské zdravotní, a. s. Provedený audit prokázal, že přístroje byly zakoupeny za odpovídající cenu a uskutečněné veřejné obchodní soutěže byly v souladu se zákonem.

Ke každému nákupu přístrojů pro Krajskou zdravotní, a. s. se vyjadřují odborníci z jednotlivých nemocnic. Podílejí se na specifikaci nakupovaných přístrojů. Mezi těmito odborníky byl i MUDr. Derner, manžel MUDr. Dernerové, která nákup přístrojů neustále kritizuje.

V reportáži zmiňovaná kontrola oprávněnosti požadavku na proplacení financí z prostředků EU není ničím neobvyklým. Jedná se o standardní postup Úřadu regionálního rozvoje, který je uplatňován vždy při podání žádosti o proplacení vynaložených prostředků, neboť je povinností státu prověřit, zda nedochází ke zneužívání fondů EU.

Také zpochybňovaná komunikace mezi společností Krajská zdravotní a zástupci jediného akcionáře - Ústeckého kraje, postrádá jakoukoli logiku. V sedmičlenném představenstvu společnosti je zastoupeno celkem pět zástupců Ústeckého kraje. Zápisy z jednání představenstva společnosti jsou pravidelně zasílány Radě Ústeckého kraje.

Reportáže České televize dávají opakovaně prostor k nepodloženému zpochybňování dobrého jména společnosti Krajská zdravotní, a. s. Prezentované názory připomínají snahy aktivit, vedoucích k zamezení čerpání financí z EU. Rozhodně mají daleko od snah vedoucích k poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče o pacienty z Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní, a. s. je největším zdravotním zařízením v České republice, s odpovídající spádovou oblastí, které by měl odpovídat také rozsah moderního přístrojového vybavení. K tomu by měly přispět také peníze z evropských fondů.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. vnímá reportáž České televize jako účelovou zejména proto, že jde již o několikáté napadení společnosti, a to stále stejnými lidmi, se stále stejnými argumenty, které již byly několikrát vyvráceny.


7.7.2009

Teplická nemocnice má novou lékárnu

Ve středu, 8. července zahájí provoz nová nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Nová lékárna pod názvem „Lékárna poliklinika“ zahájí provoz ve středu, 8. července. Lékárna se nachází v budově polikliniky teplické nemocnice, napravo od hlavního vchodu z ulice „U nemocnice“.

Lékárna nahradí původní nemocniční lékárnu, která se nacházela uvnitř budovy polikliniky a jejíž provoz bude ukončen k datu otevření lékárny nové.

Lepší dostupnost, větší prostor, atraktivnější prostředí, ale i výrazně větší výběr nabízeného sortimentu, to jsou hlavní výhody pro zákazníky. Klienti budou mít k dispozici tří výdejní místa, z nichž dvě budou určena pro výdej na recepty, jedno pro volný prodej.

Otevírací doba lékárny je od pondělí do pátku, od 7:30 do 17:00 hodin.


Vyjádření Krajské zdravotní, a. s. ke včerejší reportáži České televize

Krajské zdravotní, a. s. reaguje na reportáž České televize, odvysílanou ve středu, 1. července 2009 v hlavní zpravodajské relaci.

Odvysílaná reportáž České televize je v podstatě ve všech svých tvrzeních o Krajské zdravotní, a. s. a nákupu špičkových lékařských přístrojů zcela nepravdivá. Neobsahuje žádný fakt a vychází pouze z dojmů a tvrzení zaujatých osob.

Nelze srovnávat přístroj, který je v nemocnici Na Homolce, s přístrojem v Krajské zdravotní, a. s. Tato informace, o kterou opírala Česká televize své tvrzení, je zavádějící, neboť přístroj v Krajské zdravotní, a. s. je přístroj mnohem kvalitnější a s většími možnostmi. Nejde tedy o úplně stejný přístroj, jak v reportáži tvrdí redaktorka Baldová a bývalá lékařka Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Dernerová.

Na nákup přístrojů v Krajské zdravotní, a. s. byl zadán nezávislý audit, který prokázal, že přístroje byly zakoupeny za odpovídající cenu. Úvahy o tom, že by se peníze za nakoupené přístroje měly vracet do Evropské unie, jsou nesmyslné.

Účelovost reportáže vnímáme zejména proto, že jde již o několikáté napadení společnosti Krajská zdravotní, a. s., a to stále stejnými lidmi, se stále stejnými argumenty, které již byly několikrát vyvráceny.


Krajská zdravotní zvyšuje mzdy všeobecných sester a porodních asistentek v průměru o 7,15 %

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém včerejším zasedání rozhodlo, že od 1. 7. 2009 zvýší mzdy všeobecných sester a porodních asistentek na základě novelizace katalogu prací, který nově upravuje zařazení těchto profesí do platových tříd. Ve finančním vyjádření toto navýšení znamená průměrné zvýšení mzdy tohoto personálu o cca 1500 Kč.

Na včerejším zasedání představenstva Krajské zdravotní byla předložena zpráva o hospodaření společnosti za pět měsíců tohoto roku. Provozní zisk společnosti k 31. 5. 2009 činní cca 31mil Kč. Dosažení zisku bylo způsobeno především dodržením finančního plánu Krajské zdravotní, a. s. v oblasti nákladů a zajištění vyšších výnosů za poskytnutou zdravotní péči.


20.6.2009

Odložený novorozenec je v péči děčínské nemocnice

Dnes před polednem byl v prostorách Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. nalezen odložený novorozenec. Nalezené dítě, které je nyní v péči zdravotníků na dětském oddělení děčínské nemocnice, je v dobrém zdravotním stavu.

Dnes před polednem byl v prostorách děčínské nemocnice nalezen novorozenec, který byl matkou odložen krátce po porodu. Dítě je nyní v péči lékařů a sester na dětském oddělení, kam bylo umístěno. Novorozenec mužského pohlaví se jmenuje Matěj, jak vyplývá z dopisu, který měl novorozenec přiložen spolu s kompletní novorozeneckou výbavou.

Malý Matěj je v dobrém zdravotním stavu. Váží necelé tři kilogramy a měří 47 centimetrů. O Matěje bylo po porodu dobře postaráno a před odložením byl odpovídajícím způsobem zaopatřen. Pohnutky, které vedly matku k jeho odložení, jsou spolu s její omluvou vysvětleny v přiloženém dopise.

S dalšími podrobnostmi případu malého Matěje, seznámíme veřejnost na tiskové konferenci, která bude uspořádána v pondělí. Bližší údaje k tiskové konferenci budou zaslány na adresy redakcí jednotlivých médií a budou zveřejněny také na webových stránkách Krajské zdravotní, a. s. v „aktualitách“.


18.6.2009

Robotická operace v oblasti ORL

Centrum robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provedlo robotickou operaci nádoru kořene jazyka, jako prezentaci minimálně invazivního zákroku pro operovaného pacienta, i tým operatérů.

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., proběhla robotická operace v oblasti ORL, kdy byl operován onkologický pacient s nádorem na kořeni jazyka. Cílem prezentace operativního zákroku bylo seznámení s možnostmi minimálně invazivních metod, dosahovaných právě při robotické chirurgii.

Prezentovaný, minimálně invazivní zákrok, přináší mnoho výhod pro operovaného pacienta i tým operatérů. V oboru roboticky prováděné chirurgie lze přistupovat k operovaným oblastem velice šetrně, oproti velmi invazivním zákrokům při standardních operačních postupech, jak dokládá právě předvedený případ ORL zákroku přes dutinu ústní.

Výhody robotické chirurgie se zaměřením na oblast ORL byly prezentovány v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., primářem Centra robotické chirurgie Masarykovy nemocnice, MUDr. Janem Schramlem a následně v Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. pří konkrétním operačním zákroku, prováděném operačním týmem pod vedením MUDr. Karla Slámy jun., lékaře ORL oddělení MNÚL.

Operace se zúčastnil také Hubert Stein, vedoucí klinického týmu společnosti Intuitive, z centrály San Francisco v Californii, který byl velmi potěšen kvalitou provedeného zákroku. Pan Stein je zároveň členem týmu, který se podílí na řešení chronického chrápání pomocí robotické chirurgie, které je v současnosti nejlepším řešením pomoci pacientům, postižených těžkou formou chrápání.

Akce proběhla za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s. a zástupců Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z (MNÚL). S Centrem robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a jeho činností, seznámil v úvodu akce přítomné náměstek Krajské zdravotní, a. s. pro oblast zdravotní péče, MUDr. Jan Lami, a primář robotického centra MUDr. Jan Schraml.

Provedená ORL operace onkologického pacienta s odstraněním nádoru na kořeni jazyka trvala tři hodiny. Rekonvalescence odoperovaného pacienta bude trvat zhruba čtyři až pět dnů, což je čtyřnásobně rychleji, než při klasicky provedeném, invazivním operačním zákroku. Významným benefitem pro pacienta je také výrazné snížení bolesti při hojení ran, ale i dřívější odchod do domácího léčení.

Robotická chirurgie ORL v Krajské zdravotní, a. s.

V srpnu 2008 byl v Ústecké Masarykově nemocnice zahájen provoz robotického systému daVinci, umožňujícího provádění chirurgických zákroků na člověku. Kromě jiných oborů bylo operování robotem zavedeno také na ORL oddělení a oddělení chirurgie hlavy a krku.

Roboticky asistovaná chirurgie využívá principy minimálně invazivních přístupů a je možné ji označit za další stupeň vývoje laparoskopické chirurgie. V oblasti ORL se jedná o „dutinové“ operace, a to v prostoru ústní dutiny, trubice hltanu, včetně horních etáží hlasového ústrojí - hrtanu.

Zvláštní pozornost je věnována problematice řešení onemocnění kořene jazyka právě pomocí robotického systému daVinci. Díky „robotu“ je možné operovat šetrně skrze dutinu ústní bez použití zevních přístupů na krku, které jsou náročnější na hojení a délku hospitalizace.

Robotické operace nádorů kořene jazyka a dále také operace prostého zbytnění kořene jazyka, které jeho nositeli způsobuje těžké formy chrápání či polykací potíže, jsou středem pozornosti ústecké ORL robotické chirurgie.

V tomto směru je ústecké ORL oddělení zařazeno do jednoho z pěti světových center, které se podílí na řešení zmenšení kořene jazyka pro syndrom spánkové nedostatečnosti (Sleep Apnea Syndrom), právě pomocí robotického přístroje daVinci. Místem, kde se pak shromažďují a vyhodnocují výsledky operací je výzkumné a školící centrum IRCAD Training Center ve Štrasburku, ve Francii.

Mimo toto centrum spolupracuje ORL oddělení také s americkou University of Pennsylvania ve Philadelphii, konkrétně s profesorem Gregory Weinsteinem. Profesor Weinstein na svém pracovišti uskutečnil od roku 2005 přes 300 robotických ORL výkonů a provedl školení více než 10 lékařů z celého světa, včetně MUDr. Karla Slámy juniora, lékaře ORL oddělení MNÚL.

Roboticky asistovanou operaci provádí lékař a technické zařízení – robot se 4 rameny. V ORL oboru robot využívá 3 ramena, prostřední -kamerové a pravé a levé s operačními nástroji. Lékař - operatér ovládá ramena ze samostatně umístěné konzole. Na dálku ovládá nástroje umístěné na ramenech robota a ten přesně reprodukuje jeho pohyby v operačním poli. Rozhodně se nejedná o samostatné operování robota, nýbrž o „ roboticky asistovanou chirurugii“, kde je i nadále role člověka operatéra nezastupitelná.

Spolu s lékařem operatérem se na operaci podílí také asistující lékař, který zajišťuje kontrolu nástrojů. Minimálně invazivní chirurgické výkony provedené robotem v krční oblasti přinášejí pacientovi mnohé benefity. Je to především možnost operace bez zevního přístupu, snížení pooperační bolesti, ale také rychlejší rekonvalescence a tím i brzký návrat pacienta do běžného života.

Díky zavedení dvou robotických systemů daVinci na pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se Krajská zdravotní, a. s. posunula mezi zdravotnická zařízení, poskytující vysoce specializovanou péči nejen z pohledu České republiky, ale i v rámci celé Evropy.

MUDr. Karel Sláma jun., lékař ORL oddělení MNULKrajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte