Základní informace

Společnost Krajská zdravotní, a.s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most, Nemocnici Chomutov. Od 1. 4. 2021 je součástí Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice a od 1. 7. 2021 také nemocnice v Rumburku jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a.s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Vzniklo tak unikátní zdravotnické zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého poměru představenstvo společnosti. Funkci valné hromady zastává Rada Ústeckého kraje. V čele vedení společnosti stojí generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská zdravotní, a. s. je Ústecký kraj.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., je s více než devíti tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.

Generální ředitel společnosti přímo řídí:

 • Úsek řízení zdravotní péče

 • Úsek řízení ošetřovatelské péče

 • Úsek řízení lékárenské péče

 • Úsek ekonomického řízení a controllingu

 • Úsek řízení lidských zdrojů 

 • Úsek řízení obchodu

 • Úsek řízení investic, správy a údržby majetku

 • Úsek řízení informačních systémů

 • Odbory zdravotní péče o.z. (UL, RB, CV)

 • Úseky ředitelů o.z. (DC, TP, MO, LT)

 • Právní odbor

 • Odbor vnitřní bezpečnosti

 • Odbor veřejných zakázek

 • Samostatné oddělení interního auditu a kontroly

 • Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana

 • Tiskové a komunikační oddělení

 • Oddělení konferenční a marketingové podpory


Kontaktní údaje:
Krajská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel: +420 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
E-mail:
sekretariat@kzcr.eu

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČ:   25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

Logo Krajské zdravotní, a.s., ke stažení

Základní info o Krajské zdravotní, a.s.

celkový majetek společnosti5 480 439 000 Kč

roční obrat12 032 mil. Kč

počet zaměstnanců celkem8 818
z toho
- lékařů1 166
- sester3 025

počet lůžek celkem3 978
z toho

- nemocnice Děčín             308

- nemocnice Teplice          478

- nemocnice Most              766

- nemocnice Chomutov    458

- nemocnice Litoměřice    555

- nemocnice Rumburk      127

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem   1 286Statutární orgán - představenstvo

MUDr. Ondřej Štěrba
Předseda představenstva
den vzniku členství v představenstvu: 17. listopadu 2020, den vzniku funkce: 11. června 2021

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
Místopředseda představenstva
den vzniku členství v představenstvu: 17. listopadu 2020, den vzniku funkce: 23. listopadu 2020 

Členové představenstva:

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
den vzniku členství v představenstvu:
17. listopadu 2020

Ing. Stanislav Dostál
den vzniku členství v představenstvu: 11. června 2021

Ing. Jakub Komárek
den vzniku členství v představenstvu: 11. června 2021

Dozorčí rada

Ing. Jitka Bártová
Předsedkyně dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 3. června 2021, den vzniku funkce: 22. srpna 2022

Marian Čapek
Místopředseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 3. června 2021, den vzniku funkce: 29. listopadu 2021

Členové dozorčí rady:
MUDr. Vlastimil Woznica
den vzniku členství v dozorčí radě: 01. února 2021

MUDr. Miroslav Ouzký
den vzniku členství v dozorčí radě: 17. listopadu 2020

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019 - člen dozorčí rady volený zaměstnanci

MUDr. Tomáš Hanek
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019 - člen dozorčí rady volený zaměstnanci

Vladimír Vaněk
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. dubna 2019 - člen dozorčí rady volený zaměstnanci

MUDr. Petr Najman
den vzniku členství v dozorčí radě: 10. února 2022

MUDr. Ivan Staněk, MBA
den vzniku členství v dozorčí radě: 18. srpna 2022


Prosím, čekejte