Urgentní příjem

Umístění: Budova M, 2. NP, vstup z plochy od parkoviště

Kontaktní telefon:
 +420 412 705 701

Urgentní příjem je místem prvního kontaktu se zdravotnickým zařízením, pro všechny akutní pacienty. Dochází zde k poskytování nezbytné diagnostiky
a k neodkladné léčbě. 

Zajišťuje 24 hodinovou péči
v oboru interním, chirurgickém a neurologickém. 

Oddělení urgentu nabízí možnost zahájení intenzivního diagnosticko – terapeutického procesu u pacientů na pokoji s tzv. expektačními lůžky, která jsou kompletně vybavena infuzní a monitorovací technikou. Tato část slouží ke krátkodobé observaci či terapii pacienta a k následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby a směřování do ambulantní nebo hospitalizační péče.

Je zajištěna rychlá dostupnost diagnostických vyšetření (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody EKG, UZ, RTG) a zároveň je urgentní příjem plně vybaven přístroji ke zvládnutí stavů přímo ohrožujících život pacienta.

Expektační lůžka -
kapacita 8 lůžek 
Resuscitační a intenzivní část
- kapacita 2 lůžek 


Součástí urgentního příjmu je také Lékařská pohotovostní služba (LPS)

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. 

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které se provádějí v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.Kontaktní telefon

Tel.:
+420 412 705 701

Primářka

MUDr. Eva Smržová

Vedoucí záchranář

Ing. Bc. František Němec

Staniční sestra

Šárka Helvigová


Fotogalerie

Jak to u nás funguje?

Prosím, čekejte