Kardiologická poradna a prenatální echokardiologie

Umístění:  Vyšetření dětí - Budova: C, podlaží: 1 číslo místnosti/dveří: 122 (v ambulanci bolesti)

                   Prenatální echokardiografie - Budova: D, podlaží: 1, číslo místnosti/dveří : 111 (v gynekologické ambulanci)

Je nutné doporučení a objednání předem - každou středu od 9:00 na telefonu +420 704 873 950. S sebou přinést kartičku pojištěnce. 


Nově vzniklé pracoviště od 1.9.2019 poskytuje základní i rozšířenou péči o děti a mladistvé v oboru dětská kardiologie přímo v děčínské nemocnici.

Rozšíření dětského a dorostového oddělení o ambulanci dětské kardiologie představuje další zlepšení dostupnosti specializované péče v tomto oboru pro dětské pacienty. Nabízí pacientům výhodu vyšetření v rámci nemocnice, krátké čekací lhůty a úzkou návaznost na specializovanou péči na vyšších pracovištích jak v Krajské  zdravotní, a.s., tak i mimo ní. Vedle dětských pacientů pracoviště nabízí také možnosti prenatálního vyšetření srdce plodu u nastávajících maminek.

Hlavní náplní péče o děti s kardiovaskulárním onemocněním je diagnostika a intervenční léčba nemocných s vrozenou srdeční vadou (VSV). Prevalence VSV u živě narozených se celosvětově pohybuje mezi 0,6–0,7 %. V celé České republice lze při současné porodnosti očekávat asi 500–600 nových případů významných srdečních vad ročně, z nichž ve 35% jde o nemocné s kritickou VSV. Přibližně 6% VSV je inoperabilních, dalších 25% VSV operaci nevyžaduje nebo jsou řešitelné intervenčními katetrizačními metodami. Celkový počet nutných kardiochirurgických výkonů pro VSV u dětí v ČR odhadujeme v současnosti na 500–600 ročně, včetně reoperací pacientů s komplexními srdečními vadami.


Naše nové pracoviště je zaměřeno na diagnostiku kritických vrozených srdečních vad v rámci konziliárních vyšetření na novorozenecké a dětské stanici. Současně je otevřené pro dětské pacienty indikované k vyšetření od praktických lékařů pro dětí a dorost či jiných dětských odborných lékařů. Pracoviště je také zaměřeno na prevenci ischemické choroby srdeční v dětském věku. Pracoviště se věnuje prenatální diagnostice.
Další oblastí je preparticipační screening pro potřeby sportovního lékařství. Důležitou oblastí jsou  prenatální echokardiografická vyšetření, a to pro těhotné již od 12. gestačního týdne až do porodu.


Nadřazeným pracovištěm v rámci definice oboru dle České kardiologické společnosti je Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Praze – Motole, se kterým personál oddělení spolupracuje. Pracoviště je také personálně úzce provázáno s Oddělením dětské kardiologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., které zajišťuje doplňující diagnostické metody (EKG Holter, ABPM, Ergometrie/zátěžové EKG).

Lékař

MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA

Sestra

Kateřina Havránková

Telefon pro objednávání

každou středu 10:00 - 16:00

Tel.:
+420 704 873 950

Ordinační hodiny

Středa                              10:00 - 12:00          konzilia pro dětské oddělení
                                          12:00 - 14:00          plánovaná vyšetření dětí
                                          14:00 - 18:00          prenatální echokardiografie

Pozn. Čas vyšetření se nemusí zcela shodovat s časem objednání.
Děkujeme za pochopení.

Poskytované výkony

Kardiologické vyšetření u dětí od narození do 19 ti let věku:

· EKG vyšetření
· ECHO kardiografické vyšetření
· ECHO kardiografické vyšetření srdce plodu
· Preparticipační screening se zaměřením na riziko náhlého úmrtí z kardiogenních příčin
· Klinické vyšetření dětským kardiologem                                                                                                                                                                                                                                     
· Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM)

Prosím, čekejte