Chirurgické oddělení

Umístění: Budova: E, Podlaží: 2. a 3.

Chirurgické oddělení poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči pro oblast Děčínského okresu v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirugie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a rozsáhlou péči traumatologickou s vyjímkou zvláštní péče určené pro traumatologická centra. V indikovaném rozsahu taktéž dětsko-chirurgickou péči. Tato péče je navázána na superspecializované jednotky MN UL nebo pražských klinik.

Primář

MUDr. Jan Rejholec

Tel.:
+420 412 705 415
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Jan Moravík

Tel.:
+420 412 705 451
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Alena Zronková Brožovská

Tel.:
+420 412 705 416
Email:

Staniční sestra - C

Miluše Vinčková

Tel.:
+420 412 705 432
Email:

Staniční sestra - D

Jana Kulštejnová

Tel.:
+420 412 705 431
Email:

Staniční sestra - ambulance

Alena Kotašková

Tel.:
+420 412 705 452
Email:

Dokumentační sestra

Jana Strnadová

Tel.:
+420 412 705 450
Email:

Příjmová sestra

Hana Šebková

Tel.:
+420 412 705 430
Email:

Příjmová sestra

Jindřiška Šonková

Tel.:
+420 412 705 430
Email:

Informace

Plná ambulantní péče v rozsahu 24 hodin pro akutní případy, zahrnuje taktéž urologické akutní onemocnění, v plánované ambulanci sledování onemocnění benigní GIT, onkochirugie, traumatologie, miniinvazivní chirurgie, mamologie.
V lůžkové péči poskytuje léčebnou konzervativní a operační péči v oblasti všeobecné chirurgie (dočasně na detašovaném pracovišti v Litoměřicích a v Rumburku) s důrazem na laparoskopické techniky, onkochirurgie prsu se záchovnými výkony, chirurgii štítné žlázy, v oblasti GIT se zaměřením na laparoskopickou onkochirurgii a transanální endoskopickou mikrochirurgii a chirurgii hiatu včetně bariatrické chirurgie. Výrazně rozšířená miniinvazivní terapie hemorhoidální choroby. Součástí dg a th algoritmu je i možnost vlastními silami zajistit endoskopické vyšetření HČTT vč ERCP.

Ambulance

defibrilátor, glukometr, oxymetr, elektrokauter, rektoskop, odsávačka, 2 ambulance akutní, zákrokový sál vč. možnosti výkonů v celkové anestezii, 2 ambulance sloužící pro zejména poradenskou a dispenzární péči, 1 ambulance pro urologickou problematiku včetně UZ

Mammologická poradna

Ordinační doba:

pondělí 8:00 – 14,00 MUDr. Hernychová Veronika

čtvrtek  8:00 - 14,00 MUDr. Zelená Andrea

Stanice B

2x injektomat, glukometr, 2x oxymetr, inf. pumpa, odsávačka, defibrilátor, resuscitační vozík, 2 nadstandardní pokoje, převazová ambulance

Stanice C

injektomaty, glukometr, oxymetr, inf. pumpy, enterální pumpy, 1x HEMOCue, EKG, odsávačka, resuscitační vozík, defibrilátor, polohovatelná, dálkově ovladatelná lůžka, převazová ambulance

Stanice D

injektomaty, glukometr, oxymetr, inf. pumpy, defibrilátor, resuscitační vozík, 2 nadstandardní pokoje s kompletním vybavením, 2 samostatné pokoje se společným sociálním zařízením, digitální tonometry, inhalátor, polohovatelná, dálkově ovladatelná lůžka, převazová ambulance

Popis a výkony oddělení

Chirurgické oddělení se člení do několika stanic a ambulancí:
 
1.  Lůžková část

Chirurgie Cstanice septické chirurgie – je určena převážně pacientům se zánětlivým onemocněním nebo pacientům s pooperačními septickými komplikacemi. Velkou část tvoří i pacienti s onemocněním kolorekta a pacienti s tzv. diabetickou nohou či s komplikacemi při ischémii vyšších partií dolních končetin. Nedílnou součástí jsou pacienti dispenzarizovaní v onkoporadně k dispenzárnímu vyšetření a pacienti, kteří jsou zde edukováni k péči a životu se stomií.
Chirurgie D – stanice aseptické chirurgie - je určená především traumatologickým pacientům a pacientům s tzv. čistou břišní operativou. Jsou zde přijímáni pacienti jak akutně, tak i plánovaně k elektivním výkonům. Také jsou zde hospitalizováni pacienti k následné rehabilitaci po operačním řešení traumatu.
                  
– je určená převážně pacientům podstupujícím elektivní chirurgické výkony horní části GIT, prsní žlázy, chirurgie ruky a operace varixů. Jsou zde také hospitalizováni pacienti ke konzervativní terapii akutních i chronických chirurgických onemocnění.
 
 
2.  Ambulantní část
Chirurgická (úrazová) ambulance – je k dispozici 24 hodin denně, určena pacientům s traumatem měkkých tkání a skeletu, kteří nevyžadují hospitalizaci; se zánětlivým onemocněním či defekty měkkých tkání; vyžadujícím chirurgické vyšetření k diagnostice onemocnění; podstupujícím menší plánované chirurgické zákroky

Nadstandard

Cena: dle platného ceníku

Lůžka

Počet lůžek: 59


Ordinační hodiny

Pondělí
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie
Úterý
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie
Středa
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie
Čtvrtek
7:00-15:30
endoskopie, ERCP na RTG
Pátek
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie, poradna
Prosím, čekejte