Chirurgické oddělení

Umístění: Budova: E, Podlaží: 2. a 3.

Chirurgické oddělení poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči pro oblast Děčínského okresu v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirugie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a rozsáhlou péči traumatologickou s vyjímkou zvláštní péče určené pro traumatologická centra. V indikovaném rozsahu taktéž dětsko-chirurgickou péči. Tato péče je navázána na superspecializované jednotky MN UL nebo pražských klinik.

Primář

MUDr. Jan Rejholec

Tel.:
+420 412 705 415
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Jan Moravík

Tel.:
+420 412 705 451
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Alena Zronková Brožovská

Tel.:
+420 412 705 416
Email:

Staniční sestra - D

Jana Kulštejnová

Tel.:
+420 416 723 108 detašované pracoviště v Litoměřicích
Email:

Staniční sestra - ambulance

Alena Kotašková

Tel.:
+420 412 705 452
Email:

Staniční sestra - JIP

Miluše Vinčková

Tel.:
+420 416 723 139 detašované pracoviště v Litoměřicích
Email:

Dokumentační sestra

Jana Strnadová

Tel.:
+420 412 705 450
Email:

Příjmová sestra

Hana Šebková

Tel.:
+420 412 705 430
Email:

Příjmová sestra

Jindřiška Šonková

Tel.:
+420 412 705 430
Email:

Informace

Plná ambulantní péče v rozsahu 24 hodin pro akutní případy, zahrnuje taktéž urologické akutní onemocnění, v plánované ambulanci sledování onemocnění benigní GIT, onkochirugie, traumatologie, miniinvazivní chirurgie, mamologie.
V lůžkové péči poskytuje léčebnou konzervativní a operační péči v oblasti všeobecné chirurgie (dočasně na detašovaném pracovišti v Litoměřicích a v Rumburku) s důrazem na laparoskopické techniky, onkochirurgie prsu se záchovnými výkony, chirurgii štítné žlázy, v oblasti GIT se zaměřením na laparoskopickou onkochirurgii a transanální endoskopickou mikrochirurgii a chirurgii hiatu včetně bariatrické chirurgie. Výrazně rozšířená miniinvazivní terapie hemorhoidální choroby. Součástí dg a th algoritmu je i možnost vlastními silami zajistit endoskopické vyšetření HČTT vč ERCP.

Ambulance

defibrilátor, glukometr, oxymetr, elektrokauter, rektoskop, odsávačka, 2 ambulance akutní, zákrokový sál vč. možnosti výkonů v celkové anestezii, 2 ambulance sloužící pro zejména poradenskou a dispenzární péči, 1 ambulance pro urologickou problematiku včetně UZ

Mammologická poradna

Ordinační doba:

pondělí 8:00 – 14,00 MUDr. Hernychová Veronika

čtvrtek  8:00 - 14,00 MUDr. Zelená Andrea

Stanice B

2x injektomat, glukometr, 2x oxymetr, inf. pumpa, odsávačka, defibrilátor, resuscitační vozík, 2 nadstandardní pokoje, převazová ambulance

Stanice C

2 injektomaty, glukometr, oxymetr, inf. pumpa, EKG, odsávačka, resuscitační vozík, převazová ambulance

Stanice D

injektomat, glukometr, inf. pumpa, defibrilátor, resuscitační vozík, 2 nadstandardní pokoje s kompletním vybavením, 2 samostatné pokoje se společným sociálním zařízením, digitální tonometr, inhalátor, oxymetr, převazová ambulance

JIP

5x EKG monitor vč. neinvaz. měření + oxymetrie, 2x defibrilátor, EKG monitor s invazivním měřením, 1x ventilátor Monnal T75, 1x EKG přenosné, 3x inhalátor, 4x nebulizace, 4x enterální pumpa, 3x odsávačka, 10x injektomat, 12x infuzní pumpa, 1x resus. vozík, 1x glukometr, 1x HEMOCue, centrální monitor, polohovatelná, dálkově ovladatelná lůžka, prstový oxymetr.

Popis a výkony oddělení

Chirurgické oddělení se člení do několika stanic a ambulancí:
 
1.  Lůžková část (dočasně na detašovaném pracovišti v Litoměřicích a v Rumburku)

Chirurgie Cstanice septické chirurgie – je určena převážně pacientům se zánětlivým onemocněním nebo pacientům s pooperačními septickými komplikacemi. Velkou část tvoří i pacienti s onemocněním kolorekta a pacienti s tzv. diabetickou nohou či s komplikacemi při ischémii vyšších partií dolních končetin. Nedílnou součástí jsou pacienti dispenzarizovaní v onkoporadně k dispenzárnímu vyšetření a pacienti, kteří jsou zde edukováni k péči a životu se stomií.
Chirurgie D – stanice aseptické chirurgie - je určená především traumatologickým pacientům a pacientům s tzv. čistou břišní operativou. Jsou zde přijímáni pacienti jak akutně, tak i plánovaně k elektivním výkonům. Také jsou zde hospitalizováni pacienti k následné rehabilitaci po operačním řešení traumatu.
                  
– je určená převážně pacientům podstupujícím elektivní chirurgické výkony horní části GIT, prsní žlázy, chirurgie ruky a operace varixů. Jsou zde také hospitalizováni pacienti ke konzervativní terapii akutních i chronických chirurgických onemocnění.
JIP - je určená široké škále pacientů vyžadujících intenzivní péči jak pooperační, tak při primárním selhání životních funkcí.
 
 
2.  Ambulantní část
Chirurgická (úrazová) ambulance – je k dispozici 24 hodin denně, určena pacientům s traumatem měkkých tkání a skeletu, kteří nevyžadují hospitalizaci; se zánětlivým onemocněním či defekty měkkých tkání; vyžadujícím chirurgické vyšetření k diagnostice onemocnění; podstupujícím menší plánované chirurgické zákroky

Nadstandard

Cena: dle platného ceníku

Lůžka

Počet lůžek: 59


Ordinační hodiny

Pondělí
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie
Úterý
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie
Středa
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie
Čtvrtek
7:00-15:30
endoskopie, ERCP na RTG
Pátek
7:00-15:30
odběry, sono, endoskopie, poradna
Prosím, čekejte