Těhotenská poradna

Není nutné objednání ani doporučení.

Umístění: Budova: D, Podlaží: 4, Číslo místnosti/dveří: 4020

Prenatální péči poskytujeme cca od 35.týdne těhotenství všem těhotným, které jsou předány do naší péče svým ošetřujícím gynekologem. Tento postup naše pracoviště upřednostňuje zejména z důvodu včasného odhalení a předvídání různých porodnických patologií a je v souladu s doporučenými postupy. Tento postup, taktéž umožňuje rovnoměrné rozložení ambulantních intervencí v případě jejich nutnosti (indukce, císařský řez).

V poradně se k nastávající mamince také dostane informace o případné epidurální analgezii při porodu, kterou naše oddělení provádí bezplatně a v současné době ji využívá cca 30% rodiček.

Další nabízenou službou je tzv. „programovaný porod“, na kterém se těhotná žena může domluvit s lékařem v těhotenské poradně. Výhodou je předem naplánovaný termín porodu, kdy si žena může zajistit hlídání dětí, volno partnera, apod.

Preferujeme stálé obsazení ambulance, tzn., že se těhotné ženě věnuje stejný lékař.

Jsme zvyklí pracovat s porodními plány či respektovat přání rodiček, a pokud neodporují doporučeným postupům v porodnictví, ve většině případů se jimi personál řídí.

Od začátku roku 2014 se porodnice přihlásila k programu Přirozený porod v porodnici/PPP/ http://www.prirozenyporodvporodnici.cz/

Pokud žena upřednostňuje těhotenskou péči u svého gynekologa až do porodu a jeho technické zázemí to umožňuje, prosíme ženy, aby absolvovaly na našem oddělení alespoň sepsání porodnické dokumentace a doložení dokumentů, potřebných k porodu /viz materiál ke stažení „Informace těhotným a rodičkám“/

Na nejčastější dotaz maminek ze vzdálenějšího bydliště odpovídáme:

I přes to, že maminky nenavštěvují naši těhotenskou poradnu a nestihnou sepsat dokumentaci, mohou v naší porodnici rodit bez předchozího zaregistrování.

Rádi se o Vás i Vaše miminko postaráme.

Lékař dle rozpisu

Sestra

Zdeňka Červená

Tel.:
+420 474 447 291

Ordinační hodiny

Pondělí                           8:00 - 11:30 
Úterý                               8:00 - 11:30
Středa                             8:00 - 11:30 
Čtvrtek                           8:00 - 11:30
Pátek                              8:00 - 11:30 
Prosím, čekejte