25.9.2019

Akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní a.s.

V níže uvedeném souboru jsou uvedena všechna akreditovaná pracoviště v Krajské zdravotní a.s., včetně data jejich expirace.
Obory akreditací, které mají starší, než aktuální datum expirace, jsou platné dle Zák. č. 67/2017 Sb.

vytvořil: Šubrtová Ludmila

27.1.2017

Termíny atestačních zkoušek 2017


25.9.2019

Seznam udělených akreditací pro celou KZ, a.s.

Uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.


V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017)

a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon č. 67/2017 Sb. 

Obor    Pracoviště   Typ    Platnost do
Alergologie a klinická
imunologie VP III/2018
  Masarykova nemocnice       II.   10.7.2024
AIM, ARO    Masarykova nemocnice    II   6.1.2023
AIM, ARO    Nemocnice Teplice   I   6.1.2023
AIM, ARO    Nemocnice Děčín   I   6.1.2023
AIM, ARO    Nemocnice Chomutov   I   6.1.2023
AIM, ARO    Nemocnice Most   I   6.1.2023
Cévní chirurgie   Masarykova nemocnice     AL   30.11.2025
Dermatovenerologie   Masarykova nemocnice    II   25.5.2023
Dermatovenerologie   Nemocnice Teplice   I   23.2.2023
Dermatovenerologie   Nemocnice Chomutov   III ambulance   24.5.2024
Dětská chirurgie   Masarykova nemocnice    II   10.5.2025
Dětská ORL    Masarykova nemocnice    I CK    16.2.2023
Dětská kardiologie   Nemocnice Teplice   I CK    23.2.2023
Dětská kardiologie   Masarykova nemocnice   I CK    12.11.2020
Dětské lékařství   Masarykova nemocnice    II   8.12.2022
Dětské lékařství   Nemocnice Teplice   I   8.12.2022
Dětské lékařství   Nemocnice Chomutov   I   8.12.2022
Dětské lékařství   Nemocnice Děčín   I   15.6.2024
Dětské lékařství   Nemocnice Most   II   8.12.2022
Diabetologie a endokrinologie    Masarykova nemocnice    D II   19.10.2020
Diabetologie
a endokrinologie 
  Nemocnice Most   D I   11.8.2025
Diabetologie
a endokrinologie 
  Nemocnice Teplice   DE I   31.8.2020
Foniatrie   Masarykova nemocnice   CK   12.1.2021
Gastroenterologie   Masarykova nemocnice    II   16.2.2024
Gastroenterologie   Nemocnice Most   I   13.4.2019*
Gastroenterologie   Nemocnice Teplice   I   16.2.2024
Geriatrie    Masarykova nemocnice    I   2.5.2024
Gynekologie a porodnictví    Masarykova nemocnice    II   6.5.2023
Gynekologie a porodnictví    Nemocnice Teplice   I   6.5.2023
Gynekologie a porodnictví    Nemocnice Chomutov   I   10.12.2024
Gynekologie a porodnictví    Nemocnice Most   I   6.5.2023
Gynekologie a porodnictví    Nemocnice Děčín   I   27.1.2024
Hematologie a TL   Masarykova nemocnice    I hematologie    12.11.2022
Hematologie a TL   Masarykova nemocnice    II TL    12.11.2022
Hematologie a TL   Nemocnice Chomutov   I   20.1.2018*
Hematologie a TL   Nemocnice Chomutov   I TL    20.1.2018*
Hematologie a TL   Nemocnice Děčín   I TL    15.1.2025
Hrudní chirurgie   Masarykova nemocnice    I CK    17.2.2021
Chirurgie   Masarykova nemocnice    II   5.11.2023
Chirurgie   Nemocnice Teplice   II   28.12.2025
Chirurgie   Nemocnice Děčín   II   5.1.2023
Chirurgie   Nemocnice Chomutov   II   14.10.2024
Chirurgie   Nemocnice Most   II   26.4.2019*
Intenzivní medicína - ZO   Masarykova nemocnice   II   14.11.2016*
Infekční lékařství   Masarykova nemocnice    II   17.2.2024
Intervenční radiologie    Masarykova nemocnice    BT CK    6.12.2017*
Kardiologie   Masarykova nemocnice    BT   22.12.2024
Klinická biochemie   Masarykova nemocnice    I   22.12.2024
Klinická onkologie   Masarykova nemocnice    I   8.6.2018*
Klinická onkologie   Nemocnice Chomutov   I   13.4.2018*
Klinická výživa a metabol. IP   Masarykova nemocnice   CK   10.3.2018*
Lékařská genetika   Masarykova nemocnice    II   31.3.2023
Lékařská mikrobiologie   Masarykova nemocnice    A,B,V   9.4.2023
Maxilofaciální chirurgie   Masarykova nemocnice    BT   17.7.2018*
Nefrologie   Masarykova nemocnice    I   1.7.2025
Nefrologie   Nemocnice Děčín   I   1.7.2025
Neonatologie    Masarykova nemocnice    BT CK    4.1.2022
Neonatologie    Nemocnice Most   BT CK    4.1.2022
Neurochirurgie   Masarykova nemocnice    BT   16.2.2027
Neurologie   Nemocnice Teplice   II   23.3.2023
Neurologie   Nemocnice Děčín   I   18.9.2023
Neurologie   Nemocnice Chomutov   II   6.11.2022
Neurologie   Nemocnice Most   I   23.3.2023
Neurologie   Masarykova nemocnice    II   23.3.2023
Nukleární medicína   Masarykova nemocnice    I   27.11.2023
Nukleární medicína   Nemocnice Chomutov   I   17.5.2021
Oftalmologie   Masarykova nemocnice    III   12.5.2025
Oftalmologie   Nemocnice Most    II   12.5.2025
Oftalmologie   Nemocnice Děčín   II   12.5.2025
Oftalmologie   Nemocnice Teplice   II   12.5.2025
Onkogynekologie    Masarykova nemocnice    I CK    12.1.2020
Onkochirurgie    Nemocnice Děčín   I CK    3.11.2021
Onkochirurgie    Masarykova nemocnice    II CK    7.4.2021
Onkourologie   Masarykova nemocnice    CK   22.2.2022
Orální  a maxilochirurgie   Masarykova nemocnice    BT   15.7.2025
Otorinolaryngologie   Masarykova nemocnice    II   15.4.2024
Otorinolaryngologie   Nemocnice Most    I   10.12.2020
Otorinolaryngologie   Nemocnice Děčín   I   28.2.2025
Ortopedie   Masarykova nemocnice    II   29.12.2025
Ortopedie   Nemocnice Most    I   12.12.2025
Ortopedie   Nemocnice Chomutov   I   20.12.2020
Ortopedie   Nemocnice Teplice   I   11.12.2022
Ortopedická protetika   Masarykova nemocnice    CK   18.8.2021
Patologie    Masarykova nemocnice    I   24.9.2022
Patologie    Nemocnice Most    I   17.12.2020
Patologie    Nemocnice Děčín   I   4.2.2023
Pneumologie a ftizeologie   Masarykova nemocnice    III   22.4.2021
Pneumologie a ftizeologie   Nemocnice Most    II   22.4.2021
Psychiatrie   Masarykova nemocnice    BT   20.1.2023
Psychiatrie   Nemocnice Most    BT   20.1.2023
Revmatologie   Masarykova nemocnice   Ambulance    12.2.2023
Revmatologie VP III/2018   Masarykova nemocnice   Ambulance    3.4.2027
Radiační onkologie   Masarykova nemocnice        14.6.2024
Radiační onkologie   Nemocnice Chomutov       2.5.2025
Radiologie a zobraz. metody   Masarykova nemocnice    BT   3.6.2023
Radiologie a zobraz. metody   Nemocnice Most    BT   31.10.2020
Radiologie a zobraz. metody   Nemocnice Chomutov   BT   31.10.2020
Radiologie a zobraz. metody   Nemocnice Teplice   BT   19.8.2024
Radiologie a zobraz. metody   Nemocnice Děčín   BT   13.7.2025
RHC    Masarykova nemocnice    II   1.8.2022
RHC    Nemocnice Chomutov   I   4.1.2025
RHC    Nemocnice Teplice   I   12.7.2019*
Sexuologie    Masarykova nemocnice    I CK    6.3.2019*
Soudní lékařství   Masarykova nemocnice    II   27.10.2022
Sexuologie    Masarykova nemocnice   CK   6.3.2019*
Spondylochirurgie   Masarykova nemocnice   CK 23.2.2022
Traumatologie   Masarykova nemocnice    II   17.12.2024
Traumatologie   Nemocnice Teplice   I   17.12.2024
Traumatologie   Nemocnice Děčín   I   1.3.2026
Traumatologie   Nemocnice Most   I   24.5.2025
Urgentní medicína    Masarykova nemocnice    ZO   23.2.2025
Urgentní medicína    Masarykova nemocnice    BT CK    30.3.2017*
Urologie   Masarykova nemocnice    II   16.3.2025
Urologie    Nemocnice Teplice   I   27.1.2022
Urologie   Nemocnice Most   I   17.7.2021
Urogynekologie   Nemocnice Chomutov   I CK    15.12.2018*
Vaskulární intervenční radiologie   Masarykova nemocnice   CK   21.6.2021
Vnitřní lékařství   Masarykova nemocnice    II   17.12.2023
Vnitřní lékařství   Nemocnice Teplice   II   21.12.2023
Vnitřní lékařství   Nemocnice Děčín   II   17.12.2023
Vnitřní lékařství   Nemocnice Chomutov   II   17.2.2025
Vnitřní lékařství   Nemocnice Most   II   17.12.2023
VPL   Masarykova nemocnice   BT   20.5.2019*
VPL VP III/2018   Masarykova nemocnice   BT 16.7.2024
Nemocniční lékárenství   Masarykova nemocnice       7.11.2020
Nemocniční lékárenství   Nemocnice Děčín       25.2.2021
Veřejné lékárenství   Masarykova nemocnice       24.3.2021
Radiační ochrana    Masarykova nemocnice   povinný kurz    14.3.2020
LPP povinný kurz     Masarykova nemocnice   povinný kurz    14.3.2020
Prevence užívání NL   Masarykova nemocnice   povinný kurz    17.8.2021
Základy etiky a komunikace    Masarykova nemocnice   povinný kurz    17.8.2021


 *) akreditace jsou platné dle Zák. č. 67/2017 Sb.

 

CK – certifikovaný kurz (nástavba)

BT – bez určení typu

AL – ambulantní i lůžková péčevytvořil: Mgr. Lída Šubrtová

Akreditovaná pracoviště

KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, vedoucí
tel.: +420 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Ing. Černá Andrea, referent
tel. +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420 478 032 403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420 477 114 123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Katrin Machová, referent
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu


Prosím, čekejte