Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.


Správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., vyhlašuje II. výzvu
STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKY ROK 2019-2020
PODPOROVÁNI MOHOU BÝT:

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech LÉKAŘ, FARMACEUT
7 000 Kč/měsíc

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru RADIOLOGICKÝ ASISTENT
7 000 Kč/měsíc

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oborech VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA, DĚTSKÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍ LABORANT
5 000 KČ/MĚSÍC

studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru PRAKTICKÁ SESTRA (ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT)
4 000 KČ/MĚSÍC

studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru PRAKTICKÁ SESTRA (ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT)
2 000 KČ/MĚSÍC


Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31.1. 2020 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem (obálku označte „Stipendium").

Bližší informace lze získat v pracovních dnech

pondělí—středa u p. Heleny Klatovské,

telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217, nebo e-mail:

helena.klatovska@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

Stipendijní program pro akademický rok 2019/2020


Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.

 

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s. vyhlašuje

v rámci Stipendijního programu pro akademický rok 2019/2020-II.výzva

 

nabídku pro studenty 6. ročníku lékařských fakult, se zájmem pracovat  

v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. na níže uvedených odděleních,

a to ve výši

 

50% roční částky stipendia za 4. ročník, 75% roční částky stipendia za 5. ročník,

100% roční částky stipendia za 6. ročník

 

 tj. stipendium v celkové výši 157 500 Kč.

 

Nemocnice Děčín, o.z.:

Neurologické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Rehabilitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Interní oddělení

 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:

Neurologické oddělení, Plicní oddělení, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické hematologie, Kardiologická klinika, Infekční oddělení, Onkologické oddělení,Nefrologicko-dialyzační oddělení

 

Nemocnice Teplice, o.z.:

 Ortopedické oddělení, Interní oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení, Urologické oddělení

 

Nemocnice Most, o.z.:

Neurologické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Plicní oddělení, Psychiatrické oddělení, Oddělení centrální endoskopie, Interní oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení

 

Nemocnice Chomutov, o.z.:

Interní oddělení, Ortopedické oddělení, Hematologicko-transfuzní oddělení, Onkologické oddělení, Oddělení nukleární medicíny, Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

 

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31.1.2020 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů,

401 13 Ústí nad Labem - obálku označte „Stipendium“

 

Bližší informace lze získat v pracovních dnech pondělí – středa u p. Heleny Klatovské

(telefon:  477 114 121, mobil:  731618217, e-mail:  helena.klatovska@kzcr.eu)

 

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách:

http://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

Společnost Krajská zdravotní založila Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. s účelem:

Shromažďování finančních prostředků:

  • k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
  • k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.
Prosím, čekejte