4.12.2019

Krajská zdravotní podpoří akci Běh s čelovkou Teplicemi

Krajská zdravotní, a. s., podpoří první ročník dobročinné akce nazvané Běh s čelovkou. Na účastníky čeká trasa dlouhá 5,2 kilometru předvánočním lázeňským městem. Běh s čelovkou ovšem není závod, jedná se o dobročinnou akci, při které je možné se projít, proběhnout s přáteli, s rodinou či jen s pejskem, samozřejmě je možné trať projet na invalidním vozíku. Startovné je dobrovolné a každý účastník obdrží malý upomínkový dárek. Výtěžek z akce bude věnován na nákup kompenzační pomůcky, nehrazené zdravotní pojišťovnou, pro pacientu RS centra (Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica) při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z, Moniku Schmidtovou. Záštitu nad akcí převzali generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza.

Akce Běh s čelovkou Teplicemi proběhne v sobotu 7. prosince od 17:00 hodin,
v Zámecké Zahradě, U Zámku 525/1, 415 01 Teplice.

Program:

17:00 – 17:10 h Zahájení akce
17:10 – 17:30 h Ohnivá show
17:35 – 17:45 h Osvěta na téma „Co je roztroušená skleróza“
17:45 – 17:55 h Vystoupení dětí ze Salesiánského střediska mládeže v Teplicích
17:55 – 18:00 h Rozcvička před startem
18:00 h             Start běhu

On-line registrace na Běh s čelovkou v Teplicích již byla ukončena. Do dobročinné akce se zaregistrovalo elektronicky 290 běžců. Účastníci se mohou registrovat rovněž na místě od 16:30 do 17:30 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu


3.12.2019

Krajská zdravotní hostila účastníky Onkologické konference

Národní onkologický registr (NOR), Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (KOC) Krajské zdravotní, a. s., uspořádaly ve čtvrtek 21. listopadu 2019 Onkologickou konferenci. Akce se uskutečnila v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní a zúčastnila se jí stovka lékařských specialistů a dalších odborníků.

Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Vážíme si toho, že máme komplexní onkologické centrum se spolupracujícím chomutovským pracovištěm. Nyní připravujeme pro ústeckou Masarykovu nemocnici obnovu lineárního urychlovače s kobkou k jeho umístění, což je to, co nás čeká po zásadních rekonstrukcích v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí. Přeji vám hodně zajímavých nových poznatků a děkuji nejen za vaši péči v onkologii, ale i v souvisejících oborech, jejichž zástupci jsou zde také.“

V programu konference, kde vystoupily například i MUDr. Jaroslava Barkmanová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, z Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, nechybělo téma paliativní péče a zkušeností s novou metodikou sběru dat NOR. Zazněly rovněž přednášky specialistů s onkologií spolupracujících oborů, jako je urologie, robotická chirurgie a chirurgie hlavy a krku.

„Onkologickou konferenci pořádáme pravidelně každý rok. Scházejí se na ní lékaři a sestry onkologických pracovišť našeho kraje, vystupují zde i lékaři z renomovaných fakultních pracovišť. Konference trvale potvrzuje důležitost  multidisciplinárního přístupu a multidisciplinární spolupráce v léčbě nádorových onemocnění v Ústeckém kraji. A nejinak tomu bylo letos. Multidisciplinární přístup je základem komplexní péče o onkologického pacienta na všech úrovních - od diagnostiky přes léčbu až po péči o pacienta v preterminálním stádiu onemocnění,“ vysvětlila MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., a odborný garant konference.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov je specializovaným onkologickým centrem, které  je součástí sítě Komplexních onkologických center (KOC) v České republice. Zajištuje  komplexní péči pro onkologické pacienty z celého Ústeckého kraje a specializuje se zejména na  onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování)  a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. K dispozici je klinický psycholog, nutriční terapeut a tzv. paliativní ambulance  s mobilním hospicem.

Krajská zdravotní, a. s., do stavebních úprav a modernizace přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje téměř 290 milionů korun, do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., bylo investováno včetně pořízení přístrojů bezmála 230 milionů korun. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Celkové náklady pro obě pracoviště KOC nyní činí 520 milionů korun, tedy více než půl miliardy korun.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/     

Zdroj: info@kzcr.eu

                 


3.12.2019

Krajská zdravotní získala pro chomutovskou onkologii třináct nových televizorů

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., jež je spolupracujícím pracovištěm Onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, získalo třináct nových barevných televizorů, které zlepší komfort pro hospitalizované pacienty. Peníze vybrali účastníci Zumba maratónu, který každoročně zaštituje občanské sdružení Běh. Dar primářce onkologického oddělení MUDr. Martině Chodacké předali Ing. Andrea Kloučková a Miroslav Kalina z Loun, předseda občanského sdružení Běh pro život.

„Pan Kalina dlouhodobě podporuje naše zdravotnické pracoviště a výraznou měrou přispívá ke zpříjemnění pobytu pacientů na onkologickém oddělení. Celková částka darů za jedenáct ročníků Běhu o život přesáhla jeden milion korun. Panu Kalinovi patří za dlouholetou pomoc při vytváření příjemného prostředí pro naše pacienty velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, primářka onkologického oddělení.

„V září 2016 zorganizoval lounský klub BeFit charitativní Zumba maratón jako Memoriál Petry Hezlové, která podlehla onkologickému onemocnění. Sdružení Běh o život akci zaštítilo,“ vysvětlil Miroslav Kalina, tenisový trenér a dlouholetý donátor chomutovského onkologického oddělení.

„Petra Hezlová byla členkou naší sportovní komunity. Charitativní akci se zumbou pořádáme každý rok. Petra všechny zdravotníky moc chválila, byli na ni velmi hodní. Na akci přišlo téměř šest set účastníků. Podařilo se nám vybrat krásných 160 470 Kč, které doplnila částka přes devadesát tisíc Kč od sdružení Běh o život. Televizory s držáky na zeď přišly na téměř padesát tisíc korun. Zbylé vybrané finance půjdou na zvelebení chomutovského onkologie,“ ujistila Ing. Andrea Kloučková.       

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala pro chomutovskou onkologii třináct nových televizorů. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní získala pro chomutovskou onkologii třináct nových televizorů. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


28.11.2019

Krajská zdravotní získala prestižní ocenění Národní ceny kvality České republiky

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala v programu Start plus Národní ceny ČR v kategorii „Podnikatelský sektor – velká organizace“, prestižní ocenění „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát Committed to Excellence 2 Star, který je oprávněna využívat tři roky. Záštity nad oceněními udílenými Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky převzali prezident ČR Ing. Miloš Zeman, předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Ondráček a předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Ocenění pro Krajskou zdravotní, a. s., převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu dne 26. listopadu 2019 předseda představenstva společnosti Ing. Jiří Novák spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Alešem Chodackim, který na slavnostním galavečeru zastoupil generálního ředitele společnosti Ing. Petra Fialu.

„Ocenění vnímám jako odměnu za systematickou práci představenstva a managementu naší společnosti, kterou od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jež jsme si stanovili. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky společnosti Krajská zdravotní, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, a všem se také za jejich práci a úsilí sluší poděkovat. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na loňský úspěch, kdy společnost Krajská zdravotní získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o další prestižní ocenění, které společnost Krajská zdravotní získala nebo obhájila v posledních letech. Podařilo se nám pro letošní rok opět získat certifikát od významné společnosti Bisnode pod záštitou CZECH TOP 100. Krajská zdravotní jako jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem v České republice splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Při těchto příležitostech děkuji našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez jehož podpory bychom na tato prestižní ocenění těžko dosáhli. Děkuji také všem zaměstnancům, kteří svojí každodenní náročnou prací dopomáhají Krajské zdravotní k výsledkům a prestiži, které se jí v posledních letech dostává,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní jsou akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Akreditace zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že v zařízeních největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji může očekávat velmi dobrou úroveň poskytovaných služeb,“ dodal závěrem náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Národní ceny kvality přispívají ke zvýšení důvěryhodnosti firem a institucí a posilování jejich konkurenceschopnosti. Pro firmy a organizace jsou významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činností, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality, větší míry společenské odpovědnosti. Řízením Rady kvality ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a ochodu. Letos se konal již 19. ročník Národní ceny kvality České republiky a 10. ročník Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.


Foto z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


28.11.2019

Avízo - Krajská zdravotní zve na adventní koncert v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., pořádá adventní koncert. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení sboru Rarášci, bubeníků a tanečního souboru Amaro Dance ze SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí nad Labem, Ústeckého pěveckého sboru, flétnového orchestru Soníci ústeckého Gymnázia Jateční, studentů Musical school Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem pod vedením Tomáše Svobody a na přípravky Ústeckého dětského sboru UJEP Včelka a Cvrček. 

Adventní koncert se uskuteční v pondělí 2. prosince 2019 od 14:30 hodin,
v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem.

Adventnímu koncertu bude předcházet od 14:00 hodin slavnostní zahájení výstavy k výročí 125 let Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V čase od 9:00 do 16:30 hodin bude v atriu probíhat prodej vánočních dekorací, perníčků a dalších dobrot.

Těšíme se na setkání s Vámi. Věříme, že si najdete na začátku adventního období čas na kulturní zážitek.  

Zdroj: info@kzcr.eu


28.11.2019

Lékařští specialisté se sešli na konferenci VIII. Internistický den v Ústí nad Labem

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo regionální odbornou konferenci s názvem „VIII. Internistický den v Ústí nad Labem“. Setkání proběhlo v úterý 12. listopadu 2019 v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se ho více než 160 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Odborný program uvedla přednáška „Srdeční selhání v internistické praxi“, kde se zkušenostmi z renomovaného pražského pracoviště seznámil kolegy z Ústeckého kraje doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA z Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Dalšími tématy byly „Sekundární hypertenze,“ „Hypoglykemie na Interním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“, „Získané krvácivé poruchy“ a „Amyloidoza – kazuistika“ od kolegů z ústeckého interního oddělení, ale také z oddělení klinické hematologie.

Další odborný blok byl věnován kazuistikám s tématy „Akutní renální selhání, prerenální“, „Akutní renální selhání – renální“, „Akutní renální selhání – postrenální“, „Nestabilní angina pectoris“, „Morbus Pompe“, „Serotoninový syndrom“ a „Hortonova obrovskobuněčná arteritida“, a panelové diskuzi.  

„Jeden blok programu konference byl tradičně věnován kazuistikám. Velmi cennou součástí letošního VIII. Internistického dne v Ústí nad Labem byla účast primářů a specialistů spolupracujících oborů. Velmi mě potěšil zájem o účast, koneckonců program nabídl nejen velmi kvalitní přednášky, ale jeho součástí byla také panelová diskuze, z níž vzešlo mnoho zajímavých podnětů pro naši práci do budoucna. Máme řadu pozitivních ohlasů na průběh konference. Těší nás stoupající zájem o tuto tradiční akci,“ zhodnotil letošní ročník MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem akce.

Interní oddělení Masarykovy nemocnice, o. z., ve spolupráci se Střediskem konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a. s., již v září letošního roku uspořádalo jednodenní kurz „Statistika v medicíně“, který se setkal s velkým zájmem. „Lektorem kurzu byl biostatistik RNDr. Marian Rybář. Jeho náplní bylo zejména zpracování dat a použití správné metodiky pro vlastní výzkumnou činnost včetně použití odpovídajícího softwaru a porozumění výsledkům vědeckých studií. Kurz je dalším krokem k podpoře vzdělávání a rozvoji vědeckovýzkumné činnosti na pracovištích Masarykovy nemocnice a Krajské zdravotní,“ řekl MUDr. Jiří Laštůvka.

Interní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace. S nadregionální působností pracuje diabetologické centrum a také osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie. Oddělení zajišťuje lůžkovou péči i o pro pacienty nefrologické a hematologické, úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, zvláště s kardiologickou klinikou, gastroenterologickým a plicním oddělením. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.


Zdroj: info@kzcr.eu


26.11.2019

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci

Krajská zdravotní, a. s., se stejně jako v předchozích letech i letos připojila na svých zdravotnických pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici ke Světovému dni CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci). Zdravotnický personál na Oddělení funkčního vyšetřování ústecké Masarykovy nemocnice a na Plicním oddělení mostecké nemocnice, ve středu 20. listopadu 2019, příchozím bezplatně, bez doporučení lékaře, vyšetřil plicní funkce. V případě abnormálního nálezu ho s pacienty konzultoval pneumolog.

Personál Oddělení funkčního vyšetřování v ústecké Masarykově nemocnici provedl čtrnáct spirometrií. „U čtyř návštěvníků vyšetření ukázalo patologický nález. Jednoho pacienta jsme si pozvali k dalšímu vyšetření,“ uvedla primářka Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jarmila Fišerová.

Zdravotníci Plicního oddělení mostecké nemocnice během Světového dne CHOPN vyšetřili dvanáct návštěvníků. „Patologický nález jsme zaznamenali u čtyř pacientů. K dalšímu vyšetření prostřednictvím našeho pracoviště jsme objednali tři pacienty,“ zhodnotila akci primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Hana Mrázková.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se zdravotníci Oddělení funkčního vyšetřování plic ústecké Masarykovy nemocnice zapojili do celorepublikové akce České pneumologické a ftizeologické společnosti. V Praze, Olomouci, Hradci Králové a Ústí nad Labem byly měřeny plicní funkce  v obchodních centrech (OC).

„V Ústí nad Labem v OC Forum byl o vyšetření plicních funkcí velký zájem, provedli jsme 252 vyšetření, větší zájem měly ženy (68 %). Pozitivní je, že se o plicní funkce zajímali i kuřáci, vyšetřili jsme 64 kuřáků a 40 bývalých kuřáků. Z provedených vyšetření jsme u šedesáti (23,8 %) zaznamenali abnormální nález. Všechna vyšetření byla prokonzultována s lékařem,“ doplnila MUDr. Jarmila Fišerová.

Důvodem pravidelného zapojování plicních zdravotnických pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě do Světového dne CHOPN je vyhledávání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Zatímco klesá úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění, úmrtnost na CHOPN stoupá. Přitom fatálním následkům se dá vyhnout včasnou diagnózou, zahájením léčby a změnou životních návyků, především přestat kouřit, protože CHOPN onemocní z osmdesáti procent kuřáci.


Zdroj: info@kzcr.eu


21.11.2019

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Obě zdravotnická pracoviště u příležitosti tohoto významného dne uspořádala tradiční setkání zdravotníků s nedonošenými dětmi a jejich blízkými.

V Ústí nad Labem v sobotu 16. listopadu 2019 proběhlo každoroční setkání ústeckých minidětí, které hostilo rodinné centrum Pampalánie. Rodinné příslušníky spolu s dětmi, které trávily na neonatologické klinice své první týdny života, přivítali MUDr. Tomáš Polanský, zástupce přednosty neonatologické kliniky, Lenka Nováková, vrchní sestra kliniky, další personál zdravotnického pracoviště a předsedkyně spolku Ústecké Miniděti, z. s., Mgr. Bc. Jana Jelínková.

„Na akci dorazilo devět desítek dětí se svými blízkými. Nejkrásnější odměnou za naši práci je poznání, jak z malých miminek v inkubátorech rostou usměvavé čilé děti, které svojí šikovností a pílí rodičů dohání své donošené vrstevníky. Oslavy probíhaly i na naší ústecké neonatologické klinice. Hospitalizovaní novorozenci a sloužící zdravotní sestřičky byli oblečeni v neděli 17. listopadu do oděvů purpurové barvy,“ uvedl MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař ústecké neonatologické kliniky a organizátor akce. Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Ústí nad Labem vyvrcholily nasvícením dominanty města - výletního zámečku Větruše purpurovou barvou. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Ústí nad Labem Ing. Petr Nedvědický.

V pátek 15. listopadu 2019 proběhly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Mostě. Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo akci s názvem Posezení u kafíčka! „Akce, na kterou dorazilo zhruba dvacet rodin, byla určena blízkým nedonošeňátek odchovaných v mosteckém perinatologickém centru. Bylo to velmi dojemné a krásné setkání v prostředí kavárny s dětským koutkem Majlisa v Mostě. Zavzpomínali jsme na společně strávené chvíle, které se rodičům už navždycky vryly do paměti. Jsme nesmírně vděčni za podporu, slova chvály a vděčnosti od rodičů našich malých pacientů. Odcházeli jsme všichni nabití energií a s obrovskou chutí do další práce,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jsou součástí perinatologických center. Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.

Zdroj: info@kzcr.eu


15.11.2019

Krajská zdravotní se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci

Kuřáci, chcete vědět, jak na tom jsou vaše plíce?

Nechat si bezplatně vyšetřit plicní funkce mohou obyvatelé Ústeckého kraje ve dvou nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (budova T, přízemí) a Plicní oddělení Nemocnice Most, o. z. (budova E, přízemí) se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zájemcům bude provedena spirometrie, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem. Akce je pořádaná v rámci Světového den CHOPN pod heslem „Zdravé plíce pro život“.

Akce se uskuteční:

středa 20. listopadu 2019

od 9:00 do 14:00 hodin, na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „T“, přízemí, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

od 8:30 hodin do 14:00 hodin, na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z., budova „E“, přízemí, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

čtvrtek 21. listopadu 2019

od 12.00 do 19.00 hodin, se zdravotníci Oddělení funkčního vyšetřování plic ústecké Masarykovy nemocnice zapojí do celorepublikové akce České pneumologické a ftizeologické společnosti, kdy v OC Forum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem, budou zájemcům provádět spirometrii. V případě patologického nálezu bude možná konzultace s pneumologem.

Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice asi osm procent dospělých, kdy výskyt onemocnění stoupá zejména u žen. Typickými příznaky jsou dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů. Spirometrie je jednoduché nebolestivé vyšetření, které může chronickou obstrukční plicní nemoc odhalit. Asi osmdesát procent případů onemocnění má na svědomí kouření. Chronickou obstrukční plicní nemoc nelze vyléčit, ale včasná diagnóza a zahájení léčby výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


14.11.2019

Krajská zdravotní se připojí v Ústí a Mostě ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Krajská zdravotní, a. s., se připojí k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopadu. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva.

V neděli 17. listopadu 2019 dojde ve večerních hodinách, stejně jako v předchozích letech, k nasvícení ústecké dominanty – výletního zámečku Větruše.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jsou součástí perinatologických center. Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.    

Zdroj: info@kzcr.eu

Výletní zámeček Větruše

Výletní zámeček Větruše


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte