20.2.2020

Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nové pracoviště magnetické rezonance

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Most, o. z. V pavilonu A vybudovala nové pracoviště magnetické rezonance, které představila ve čtvrtek 20. února 2020 za účasti zástupců vedení společnosti, nemocnice a dalších hostů. Akce se zúčastnili RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ, MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.,  MUDr. Ivan Čech, primář radiodiagnostického oddělení se svými kolegy a zástupce dodavatele zdravotnického zařízení, společnosti Philips.

„Pro Krajskou zdravotní a její vedení je to slavnostní chvíle, pro obyvatele Mostecka jde o zásadní přínos. Při mém nástupu do čela představenstva před šesti lety jsem plánoval mnohé, aby se podařilo mosteckou nemocnici dostat zpět na místo, které zaujímala na začátku, v 80. letech. Hodně se nám povedlo realizovat. Největšími realizovanými investičními akcemi byla rekonstrukce pavilonů A, B a C včetně zateplení budov, a poté i pavilonu plicního oddělení. A těch menších byla celá řada. Rádi bychom pokračovali s dalšími projekty, které máme pro nemocnici v Mostě připraveny, jako je například rekonstrukce ortopedie. Dnes vám můžeme představit přístroj magnetické rezonance 1,5 T nové generace, první, který ve střední a východní Evropě společnost Philips instalovala,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Dokončili jsme jednu z významných investičních akcí, která zároveň završuje dlouhodobý projekt, jehož smyslem je mít pro pacienty k dispozici magnetickou rezonanci v každé nemocnici Krajské zdravotní. Děje se tak i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Dále chci ocenit spolupráci mezi radiodiagnostickými pracovišti Krajské zdravotní zastřešené osobou zde přítomného přednosty radiologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D. Poděkování patří i ústeckému emeritnímu primáři MUDr. Milouši Dernerovi, který donedávna působil v roli koordinátora v oboru radiologie,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který poté předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících a plánovaných investičních akcí v areálu Nemocnice Most, o. z.

Prezentace je přílohou této tiskové zprávy.

„Děkuji za podporu vedení společnosti a přeji všem kolegům, kteří na úseku nové magnetické rezonance budou pracovat, úspěšný start a bezproblémový provoz. Je nesporné, že toto důležité pracoviště významně obohatí portfolio zdravotní péče mostecké nemocnice. Doufáme, že představenstvo Krajské zdravotní nám bude i nadále nakloněno a dál bude úspěšně pokračovat revitalizace areálu nemocnice i jednotlivých oddělení,“ uvedl MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Společně s mými spolupracovníky z oddělení se těšíme na práci s magnetickou rezonancí. Velmi si ceníme, že se vedení Krajské zdravotní rozhodlo v případě této vysoce specializované zdravotnické techniky investovat do špičkového, nejmodernějšího přístroje. Věřím, že toto ocení i samotní pacienti,“ řekl MUDr. Ivan Čech, primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., který přítomné novým pracovištěm magnetické rezonance provedl.

Magnetická rezonance Ingenia Ambition v mostecké nemocnici je prvním ve střední a východní Evropě instalovaným přístrojem nové generace společnosti Philips. Díky nové technologii plně utěsněný magnet snižuje množství kapalného hélia potřebného k jeho chlazení na pouhých sedm litrů. Toto množství z přístroje nikdy neunikne, což znamená, že je na dodávkách hélia zcela nezávislý. Plně utěsněný systém navíc nevyžaduje ventilační potrubí a je o 900 kg lehčí než jeho předchůdce, což výrazně snižuje nároky na umístění a náklady na stavební úpravy, které s sebou nese instalace konvenčních magnetů.

 

Doplňující informace o zřízení pracoviště nové magnetické rezonance Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Most, o. z., připravuje pro své pacienty zcela nové pracoviště magnetické rezonance (MR). Umístěno je v 1. NP budovy A, pod schody dosavadní výdejny lékárny. Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně v uplynulých měsících probíhaly práce směřující ke zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Děčín, o. z.

Po dokončení projektu tak v roce 2020 bude pracoviště magnetické rezonance dostupné v každé z pěti nemocnic KZ.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T). Pracoviště MR v Nemocnici Most, o. z., bude pátým v Ústeckém kraji.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v mostecké nemocnici dosáhly téměř 47 milionů korun. Z toho za projektovou dokumentaci a stavební část 12,3 milionu Kč včetně DPH a za pořízení magnetické rezonance a související technologie 34,4 milionu Kč včetně DPH.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.cz


17.2.2020

Krajská zdravotní má v ústecké Masarykově nemocnici nové pracoviště následné rehabilitace

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z., má připraveny prostory v rekonstruované části pavilonu „T“ v areálu na Severní Terase pro nové pracoviště lůžkové rehabilitace charakteru odborného léčebného rehabilitačního ústavu. Moderně vybavené pracoviště si v pondělí 17. února 2020 prohlédli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ), Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ a MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Průvodcem jim byl MUDr. Pavel Maršálek, primář rehabilitačního oddělení.

„Nové oddělení lůžkové rehabilitace velmi dobře doplňuje portfolio služeb následné péče, které v má v současnosti Krajská zdravotní pro pacienty z Ústeckého kraje ve svých nemocnicích k dispozici. A musím konstatovat, že jde o moc pěkné pracoviště. Zdravotnickému personálu tady přeji krásnou práci a hodně spokojených pacientů, kteří jistě ocení příjemné prostředí, které plně odpovídá standardům zdravotní péče v 21. století,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Jsem rád, že se nám podařilo dokončit další důležitou investiční akci v ústecké Masarykově nemocnici, tentokrát v pavilonu „T“, nejstarší budově v areálu na Severní Terase. Za finanční investiční podporu musím poděkovat Ústeckému kraji, která dlouhodobě umožňuje kontinuální rozvoj a modernizaci zdravotnické techniky v každé z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Oddělení následné rehabilitace v krásně rekonstruovaných prostorách pavilonu „T“ Masarykovy nemocnice velmi vítám. Je prvním svého druhu v Krajské zdravotní a druhé v Ústeckém kraji. Děkuji všem, kteří se na vybudování nového oddělení podíleli, a přeji našim pacientům, aby nové prostory a jejich vybavení přispělo k jejich rychlému návratu do normálního života,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Bude zde 20 lůžek následné rehabilitační péče, tedy charakteru odborného léčebného rehabilitačního ústavu. Náleží k nim zázemí terapeutické části, v níž se budou pacientům věnovat ergoterapeuti, logoped a fyzioterapeuti. Nechybí tělocvična s moderním vybavením včetně robotické rehabilitace,“ přiblížil MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který je v současnosti i předsedou odborné Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Podrobná prezentace investičních akcí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je přílohou této tiskové zprávy.

 

Doplňující informace o zřízení oddělení rehabilitace v pavilonu „T“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


Realizací stavebních prací vznikla nová rehabilitační jednotka, která bude dispozičně rozdělena do několika provozních zón. Ve 3. NP bude umístěna lůžková část s hygienickým zázemím, sklady a prostor k vlastní rehabilitaci pacientů. Část 4. NP bude sloužit jako administrativní zázemí zdravotnického personálu.

V rehabilitační části se nacházejí provozy ergoterapie a fyzioterapie. Součástí je například nácviková kuchyňka, koupelna a několik dílen.

Celkové investiční náklady činily více než 46 milionů Kč včetně DPH.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.cz


17.2.2020

Avízo – Krajská zdravotní představí nové pracoviště magnetické rezonance v mostecké nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Most, o. z. Nyní zde připravuje pro své pacienty zcela nové pracoviště magnetické rezonance umístěné v 1. nadzemním podlaží pavilonu „A“ (pod schody - dosavadní výdejny lékárny). Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance v areálu mostecké nemocnice zapadá do koncepce rozvoje společnosti Krajská zdravotní a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče.

Slavnostní představení nového pracoviště magnetické rezonance za účasti představitelů Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s., a mostecké nemocnice se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2020 v 10:00 hodin.

Program:

10:00 h   prezentace nového pracoviště magnetické rezonance a investičních akcí v mostecké nemocnici

10:30 h   prohlídka zrekonstruovaných prostor včetně nového vybavení

12:00 h   občerstvení, ukončení akce

Sraz zástupců médií je ve čtvrtek 20. února 2020 v 9:50 hodin v salonku pavilonu „B“ (vchod z parkoviště) Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do úterý 18. února 2020, 13:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu

 
14.2.2020

Krajská zdravotní jednat o využití nemocnice ve Varnsdorfu neodmítla

Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se ohrazuje proti tvrzení členů Rady města Varnsdorfu o nejasnosti nabídky na spolupráci ohledně využití Nemocnice Varnsdorf a o svém údajném odmítnutí účasti na jednání radních, na které byli předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala pozváni.

Ve zprávě ČTK „Personál nemocnice Varnsdorf nechce pod KZ, bojí se nižších mezd“, vydané po jednání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 13. února 2020, stojí: „Kvůli nejasnosti nabídky pozvala rada města zástupce KZ na další jednání. Podle radních ale trvají na své nabídce a schůzky se odmítli zúčastnit.“

"Vedení KZ se proti tomuto nepravdivému tvrzení ohrazuje. Především je pravda, že jsme poslali dva dopisy, a to nejprve s nabídkou spolupráce Radě města Varnsdorfu a druhý poté panu starostovi města ThMgr. Rolandu Sollochovi, v němž jsme odpověděli na pozvání na jednání rady města, které jsme pouze obdrželi mailem ze sekretariátu starosty. Pravdou také je, že na ani jeden z našich dopisů, ve kterých navrhujeme konkrétní postupy, jsme odpověď nedostali,“ upozorňuje Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

V dopise zaslaném 6. ledna 2020 Radě města Varnsdorf deklarovalo vedení KZ zájem o obnovení jednání o využití varnsdorfské nemocnice. Jednání mezi zástupci KZ a zástupci města Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf byla zahájena, v návaznosti na zájem Ústeckého kraje zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče, na konci roku 2017. KZ předpokládala etapovité zahájení spolupráce, a to nejdříve v segmentu ambulantní spolupráce formou otevření indikačních poraden v oboru gynekologie a chirurgie, které by nenahrazovaly ambulance již v místě etablované, ale pouze je doplňovaly a následně rozšiřovaly. Navrhovala v druhé etapě prohloubit spolupráci formou zřízení pracoviště jednodenní chirurgie pro obory gynekologie, ortopedie a chirurgie, přičemž jedním ze základních předpokladů bylo dořešení pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče značně nevýhodných úhradových mechanismů jednodenní péče od pojišťoven.

Ve druhém dopise 29. ledna vedení KZ odpovědělo na starostovo pozvání do Varnsdorfu s tím, že navrhovaný termín 6. 2. 2020 pro jednání na Městském úřadě ve Varnsdorfu koliduje s již dříve potvrzeným pracovním jednáním na Ústředí VZP ČR v mimořádně důležitých záležitostech pro nemocnice KZ. „Vážený pane starosto, ze strany KZ přišla písemná konkrétní nabídka a nyní očekáváme písemnou konkrétní odpověď,“ jasně stálo ve druhém dopise. V něm předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala také vyjádřili překvapení z komentáře k dopisu v médiích ze strany ředitele Nemocnice Varnsdorf MUDr. Jaroslava Járy, který zájem KZ o varnsdorfskou nemocnici považuje za duplicitní.

V závěru obou dopisů představitelů vedení KZ, které jsou v příloze této tiskové zprávy, je zdůrazněno, že veškeré uvedené kroky vedení KZ směřovaly k zajištění kvalitní dostupné zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku, což deklaroval již před zahájením jednání v roce 2017 jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s. – Ústecký kraj.

Všechny dosavadní snahy KZ napomoci konstruktivnímu řešení především pro pacienty z regionu neguje ředitel varnsdorfské nemocnice MUDr. Jaroslav Jára, který veškeré nabídky učiněné ze strany KZ opakovaně odmítá. V současné době jsou v tomto kontextu tudíž další jednání bezpředmětná.

                          

Zdroj: info@kzcr.eu


13.2.2020

S dokončovaným pavilonem pro magnetickou rezonanci, gastroenterologii a interní příjem v děčínské nemocnici jsou zástupci vedení Krajské zdravotní spokojeni

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. Stavebně je dokončen pavilon pro umístění nové magnetické rezonance, gastroenterologického oddělení a interního příjmu při pavilonu interních oborů. V úterý 11. února 2020 si jej prohlédli členové vedení Krajské zdravotní, a. s. - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.

„Vybudování nového pavilonu s prostory pro tři zdravotnická pracoviště navázalo na v roce 2017 realizovanou, pro děčínskou nemocnici do té doby nejdůležitější investiční akci, kterou byla modernizace a zateplení objektu „I“ pro interní obory. Jsem rád, že jsme mohli původní záměr pouhé přístavby pro magnetickou rezonanci rozšířit o zázemí pro dvě další zdravotnická pracoviště, gastroenterologii a interní příjem. V letošním roce, vedle zahájení provozu na těchto pracovištích, začne v areálu děčínské nemocnice výstavba nového pavilonu Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně vybudování nových parkovacích míst ve dvoupatrovém parkovacím domě a modernizace energocentra,“ uvedl po prohlídce nových prostor Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Tato právě dokončovaná investiční akce je dalším důkazem, že v nemocnici v Děčíně, stejně jako v každé z nemocnic spravované Krajskou zdravotní, a. s., se dlouhodobě daří vedení společnosti postupně naplňovat cíle, které si dalo. To znamená nejen revitalizovat stávající budovy, jednotlivá oddělení, obnovovat zdravotnickou techniku, ale také areály nemocnic dále rozvíjet. Jedinému akcionáři, Ústeckému kraji,  patří poděkování za významnou investiční finanční podporu, díky níž můžeme i nadále v našem úsilí pokračovat,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., zapadá do koncepce rozvoje nemocnic Krajské zdravotní, a. s., a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně probíhají práce směřující ke zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z. Po dokončení projektu tak v roce 2020 bude pracoviště magnetické rezonance dostupné v každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zdroj: info@kzcr.eu

 


11.2.2020

Představitelé vedení Krajské zdravotní si prohlédli stavebně dokončený nový pavilon v teplické nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. Prostory nového pavilonu pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení si v pátek 7. února 2020 prohlédli členové vedení Krajské zdravotní, a. s. - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

„Budování nového pavilonu bylo zahájeno v polovině roku 2017 a musím konstatovat, že s výsledkem jsem velmi spokojen. Lékaři a ostatní personál tří oddělení teplické nemocnice dostanou ke své práci prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení a zdravotnickou techniku. Jsem rád, že se vedení společnosti, podařilo tento důležitý cíl splnit,“ řekl po prohlídce nového teplického pavilonu Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„V nemocnici v Teplicích, stejně jako v dalších čtyřech nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní, probíhá velmi často najednou hned několik investičních akcí. Tato, kterou jsme si měli možnost nyní, již dokončenou, prohlédnout, je velmi důležitá, a také dosud největší ve dvanáctileté historii společnosti Krajská zdravotní.   Díky významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje můžeme v rozvoji našich nemocnic i nadále pokračovat,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP. Projekt počítal také s výstavbou 25 parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením přístupu do ulice Anglická byla navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu. Financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje.


Investice byla podpořena Ústeckým krajem                           


Zdroj: info@kzcr.eu

Ing. Jiří Novák (vlevo) a Ing. Petr Fiala

Ing. Jiří Novák (vlevo) a Ing. Petr Fiala


7.2.2020

Krajská zdravotní prezentovala další prvenství, roboticky asistovanou plastiku močovodu

Unikátní zákrok si připsali 29. ledna 2020 chirurgové, specialisté z Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Roboticky asistovaná plastika močovodu, tzv. Boariho laloku, byla první takto provedená operace v České republice.

Šlo dokonce o dvě operace stejného onemocnění provedené v jeden den, což byl i důvod pro uspořádání workshopu včetně live přenosů z operačního sálu. Skupina lékařů, kteří do Ústí nad Labem přijeli z celé České republiky, tak mohla sledovat oba výkony uskutečněné týmem přednosty kliniky MUDr. Jana Schramla, Ph.D., v přímém přenosu ve Školicím centru robotické chirurgie v ústecké nemocnici. Učit se pracovat s robotem se sem jezdí nejen chirurgové z předních českých zdravotnických zařízení, ale také lékaři z celé střední a východní Evropy.

„Protože jsme první pracoviště, které v Česku tento chirurgický zákrok provádí roboticky, využili jsme možnosti, že jsme měli připraveny dvě pacientky a uspořádali workshop pro ostatní urologická pracoviště, hlavně pro ta, která již mají robotický systém. Proto se workshopu zúčastnil také například prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Ten se u nás v Ústí nad Labem dlouhodobě školil a bude se svým týmem takto operovat - s jejich robotickým systémem - v dubnu letošního roku,“ řekl přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Princip výkonu spočívá v nahrazení poškozené části pánevního močovodu lalokem z močového měchýře. Je potřeba obnovit pasáž cesty moče z močovodu do močového měchýře.

„Tento výkon – Boariho plastika nebo Boariho lalok – se provádí desítky let. Běžně se dělal tzv. otevřenou cestou. Aby chirurg mohl operaci provést, musel vést řez o délce 10 – 20 centimetrů. Což v důsledku znamenalo, že pacientovi po operaci zůstala velká jizva a rekonvalescence trvala několik týdnů. Pak začala některá pracoviště alternativně provádět výkon laparoskopicky. Bohužel to ale nešlo ve všech případech, technika laparoskopie možnosti limitovala. Dnešní možnost provádět operace s asistencí robota nás posouvá dál, protože výkon probíhá miniinvazivně – pouze z pěti vstupů, tedy pěti porty, lze kompletně močové cesty pomocí Boariho laloku zrekonstruovat na jednu či druhou stranu, nebo na obě. Podle toho, kde je močovod poškozen,“ vysvětluje MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Podle slov přednosty ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie se v České republice Boariho plastika nedělá mnoho. Jde o výkony, které se většinou provádějí na základě komplikací po jiných chirurgických výkonech např. po gynekologických a podobně. „Pacientů s tímto onemocněním máme maximálně deset do roka, což znamená, že jde o málo frekventované onemocnění. Díky operaci s robotickou asistencí se doba jejich rekonvalescence významně zkracuje. Jsou to ženy, které jdou čtvrtý pátý den po zákroku domů. Po zhruba třech týdnech se u nich, po vytažení cévky, obnoví normální močení. Již měsíc po výkonu se mohou vrátit do běžného pracovního života,“ přiblížil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

„Chci zdůraznit, že roboticky asistované operace tohoto typu můžeme provádět i díky vstřícnému přístupu vedení Krajské zdravotní. Společnost je podporuje, ačkoli je zdravotní pojišťovny nehradí a zaplatí jen výkony provedené laparoskopicky,“ dodal přednosta Schraml.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní prezentovala další prvenství, roboticky asistovanou plastiku močovodu. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní prezentovala další prvenství, roboticky asistovanou plastiku močovodu. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


5.2.2020

Současnou situaci Lužické nemocnice v majetku města Rumburk Krajská zdravotní nezavinila

Otevřená reakce vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., na dopis ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi

Současnou situaci Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., (LNaP) v majetku města Rumburk Krajská zdravotní, a. s., (KZ) nezavinila. Naopak, od loňského roku pomáhají lékaři Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., provozu rumburské nemocnice.

V létě loňského roku byla dokončena hloubková prověrka (due dilligence) LNaP, která konstatovala, že má zápornou hodnotu. Z prověrky vyplynulo, že jedinou možnou variantou je převod části aktiv a části smluv. Byl projednán další postup mezi KZ, LNaP, Městem Rumburk, Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami, a ze strany KZ připravena veškerá smluvní dokumentace. Město Rumburk dohodu porušilo, když jeho zastupitelstvo neschválilo úhradu ztráty LNaP. Tím prakticky poslalo rumburskou nemocnici do insolvence. Nyní je LNaP v konkurzu, a tím se situace ještě více zkomplikovala. O převzetí akciové společnosti LNaP se nikdy nejednalo.

Situace se tedy od doby zpracování auditní zprávy změnila v tom, že nyní probíhá konkurz. Oproti situaci LNaP v době vzniku auditní zprávy je přitom Lužická nemocnice nyní ještě v horším stavu. Je na tom hůř personálně, od února byl pozastaven provoz interního i chirurgického oddělení lůžkové péče, stále hospodaří se ztrátou, kterou navíc sanuje mimo jiné prostřednictvím nestandardně přiznané dotace od Ústeckého kraje.

Pan ministr v dopise hejtmanovi Ústeckého kraje uvádí, že KZ měla z pozice silného věřitele iniciovat reorganizaci Lužické nemocnice a doplňuje, že tím, že toto KZ neudělala, tak potvrzuje, že neměla o převzetí Lužické nemocnice skutečný zájem. KZ však v rámci insolvenčního řízení jednak není silným věřitelem, ale hlavně by snaha o případnou reorganizaci měla být zejména věcí dlužníka, tedy samotné LNaP.

KZ opakovaně deklarovala připravenost pomoci pokrývat potřebu poskytování zdravotních služeb pro obyvatele Šluknovského výběžku a napomoci tak k řešení situace a ke stabilizaci poskytovaných zdravotních služeb v regionu. KZ je v rámci kapacit zdravotnických oddělení jednotlivých nemocnic připravena pomoci pokrývat potřebu poskytování zdravotních služeb pro obyvatele tohoto regionu a napomoci k řešení této situace a ke stabilizaci poskytovaných zdravotních služeb v regionu. Toto je, pokud jde o specializovaná zdravotnická pracoviště děčínské nemocnice a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, již dlouhou dobu realitou. KZ již dlouhodobě navýšila rezervovanou kapacitu lůžek v děčínské a ústecké nemocnici.

Vedení KZ v dopise zaslaném 6. ledna 2020 Radě města Varnsdorf deklarovalo zájem o obnovení jednání o využití varnsdorfské nemocnice. Jednání mezi zástupci KZ a zástupci města Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf byla zahájena, v návaznosti na zájem Ústeckého kraje zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče, na konci roku 2017. KZ předpokládala etapovité zahájení spolupráce, a to nejdříve v segmentu ambulantní spolupráce formou otevření indikačních poraden v oboru gynekologie a chirurgie, které by nenahrazovaly ambulance již v místě etablované, ale pouze je doplňovaly a následně rozšiřovaly. Navrhovala v druhé etapě prohloubit spolupráci formou zřízení pracoviště jednodenní chirurgie pro obory gynekologie, ortopedie a chirurgie, přičemž jedním ze základních předpokladů bylo dořešení pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče značně nevýhodných úhradových mechanismů jednodenní péče od pojišťoven.

Proto KZ překvapily komentáře k dopisu v médiích ze strany ředitele Nemocnice Varnsdorf MUDr. Jaroslava Járy. Podle pana ředitele je už nyní nemocnice sama schopna mít jednodenní chirurgii, kterou KZ nabízí s tím, že indikační ordinace pro pacienty před operací nemocnice již má a její ambulantní péče funguje, tudíž zájem KZ je duplicitní. To, že zde budou indikační ordinace, nic pro pacienty neřeší. Řeší pouze zájem KZ o získání fungující nemocnice, uvádí slova MUDr. Jaroslava Járy jeden z renomovaných celostátních deníků.

Chceme ujistit, že veškeré uvedené kroky vedení KZ směřují k zajištění kvalitní dostupné zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku, což deklaroval již před zahájením jednání jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s. – Ústecký kraj.

 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


4.2.2020

Finanční dar od kapely The Boom zpříjemní prostředí pro pacienty ústecké onkologie

Členové kapely The Boom v sobotu 25. ledna 2020 předali zástupcům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., šek v hodnotě 50 tisíc korun. Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě finančně podporuje, celkem jí za deset let věnovala z vánočních charitativních koncertů 460 800 korun.

Šek na afterparty převzala lékařka MUDr. Eva Čmuchařová, která zastoupila primářku ústeckého onkologického oddělení MUDr. Martinu Chodackou. „Získaných padesát tisíc korun doplní sedmdesátitisícový finanční dar od firmy Adler, který jsme dostali v prosinci loňského roku na charitativním vánočním večírku. Plánujeme revitalizovat radiační části našeho zdravotnického pracoviště. Peníze použijeme zde na zpříjemnění prostředí pro pacienty,“ uvedla primářka MUDr. Martina Chodacká.

Komplexní centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov, o. z., zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onkologii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu. Součástí ústeckého pracoviště je paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Teplice. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod jeden primariát. V rámci Nemocnice Most funguje onkologická ambulance se zaměřením na dispenzarizaci a systémovou léčbu (s výjimkou cílené léčby), která má svůj samostatný primariát.

Zdroj: info@kzcr.eu

Finanční dar od kapely The Boom zpříjemní prostředí pro pacienty ústecké onkologie . Foto: Adler Czech a.s./Marie Logrová

Finanční dar od kapely The Boom zpříjemní prostředí pro pacienty ústecké onkologie . Foto: Adler Czech a.s./Marie Logrová


31.1.2020

Krajská zdravotní kvůli zvýšení respiračních onemocnění omezuje návštěvy ve svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., omezuje až do odvolání návštěvy na lůžkových stanicích ve všech pěti svých nemocnicích. Reaguje tak na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která dnes informovala o zvýšení nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji.

S okamžitou platností, tedy od pátku 31. ledna 2020, jsou zakázány návštěvy na všech lůžkových stanicích:

Nemocnice Děčín, o. z.
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Nemocnice Teplice, o. z.
Nemocnice Most, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z.

Od středy 29. ledna 2020 již začal platit zákaz návštěv kvůli zvýšenému počtu respiračních onemocnění na Teplicku na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), jednotkách intenzivní péče (JIP) a porodnici včetně novorozeneckého oddělení teplické nemocnice.

Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte