5.3.2020

Ústecké infekční oddělení má další pacientku s koronavirem, matku nakaženého muže, převezeného v neděli do Nemocnice Na Bulovce

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo ve čtvrtek 5. března 2020 odpoledne z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od 7 osob, jimž odebralo vzorky předchozí den. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

„Mezi čtyřmi nově vyhodnocenými pozitivními vzorky na COVID-19 v rámci České republiky je i jeden z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jde o matku muže z Děčína, který byl mezi třemi prvními potvrzenými nakaženými a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Z 10 včera z ústeckého infekčního oddělení zaslaných vzorků se nyní vrátilo 7, z nich 6 s negativním výsledkem. Mezi nimi i sestry zdejšího infekčního oddělení, která ale zůstává v izolaci a bude dále pozorována,“ sdělil primář MUDr. Pavel Dlouhý.

Pacienti s negativním výsledkem testu jsou v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstávají v domácí izolaci. 

Ve středu byl potvrzen pozitivní výsledek na COVID-19 u dvou osob hospitalizovaných na ústeckém infekčním oddělení, rodinných příslušníků koronavirem nakažené 53leté ženy z Děčínska, která je na oddělení od neděle. „Celá rodina je na přání Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce hospitalizována pohromadě v Ústí nad Labem,“ potvrdil primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. „Také pacientka s právě potvrzenou pozitivitou zůstává na přání kliniky na našem oddělení,“ dodal.

Zdravotníci podle slov primáře Dlouhého postupují podle předepsaného algoritmu a zatím jsou vyšetřováni a přijímáni na oddělení další pacienti s příznaky onemocnění a udávaným pobytem v rizikových oblastech.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19. Aktuálně je na této stanici infekčního pavilonu hospitalizováno 17 pacientů včetně čtyř pozitivních.  

 

Zdroj: info@kzcr.eu


5.3.2020

Přednosta neurochirurgické kliniky reprezentoval Krajskou zdravotní na prestižní konferenci v Coloradu

Světového neurochirurgického fóra, které se konalo ve dnech 18. – 21. února letošního roku v americkém státu Colorado, se zúčastnil i prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Na tuto prestižní konferenci je tradičně zvána malá skupina specialistů a lídrů k otevřené a přímé diskuzi nad problémy současné neurochirurgie a neurověd. Zvláštní pozornost je věnována novým odvážným projektům, kontroverzím a nejnovějším technologiím, ale i komplikacím a strategickým iniciativám včetně definování projektů, databází a mezinárodních registrů,“ uvedl prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Na letošní 4. neurochirurgické fórum bylo pozváno 28 odborníků ze všech kontinentů. Velkou poctou bylo pozvání ústecké neurochirurgie. Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., na fóru prezentoval čerstvý soubor 65 pacientů po intravenozní a mechanické trombektomii s tandemovou stenózou karotidy. Jedná se o celosvětově velmi aktuální problematiku při rozvoji endovaskulárních intervencí při léčbě mozkové mrtvice.

„V České republice a zvláště v Ústeckém kraji se provádí nejvíce intervencí na 1 milion obyvatel na světě. Zároveň Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., provádí rutinně karotické operce. Tímto propojením obou oborů neurologie - radiologie a neurochirurgie - se současný soubor pacientů spolupodílí na tvorbě nových léčených postupů v oblasti mozkové mrtvice,“ doplnil přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Čestným hostem fóra byl profesor Jacques Moret z Francie, významná osobnost, zakladatel a tvůrce řady postupů při endovaskulární léčbě mozkových aneuzryzmat  (remodelace, balon asistovaný coil aneuryzmat). 


Zdroj: info@kzcr.eu

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

4.3.2020

Infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice má další dva pacienty s potvrzeným koronavirem, rodinné příslušníky zde hospitalizované ženy pozitivní na COVID-19

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo ve středu 4. března 2020 z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od 11 osob, jimž odebralo vzorky předchozí den. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

„U devíti nemocných byl výsledek negativní. Dva testy u rodinných příslušníků pacientky, která je u nás s infekcí COVID-19 hospitalizována od neděle 1. března, měly pozitivní výsledek. Jedná se o 19letou ženu, kterou jsme hospitalizovali pro chřipkové potíže včera. Druhý pozitivní je rodinný příslušník bez příznaků onemocnění, který byl doposud v domácí karanténě a kterému jsme včera odebrali vzorky z preventivních důvodů. Celá rodina bude na přání Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce hospitalizována pohromadě v Ústí nad Labem,“ uvedl primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

Podle jeho dalšího sdělení budou pacienti s negativním výsledkem testu v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstanou v domácí izolaci. V průběhu středy byli vyšetřováni a přijímáni další pacienti s příznaky onemocnění a udávaným pobytem v rizikových oblastech.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19. Aktuálně je na této stanici infekčního pavilonu hospitalizováno 17 pacientů včetně dvou pozitivních žen.

„Současně bychom rádi informovali, že jedna zdravotní sestra našeho infekčního oddělení, která pracovala v první linii a účastnila se v minulém týdnu přijetí 20 nemocných včetně dvou s prokázanou infekcí, byla přijata se známkami vyčerpání a lehkého nachlazení. Z důvodu předběžné opatrnosti je v izolaci a podrobuje se všem potřebným vyšetřením,“ sdělil primář ústeckého infekčního oddělení.


Zdroj: info@kzcr.eu


4.3.2020

Krajská zdravotní v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice vydala zákaz návštěv na lůžkových stanicích ve všech svých pěti nemocnicích

Krajské zdravotní, a. s., omezuje až do odvolání návštěvy na lůžkových stanicích všech svých pěti nemocnic. Reaguje na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice.

S okamžitou platností, tedy od středy 4. března 2020, jsou zakázány návštěvy na všech lůžkových stanicích:

Nemocnice Děčín, o. z.
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Nemocnice Teplice, o. z.
Nemocnice Most, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z.

Od úterý 3. března 2020 již začal platit zákaz návštěv na rizikových lůžkových stanicích:

Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „I“, Sociální péče 3316 /12A, 400 11 Ústí nad Labem

Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „I“, Sociální péče 3316 /12A, 400 11 Ústí nad Labem

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ryjice 1, 403 31 Ústí nad Labem

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., Jana Žižky 1304, 434 64 Most - Zahražany 

Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Zdroj: info@kzcr.eu
Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

4.3.2020

Pracovní poměr MUDr. Josefa Liehneho v Krajské zdravotní skončil oboustrannou dohodou o rozvázání pracovního poměru

Vedení Krajské zdravotní, a. s., reaguje na informace týkající se ukončení pracovního poměru ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., které se v minulých dnech objevily především na sociálních sítích:

Zdůrazňujeme, že pracovní poměr MUDr. Josefa Liehneho u Krajské zdravotní, a. s., skončil 2. 3. 2020 oboustrannou dohodou o rozvázání pracovní poměru. Krajská zdravotní je přesvědčena, že MUDr. Josef Liehne by se se svými dlouholetými politickými zkušenostmi nedal k podepsání takové dohody přinutit a k jejímu uzavření tak dospěl po svém důkladném uvážení.

MUDr. Josef Liehne se po dobu posledních 11 let nezúčastnil žádného oficiálního jednání s odbory, což potvrzuje Ing. Ivana Břeňková, představitelka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, a neměl tedy žádný vliv na vyjednávání Krajské zdravotní o mzdových podmínkách zaměstnanců s odborovými organizacemi a už vůbec ne na vyjednané plošné navýšení tarifních mezd o 1500 Kč každému zaměstnanci.

Konstatujeme, že MUDr. Josef Liehne v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nepracoval jako lékař, naopak dva dny v týdnu vykonával v dopoledních hodinách soukromou činnost v privátní urologické praxi v Ústí nad Labem, která byla založena dlouhou dobu před příchodem současného představenstva a vedení společnosti.

Nakonec se musí Krajská zdravotní důrazně ohradit proti tvrzení MUDr. Josefa Liehneho k údajné informovanosti vedení společnosti o plánované dovolené. MUDr. Josef Liehne se měl v době své absence pracovně účastnit kongresu v zahraničí, přičemž svou účast bez vědomí zaměstnavatele zrušil a dle svých slov odjel na dovolenou.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


3.3.2020

Krajská zdravotní v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice vydala zákaz návštěv na lůžkových stanicích rizikových oddělení v ústecké a mostecké nemocnici

Krajské zdravotní, a. s., omezuje až do odvolání návštěvy na lůžkových stanicích rizikových oddělení v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici. Reaguje na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice.

S okamžitou platností, tedy od úterý 3. března 2020, jsou zakázány návštěvy na všech lůžkových stanicích:

Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „I“, Sociální péče 3316 /12A, 400 11 Ústí nad Labem

Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „I“, Sociální péče 3316 /12A, 400 11 Ústí nad Labem

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ryjice 1, 403 31 Ústí nad Labem

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., Jana Žižky 1304, 434 64 Most - Zahražany

Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Zdroj: info@kzcr.eu


2.3.2020

Krajská zdravotní vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pro pacienty s podezřením na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., přijala opatření na základě vývoje onemocnění COVID-19 a s prvním potvrzeným případem pacienta s koronavirem v České republice. S platností od pondělí 2. března 2020 na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uzavírá stanici č. 3. Tato stanice infekčního oddělení je od uvedeného data určena pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19.

Na stanici č. 3 Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je z uvedeného důvodu vyhlášen zákaz návštěv.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


28.2.2020

Krajská zdravotní i v minulém roce dosáhla kladného hospodaření, dále významně investuje a pro rok 2020 zvýší tarifní odměňování svých zaměstnanců

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání 28. února 2020 projednalo a schválilo předložení návrhu dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě, který zejména zajišťuje nárůst zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně, odborovým organizacím k projednání v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání. Představenstvo společnosti rovněž vyslovilo souhlas s uzavřením dodatku se všemi 11 odborovými organizacemi působícími u KZ. Po jednání představenstva o tom na tiskové konferenci na ředitelství KZ v Ústí nad Labem informoval novináře jeho předseda Ing. Jiří Novák. 

„Na Krajském úřadu Ústeckého kraje proběhla 14. února a 25. února jednání mezi představiteli KZ a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, na kterých zástupci těchto organizací potvrdili své stanovisko, že pro pokračování sociálního smíru a vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů je nepodkročitelnou podmínkou tarifní navýšení mezd všem zaměstnancům společnosti o 1 500 Kč měsíčně tak, jak bylo dojednáno na národní úrovni,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ s tím, že těmto jednáním předcházela jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci základních a místních odborových organizací v KZ.

Tato jednání byla podle jeho slov zahájena 12. prosince 2019 představením změn v oblasti odměňování pro rok 2020, schválených představenstvem společnosti, se snahou zaměstnavatele dosáhnout konsenzu k nastavení motivačního prvku v systému odměňování zaměstnanců společnosti. Strana odborů vyjádřila 23. prosince 2019 své výhrady a protinávrhy, kterými odmítla předložený návrh zaměstnavatele a v průběhu následujícího jednání 17. ledna 2020 předložila návrh dodatku kolektivní smlouvy, kterým požadovala navýšení mzdových tarifů o 2 000 Kč pro nelékařské pracovníky - zdravotnické i nezdravotnické - a o 4 000 Kč pro lékaře. Tento návrh dodatku kolektivní smlouvy byl předložen představenstvu společnosti, které k němu na svém jednání dne 31. ledna 2020 přijalo nesouhlasné rozhodnutí.

„V návaznosti na uvedený vývoj situace, kdy vedení společnosti čelí odbory předloženému požadavku na navýšení mzdových tarifů o 2 000 Kč respektive 4 000 Kč, představenstvo společnosti souhlasilo s návrhem zmíněného dodatku kolektivní smlouvy, který potvrdí navýšení tarifních mezd a dále umožní v případě jeho uzavření garantovat pro všechny zaměstnance společnosti navýšení tarifní, to znamená zaručené části mzdy o 1 500 Kč měsíčně,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák. „Se zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů budeme dále jednat 19. března na půdě Krajské zdravotní,“ sdělil předseda představenstva KZ, který spolu s generálním ředitelem KZ Ing. Petrem Fialou a náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim informovali o hospodaření, významných investičních akcích a plánech na pořízení důležitých nových modalit zdravotnické techniky pro pracoviště v nemocnicích KZ:

l   Krajská zdravotní, a. s., v roce 2019 dosáhla kladného hospodaření, předběžný hospodářský výsledek je 4 miliony Kč.

l  Proinvestovaná částka (pořízený investiční majetek) za rok 2019 dosáhla výše bezmála 865,3  milionu Kč.

l Podle investičního plánu počítáme v roce 2020 s celkovým objemem investic 1,12 miliardy Kč, přičemž 727 milionů Kč činí různé dotační tituly, zbývající částka je z vlastních zdrojů.

 

l Významné investiční akce – letos dokončené: 

Nové pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z.

Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje. Po dokončení projektu v roce 2020 bude pracoviště MR v každé z pěti nemocnic KZ.

Celkové náklady téměř 47 milionů korun. Z toho za projektovou dokumentaci a stavební část 12,3 milionu Kč včetně DPH a za pořízení MR a související technologie 34,4 milionu Kč včetně DPH. 

Podobně v uplynulých měsících probíhaly práce směřující ke zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Děčín, o. z.


Zřízení oddělení rehabilitace v pavilonu „T“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Celkem 20 lůžek následné rehabilitační péče charakteru odborného léčebného rehabilitačního ústavu

Zázemí terapeutické části, v níž se budou pacientům věnovat ergoterapeuti, logoped a fyzioterapeuti.

Nechybí tělocvična s moderním vybavením včetně robotické rehabilitace.

Celkové investiční náklady více než 46 milionů Kč včetně DPH.  

Modernizace mamodiagnostického screeningového centra Nemocnici Chomutov, o. z.

Pořízen nový mamografický přístroj Planmed Clarity včetně diagnostické mamografické stanice a dalšího příslušenství v pořizovací ceně 4 416 500 Kč včetně DPH (zahrnuto do projektu Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o. z., 85 % bude uhrazeno z dotace IROP).

 

Významné investiční akce – KZ letos představí (stavebně dokončeno): 

Pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení v Nemocnici Teplice, o .z., je stavebně dokončený

Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

Došlo k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

Dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje.

Celková cena díla: 180 841 639 Kč včetně DPH + 144 460 763 Kč včetně DPH za přístavbu 3. NP

Na zdravotnickou techniku probíhají veřejné zakázky.

 

Významné investiční akce – KZ připravuje:

Nový pavilon centrálních operačních sálů včetně JIP a standardních lůžek v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními.

Nový pavilon bude sloužit zejména pro Kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM a oddělení hrudní chirurgie.

V současné době probíhá posouzení obdržené projektové dokumentace.

• Vybraný zpracovatel PD: DOMY spol. s r.o.

Náklady na PD dle VZ: 37 530 328 Kč včetně DPH

• Předpokládaná cena za realizaci: 850 mil. Kč

Nový pavilon emergency vč. COS a JIP v Nemocnici Děčín, o. z.

Hotová projektová dokumentace (zhotovitel: Atelier Penta, s.r.o., cena: 9 965 560 Kč včetně DPH).

Obdrženo stavební povolení včetně nabití právní moci.

l Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Krajské zdravotní, a. s., statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé pro Ústí nad Labem a Chomutov na dobu do 31. 12. 2025.

l Komise pro posuzování nových přístrojových technologií kapacit hrazených ze zdravotního pojištění, tzv. přístrojová komise schválila pro pracoviště KZ tři modality:

- PET/CT skener pro oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,

- Robotický systém pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

- Ultrazvukový přístroj pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

Zdroj: info@kzcr.eu


27.2.2020

Avízo – Krajská zdravotní zve na tiskovou konferenci po jednání představenstva společnosti

Krajská zdravotní, a. s., zve na tiskovou konferenci po jednání představenstva společnosti konaného v pátek 28. února 2020. Za společnost Krajská zdravotní se tiskové konference zúčastní předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala.

Tisková konference proběhne 28. února 2020 od 11:00 hodin,

na ředitelství Krajské zdravotní, a. s., budova „R“, zasedací místnost v 1. nadzemním podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do pátku 28. února 2020, 10:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


27.2.2020

Krajská zdravotní odvolává zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., odvolává zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích, vydaný 31. ledna 2020 z důvodu zvýšené nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji v uplynulých týdnech. Reaguje tak na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která aktuálně informovala o počtech nemocných s akutní respirační infekcí v jednotlivých okresech Ústeckého kraje.

Povoleny byly s platností od pondělí 24. února 2020 návštěvy bez omezení na všech zdravotnických pracovištích:

Nemocnice Děčín, o. z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Nemocnice Most, o. z.

S platností od pátku 28. února 2020 jsou povoleny návštěvy bez omezení na všech zdravotnických pracovištích: 

Nemocnice Teplice, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z.  

Zdroj: info@kzcr.eu 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte