23.9.2019

Otorinolaryngologové si v Ústí nad Labem vyměňovali medicínské zkušenosti

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole uspořádaly na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 13. září 2019 v pořadí již 26. odbornou nadregionální konferenci „Slámův ORL den“. Akce se uskutečnila pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Název akce „Slámův ORL den“ vznikl jako ocenění práce emeritního primáře MUDr. Karla Slámy, který se svými spolupracovníky v minulosti posunul otorinolaryngologii (ORL) v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic a ta je nadále rozvíjena novým vedením kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku. V září 2017 byla ustavena Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kterou vede přednosta MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

„Musím ocenit a zároveň poděkovat, že v době, kdy je nejvíce diskutována otázka vzdělávání lékařů a sester, dokáže společnost Krajská zdravotní, dnes klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, takovéto konference pořádat. Vysoký zájem o tyto akce dokazuje, že jejich úroveň je velice dobrá. Všem účastníkům dnešní konference přeji, aby si z ní odnesli co nejvíce nových poznatků ve svém oboru,“ řekl v úvodu náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák, který na konferenci zastoupil hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Účastníky nadregionální konference přivítal rovněž generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Dvacátý šestý ročník je důkazem kvality této konference. Ústecká klinika ORL a chirurgie hlavy a krku má několik republikových prvenství v robotické chirurgii. Řekl bych, že naše společnost Krajská zdravotní je v tomto stále unikátní a já za to děkuji. Pokračujme v tomto směru i přes nelehkou situaci úhrad zdravotní péče těchto výkonů. Rád bych zmínil dlouholetou spolupráci naší ústecké ORL kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, která, doufám, bude i nadále úspěšně pokračovat,“ uvedl Ing. Petr Fiala.  

„Letošního 26. ročníku konference se zúčastnilo více než 100 specialistů z celé České republiky, což nás jako pořadatele velmi těší,“ zhodnotil akci MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem konference.

Zdroj: info@kzcr.eu

Otorinolaryngologové si v Ústí nad Labem vyměňovali medicínské zkušenosti. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Otorinolaryngologové si v Ústí nad Labem vyměňovali medicínské zkušenosti. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


20.9.2019

Krajská zdravotní pořídila do chomutovské nemocnice nové polohovací postýlky pro novorozence

Pětadvaceti novými polohovacími postýlkami pro čerstvě narozená miminka disponuje Novorozenecká stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.  Lůžka pro nejmenší pacienty, umožňující komfortnější péči o miminko, pořídila společnost Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů za částku 237 533 Kč.

„Nové postýlky nahradily stávající. Lůžka jsou plastová, polohovatelná, takže nabízí nejen personálu komfortnější péči o miminko. Další výhodou jsou kolečka na spodní části postýlky umožňující pohodlnější transport novorozence například na nezbytná vyšetření,“ řekla Dana Chalupová, vrchní sestra Dětského a dorostového oddělení chomutovské nemocnice.

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., poskytuje krátkodobou resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Řeší akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené závažným stavem nebo již hrozícím či rozvinutým selháním životních funkcí.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní pořídila do chomutovské nemocnice nové polohovací postýlky pro novorozence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní pořídila do chomutovské nemocnice nové polohovací postýlky pro novorozence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


18.9.2019

Premiér Andrej Babiš znovu podpořil vznik kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, znovu podpořili vznik kardiochirurgického pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a na tento krok navazující snahu Krajské zdravotní, a. s., (KZ), největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji, o získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče (CKVSKP) od ministerstva zdravotnictví. Podporu deklarovali při své návštěvě ústecké nemocnice v rámci výjezdu kabinetu do Ústeckého kraje 18. září 2019, kdy debatovali v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ s představiteli KZ a jejími zdravotníky.

Diskuzi, ve které byla probrána řada témat z oblasti zajišťování zdravotní péče v Ústeckém kraji, se zúčastnili náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala, členové vedení Krajské zdravotní, a. s. (KZ) a specialisté ústeckého kardiocentra v čele s přednostou Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI. Debatě předcházela návštěva školicího střediska centra robotické chirurgie, kde hosty přivítal MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, poděkoval za podporu ze strany vládních představitelů, které se kardiochirurgii v Ústí nad Labem doposud dostalo. „Úspěšně jsme uzavřeli smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie a od 1. července tuto péči pojišťovny hradí. Vynakládáme veškeré úsilí k získání statutu CKVSKP v příštím roce a připravujeme výstavbu nového pavilonu pro centrální operační sály s předpokládanými náklady 850 milionů korun, kam celé kardiocentrum přestěhujeme,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

„Kardiochirurgie a kardiocentrum de facto funguje a věřím, že obdrží potřebný status oficiálně. Bavili jsme i o nedostatku zdravotnického personálu v Ústeckém kraji, kdy Krajské zdravotní nyní chybí zhruba stovka lékařů. Vedení společnosti má zájem získat pro ústeckou nemocnici pobočku lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Za určitých okolností o tom budeme s panem ministrem jednat,“ reflektoval další témata, která zazněla při středeční diskuzi s vedením KZ a jejími zdravotníky v ústecké nemocnici předseda vlády Ing. Andrej Babiš.

„Pokaždé, když Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem navštívím, je vidět patrný rozvoj, ten je opravdu evidentní. Jedním z příkladů je právě kardiocentrum s fungující kardiochirurgií. Bylo to přání Ústeckého kraje a dnes už pracoviště reálně funguje. Je to pozitivní věc pro celou tuto oblast, tedy není to otázka jen ústecké nemocnice. Zdravotnictví se rozvíjí v celém Ústeckém kraji,“ konstatoval ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Vyjádřenou podporu od pana premiéra a pana ministra vnímáme jako vyvrcholení snah současného představenstva a managementu týmu kardiocentra. Vydali jsme se touto nelehkou cestou, i když se nám zpočátku mnozí vysmívali, že tato cesta nikdy nikam nepovede. Situace je dnes úplně jiná – povede k získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra pro ústeckou nemocnici Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., předal ministru zdravotnictví žádost o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče“ již při jeho první návštěvě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 19. března 2018.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

 


10.9.2019

Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici veřejnosti nové komfortní dialyzační středisko

Krajská zdravotní, a. s., představila veřejnosti u příležitosti dne otevřených dveří nové komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici. V pondělí 9. září 2019 provedl návštěvníky zdravotnický personál prostorami pro pacienty, technickým zázemím centra a seznámil je s nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky, kterými je například draslík, močovina a nadbytečná voda.

„Před sedmi lety, když jsem nastoupil do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které jsme si dali, v každé z pěti nemocnic mít středisko hemodialýzy. Největší překážkou této myšlence se ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý pronájem se soukromým subjektem, provozujícím pracoviště hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha ztroskotala na nedostatku personálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem velmi rád, že v Teplicích se to podařilo. Jsem také rád, že se paní primářka ujala vedení pracoviště. Děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování podíleli a přeji novému středisku hodně úspěchů,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Základním vybavením střediska je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla vybudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou,“ doplnil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, uvedl, že velkou výhodou nového komfortního dialyzačního střediska v teplické nemocnici je primární i následná péče o pacienty. „Všechna zdravotnická pracoviště v nemocnici spolu úzce spolupracují. V případě potřeby má pacient možnost navštívit specialistu z jiného medicínského oboru v rámci jednoho areálu. Odpadá cestování po městě za potřebnou lékařskou péčí. Společnost Krajská zdravotní, vedle teplické nemocnice provozuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, což je další pozitivum při odeslání pacienta na zdravotnická pracoviště s vyšší odborností, kterými jsou například kliniky a centra vysoce specializované péče v ústecké Masarykově nemocnici,“ zmínil výhody Ing. Petr Fiala.

Jeho slova potvrdil návštěvník Vítězslav Vorel z Duchcova. „Na dialýzu docházím dvacet let. U soukromého provozovatele začínám být nespokojený, proto jsem zavítal na den otevřených dveří dialyzačního střediska teplické nemocnice. Pro dialyzovaného pacienta je nejdůležitější péče a přístup. Jeho onemocnění bývá často doprovázeno dalšími zdravotními potížemi. V nemocnici právě vnímám tu výhodu, že když budu potřebovat jiné vyšetření, absolvuji ho v jednom zařízení. Dialyzační středisko v teplické nemocnici nabízí příjemné prostředí s moderním vybavením, velmi zvažuji přechod právě sem,“ uvedl Vítězslav Vorel.

Primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Jindřiška Pössnickerová, doplnila, že první pacienti podstoupí na zdejším zdravotnickém pracovišti terapii již příští týden. „Centrum je schopno pojmout najednou až dvacet šest pacientů. Jsme schopni provádět všechny v současnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální dialýzu. Součástí našeho oddělení je nefrologická poradna a ambulance pro pacienty po transplantaci ledvin,“ informovala návštěvníky MUDr. Jindřiška Pössnickerová.

O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH
Zhotovitel:                                                      STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019
Termín dokončení dle SoD:                         26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Zdroj: info@kzcr.eu

Návštěvníky zdravotnický personál provedl prostorami pro pacienty, technickým zázemím centra a seznámil je s nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Návštěvníky zdravotnický personál provedl prostorami pro pacienty, technickým zázemím centra a seznámil je s nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

9.9.2019

V největší nemocnici Krajské zdravotní začaly práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie, a centra chronické bolesti

V areálu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., začaly práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie a centra chronické bolesti. S postupem probíhajících stavebních prací v ústecké nemocnici se seznámili předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. 

V pavilonu T si Ing. Jiří Novák a Ing. Petr Fiala prohlédli nedávno zahájené práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) a centra chronické bolesti ve 4. nadzemním podlaží. Dále zkontrolovali dokončenou výstavbu evakuačního výtahu a finišující realizaci stavebních prací spojených s požárně-bezpečnostním řešením budovy T. 

Další z probíhajících investičních akcí je rekonstrukce stanice větších dětí v budově D, kde jde o kompletní rekonstrukci a modernizaci včetně úpravy dispozic, vestavbu a rekonstrukci hygienických zázemí, opravu povrchů, nové rozvody mediplynů a vzduchotechniky a výměnu osvětlení.

„Krajská zdravotní s důsledným využíváním dotačních titulů a za významné finanční investiční podpory Ústeckého kraje masivně investuje do rozvoje svých nemocnic dlouhodobě. Investice se snažíme rozdělit do všech pěti nemocnic, tedy do Děčína, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu i Chomutova,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„V posledních letech zaznamenáváme obnovu majetku Krajské zdravotní, která nikdy dříve nebyla tak rozsáhlá a intenzivní. Rádi proto prezentujeme nejen to, co bylo v Masarykově nemocnici dokončeno v nedávné době, ale i právě probíhající investiční akce a další záměry,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Kontrolou v Masarykově nemocnici prošly i práce na zřízení intermediární péče kardiochirurgie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky. Tam dojde k vybudování jednoho standardního pokoje se třemi lůžky a vlastním hygienickým zázemím, sesterny – velínem s vlastní toaletou i kuchyňkou a také pokoje intermediární péče se čtyřmi lůžky (jedno lůžko izolované v samostatném boxu) včetně společného hygienického zázemí.

„Stále usilujeme o získání statutu Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče. Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně na provozování kardiocentra, byly vytvořeny příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří v současné době právě kardiocentrum,“ dodal Ing. Jiří Novák.

 

Zdroj: info@kzcr.cz


6.9.2019

Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření karcinomu prostaty

Tři nejmodernější bioptické přístroje BIP EvoCore sloužící k vyšetření karcinomu prostaty získala Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Přednostovi MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D., je předal doc. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA, předseda a zakladatel nadačního fondu Muži proti rakovině v České republice.

„Klinika urologie a robotické chirurgie v Ústí nad Labem je v tomto regionu nejšpičkovějším pracovištěm v léčbě rakoviny prostaty. Většina nádorů, které jsou zde pacientům diagnostikovány, je na zdravotnickém pracovišti léčena a vyléčena. Klinika urologie a robotické chirurgie v Ústí nad Labem se také pod vedením přednosty - doktora Jana Schramla aktivně zapojuje do programů nadačního fondu Muži proti rakovině v rámci České republiky. Náš fond má centrum sdružující urology a onkology, kteří provádí preventivní vyšetření u pacientů vyléčených po onkologickém onemocnění prostaty. Právě pan přednosta ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie patří mezi vedoucí pracovníky tohoto centra,“ uvedl doc. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA.

„Chtěl bych poděkovat předsedovi nadačního fondu Muži proti rakovině docentu Romanu Zachovalovi, že společnost Krajskou zdravotní, zejména kliniku urologie a robotické chirurgie, obdaroval třemi bioptickými pistolemi, které nám umožní diagnostikovat u pacienta rakovinu prostaty co nejdříve. Dar výrazně pomůže našemu pracovišti, jež provádí ročně 700 až 800 odběrů tkáně, takzvaných biopsií, z důvodu karcinomu prostaty. Jednu třetinu těchto vyšetření provádíme právě pomocí získaných bioptických pistolí od nadačního fondu Muži proti rakovině,“ poděkoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou péči u dospělých pacientů, akutní urologickou péči dětských pacientů ve spolupráci s ústeckým oddělením dětské chirurgie – dětským úrazovým centrem. Spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v oblasti uro-gynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči o paraplegické pacienty s míšní lézí. Součástí ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie je také centrum robotické chirurgie včetně moderního školicího centra. Obě tato pracoviště od samého počátku zvyšují prestiž společnosti Krajská zdravotní, zejména ústecké Masarykovy nemocnice. Centra při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jsou příkladem účelné centralizace vysoce specializovaných výkonů týmů lékařů napříč zdravotnickými pracovišti spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření karcinomu prostaty. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření karcinomu prostaty. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


4.9.2019

Avízo – Krajská zdravotní zve na Den otevřených dveří nového komfortního hemodialyzačního pracoviště v teplické nemocnici

Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., zve veřejnost na „Den otevřených dveří“ nového komfortního dialyzačního střediska, pracoviště, které bude po 25 letech pod správou teplické nemocnice.

Akce začne v pondělí 9. září 2019 v 15 hodin v 1. podlaží budovy polikliniky, na adrese Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice.

Zdravotníci z nového teplického pracoviště jsou do 17. hodiny připraveni zájemce provázet rekonstruovanými prostorami vybavenými nejmodernější dialyzační technikou.

Přijďte, těšíme se na vás!


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


4.9.2019

Krajská zdravotní získala deset nových Pelíšků Neobed pro lepší péči o novorozence

Deset nových Pelíšků Neobed nabízí lepší komfort nezralým novorozencům hospitalizovaným v perinatologických centrech Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici.  Personálu je předaly zástupkyně spolku Nedoklubko.

„Pelíšky Neobed nám velmi pomáhají v péči o miminka umístěná v inkubátorech. Hnízdo, jak se také mezi laickou veřejností pelíšku říká, nám umožňuje nezralého novorozence napolohovat tak, abychom u něho co nejšetrněji navodili in utero polohu, která významně přispívá ke snížení negativního vnímání prostředí intenzivní péče a zvyšuje jeho celkový komfort,“ poděkoval MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta ústecké Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Kromě šetrného polohování nezralého novorozence je výhodou u Pelíšků Neobed výborná termoregulace, působí zároveň jako prevence proleženin a dá se v nich provádět řada vyšetření, takže klesá i samotná přímá manipulace s miminkem,“ doplnila MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Autorkou Pelíšků Nedobed je Eva Řežábková, neonatologická sestra s dlouholetou praxí, působící na Neonatologickém oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí. „Pelíšky se skládají ze čtyř částí. Dělohy s průstřihy, třech rukou, dvou kostiček sloužících jako podložka pod krk a jednoho srdíčka pro lepší polohování novorozence na bříšku. Pelíšky jsou atestované a poprvé byly použity před devíti lety právě v našem ústavu pro péči o matku a dítě v Praze,“ uvedla Eva Řežábková.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala deset nových Pelíšků Neobed pro lepší péči o novorozence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní získala deset nových Pelíšků Neobed pro lepší péči o novorozence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


30.8.2019

Krajská zdravotní má zájem provozovat litoměřickou nemocnici

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání v pátek 30. srpna 2019 rozhodlo, že společnost se bude ucházet o provozování litoměřické nemocnice. Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, jeho členy předtím informoval o jednání k litoměřické nemocnici u Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, kterého se zúčastnil spolu s generálním ředitelem KZ Ing. Petrem Fialou v pondělí 12. srpna 2019 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

„Zájem provozovat litoměřickou nemocnici, kterou spravuje společnost Nemocnice Litoměřice vlastněná městem Litoměřice, je ze strany KZ dlouhodobý. Představenstvo KZ na svém jednání letos 30. března pověřilo mě a generálního ředitele Ing. Petra Fialu k vedení dalších jednání o projevení zájmu k převodu akciové společnosti Nemocnice Litoměřice na Krajskou zdravotní. Připomínám, že hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v dopise členům Rady města Litoměřice deklaroval zájem Ústeckého kraje o převedení Nemocnice Litoměřice na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravotní, již 23. ledna letošního roku. Dnešní rozhodnutí představenstva tak podtrhuje kontinuitu našeho postoje,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Město Litoměřice dosud podmínky pro převod nemocnice nestanovilo.

Zdroj: info@kzcr.eu

29.8.2019

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí hromadného neštěstí na železnici

V údolí řeky Labe na česko-německé hranici poblíž saského městečka Schöna dochází k sesuvu půdy. Nic netušící strojvedoucí projíždějícího vlaku Eurocity směrem do Drážďan se soupravou najíždí do nahromaděné zeminy, což má za následek železniční nehodu se zhruba třístovkou zraněných. Taková byla výchozí situace mezinárodního taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Saska a Ústeckého kraje, do kterého se zapojili zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici a ústecké Masarykově nemocnici. Celkem obě zdravotnická pracoviště přijala sedmnáct zraněných (figurantů), kteří byli do nemocnic transportování pozemní i leteckou záchrannou službou.

Do děčínské nemocnice záchranáři transportovali pět zraněných pacientů (figurantů). „První dva figuranti byli transportováni leteckou záchrannou službou krátce po 18:00 hodině. Po převzetí pacientů na chirurgické ambulanci byl vážně zraněný pacient přeložen k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Figuranti simulovali vážná, středně vážná a jedno lehké zranění. Velitelem akce v děčínské nemocnici byl MUDr. Radek Kolář z chirurgického oddělení. Byť se jednalo o cvičení, pacientům byla poskytnuta zdravotní péče dle rozsahu a povahy zranění. Do cvičení se zapojili týmy chirurgické ambulance, rentgenu, centrálních operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Přímo na místě havárie vlaku byl jako pozorovatel ředitel zdravotní péče MUDr. Hanauer Michal, MBA. Cvičení hromadného neštěstí bylo počtem zraněných opravdu veliké a zapojily se do něj aktivně všechny složky integrovaného záchranného systému. Pro zaměstnance děčínské nemocnice bylo toto cvičení premiérou a jsem ráda, že vše zvládli na výbornou. Tímto jim moc děkuji,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Danuše Tomášková.

Dvanáct zraněných (figurantů) skončilo na Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, která je zdravotnickým pracovištěm s vyšší odborností a zdejší traumacentrum spadá od roku 2014 do sítě německých traumacenter. „Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Velitelem akce byl přednosta ústecké Kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Hlavním koordinátorem týmu z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byl MUDr. Petr Vojtíšek. Celkem se do nácviku v ústecké Masarykově nemocnici zapojily téměř tři desítky zdravotníků z řad lékařského i nelékařského personálu,“ uvedla primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová.

„Síť traumacenter, ať u nás nebo v Německu, byla zřízena právě pro co nejlepší zvládání těžkých úrazů při rozsáhlých neštěstích. Pravidelná cvičení prověřují naší schopnost se těmto situacím postavit a udržují nutnou rutinní praxi pro reálné situace. V celé nemocnici je možno během minut zformovat několik traumatýmů složených z odborníků všech oborů tak, jak to vyžaduje situace. Vzhledem k naší poloze u hranic je spolupráce s německými kolegy nezbytností a i výhodou,“ doplnil velitel akce MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Celý zásah v ústecké Masarykově nemocnici trval od aktivace traumaplánu v 18:42 hodin a návozu prvního pacienta v 19:16 hodin po ošetření posledního pacienta a ukončení cvičení ve 20:34 hodin necelé dvě hodiny. Byla plně využita kapacita operačních sálů, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Všichni těžce zranění dosáhli na intenzivní ventilované lůžko a všem se dostalo adekvátní terapie. Do cvičení byl na lékařské straně zapojen mezioborový tým napříč chirurgickými obory, vydatně podporovaný lékaři intenzivní péče. Pro velký počet mladých kolegů bylo toto cvičení první nezávaznou zkušeností s hromadným neštěstím a přispělo ke zdokonalení jejich schopností. Tým Emergency, podpořený personálem ze spolupracujících oddělení odvedl velmi kvalitní práci. Všem zúčastěným patří veliký dík za osobní nasazení, často za cenu osobního volna, které vedlo k úspěšnému zvládnutí cvičení. Jeho výsledky nám poskytly zajímavé poznatky a přispějí k dalšímu zkvalitnění péče o pacienty, zlepšení našich znalostí a schopností vypořádávat se s následky hromadného neštěstí. V rámci mezinárodního cvičení reprezentovaly českou stranu nemocnice společnosti Krajská zdravotní na výbornou,“ dodal MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., koordinátor za traumatým ústecké Masarykovy nemocnice spolupracující se složkami Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, který se aktivně nácviku rovněž účastnil.

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., zejména Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, jako páteřní zdravotnická zařízení pro celý Ústecký kraj a přilehlé oblasti, ve kterých končí těžce zranění po nehodách a pacienti v kritických zdravotních stavech, se do nácviku zvládnutí hromadných neštěstí zapojují pravidelně.             

Zdroj: info@kzcr.eu

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí hromadného neštěstí na železnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí hromadného neštěstí na železnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte