30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2008

Problematiku cévních mozkových příhod připomene celosvětově organizovaný projekt pod názvem „STROKE AWARENESS DAY“, který v tomto roce připadá na 14. května.

V České republice je tento den navíc od roku 2006 rozšířen o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Kampaň, která bude v rámci těchto dnů probíhat od 29. dubna až do 27. května, začne celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu.


Celosvětový projekt, nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“ má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod (CMP). V České republice se tento den navíc rozšířil od roku 2006 o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Jedná se o celostátní akci, která má upozornit, že CMP je velmi závažný a akutní stav, informovat o možnostech prevence a také o klinických příznacích a nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Od 29. dubna až do 27. května 2008 bude probíhat informační a vzdělávací kampaň pro laickou a ve vybraných regionech i odbornou veřejnost.

Kampaň bude zahájena 29. dubna celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu. V rámci kampaně je také zřízena e-mailová poradna s adresou cmp2008@centrum.cz, na kterou mohou zájemci z řad veřejnosti psát své dotazy na odborníky z takzvaných iktových center a intervenčních neuroradiologií.

Do projektu se zapojí, jako každoročně, i neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Odborným garantem projektu za chomutovskou nemocnici je MUDr. Jiří Neumann. Dne 6. května 2008 od 14:30 hodin proběhne představení projektu, prezentace neurologického oddělení a iktového centra. Součástí bude přednáška k tématu cévních mozkových příhod, zaměřená zejména na prevenci, rizikové faktory, příznaky a přednemocniční péči. Pro zájemce je připraveno také změření krevního tlaku, glykémie.


Cévní mozková příhoda (iktus) je vedoucí příčinou trvalé invalidity a po onemocněních srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok postihne iktus v ČR téměř 35 000 lidí, z nichž až třetina na toto onemocnění zemře a u další třetiny zůstanou trvalé následky různého stupně postižení. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, nicméně v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí mezi 50-65 rokem věku, a to zejména u mužů. V současné době existují možnosti specifické a účinné léčby, ale jen pokud je zahájena včas, to znamená do třetí hodiny od vzniku a rozvoje prvých příznaků. Velmi důležitá je také prevence.19.8.2019

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku v nemocnicích Krajské zdravotní, a to v Děčíně, případně také v Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě nebo Chomutově.

V případě budoucího působení Krajské zdravotní, a. s., v Rumburku Vám bude při Vašem zájmu umožněn návrat do rumburské nemocnice.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Bc. Martina Placatová, vedoucí personálního a mzdového oddělení Krajské zdravotní, a.s.
e-mail: martina.placatova@kzcr.eu; tel.: +420 477 117 952
Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.
e-mail: danuse.tomaskova@kzcr.eu; tel.: +420 412 705 221

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte