18.10.2019

Konferencí Jerieho kardio den Krajská zdravotní vzdala hold průkopníku kardiologie na severu Čech

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Kardiochirurgické oddělení  Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádaly ve čtvrtek 10. října 2019 nadregionální odbornou konferenci „Jerieho kardio den“. Vzdaly tím hold průkopníku kardiologie na severu Čech a jejímu zakladateli v ústecké nemocnici MUDr. Pavlu Jeriemu, čestnému členovi České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi, jenž patřil ke generaci zakladatelů kardiologických ambulancí v 60. letech minulého století v tehdejším Československu.

Záštitu nad akcí, která se uskutečnila v aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Akce, jejímiž odbornými garanty byli prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta ústecké kardiologické kliniky a MUDr. Miroslav Kolesár, primář kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se zúčastnilo více než dvě stě zdravotníků z celé České republiky.

„Velice si vážím toho, že konference se účastní významné osobnosti v tomto oboru v České republice, což akci dodává velký význam a s velkou pokorou a úctou si vás dovolím pozdravit,“ řekl v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Jsem velice rád, že postupně pan premiér a pan ministr zdravotnictví si uvědomili, jaký význam v českém zdravotnictví má Krajská zdravotní a konkrétně její vlajková loď Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Jaká tu máme špičkové pracoviště a kliniky. Myslím si, že vznikající Kardiocentrum je onou třešničkou na dortu, která této reputaci dodá potřebný zvuk,“ zdůraznil.

Účastníky konference také pozdravil, i za přítomného předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který poděkoval Ústeckému kraji nejen za trvalou investiční finanční podporu při obnově nemocnic, ale i finanční podporou akcí - setkávání špičkových odborníků, kterým je i tato konference.  „Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně na provozování Kardiocentra, jehož šéfem je profesor Pavel Červinka, přednosta kardiologické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice, která pod jeho vedením dosáhla již řadu úspěchů i na mezinárodní úrovni. Vytvořeny byly příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří v současné době právě Kardiocentrum, jehož tým zaznamenává dlouhodobě nárůst počtu operací. Pokračují práce na rekonstrukci dalších prostor v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém pavilonu pro Kardiocentrum - kardiologickou kliniku  a kardiochirurgii i hrudní chirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediární péče, standardních lůžek a ambulancí. Společnost předpokládá náklady na vybudování nového objektu ve výši zhruba 850 milionů korun. Usilování o získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče od ministerstva zdravotnictví, předpokládám, završíme úspěšně v příštím roce,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Po první dopoledním bloku konference věnované MUDr. Pavlu Jeriemu na téma „Srdeční selhání“ následoval přímý přenos z katetrizačního sálu, na který odpoledne navázal druhý přenos přenášející živě výkon ústeckých kardiologů. V dalších částech se přednášející zaměřili na témata v blocích Nekoronární intervence, Kardiochirurgie a Velmi často řešené problémy v kardiologické ambulanci.

„Jerieho kardio den navázal na loňský Den Kardiocentra a předchozích 14 ročníků Ústeckých kardiologických dnů. Nemohu jej hodnotit jinak než jako velice úspěšný, za což patří dík nejen přednášejícím a ostatním účastníkům konference, ale také vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, ve kterých mají obory vztahující se k péči o lidské srdce velkou oporu. Širší lékařská společnost se měla možnost seznámit s novinkami v kardiovaskulární péči jak po teoretické, tak po praktické stránce. V loňském roce vzniklo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Kardiocentrum, které tvoří kardiologická klinika, kardiochirurgické a  kardioanesteziologické oddělení. V současné době je naším hlavním cílem získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra,“ vyzdvihl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, přednosta kardiologické kliniky.

„Děkuji vedení společnosti Krajská zdravotní za úsilí, které projektu budování kardiochirurgického oddělení věnuje. Jmenovitě Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva Krajské zdravotní, Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli Krajské zdravotní, MUDr. Josefu Liehnemu, řediteli zdravotní péče Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Pavlu Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, přednostovi ústecké kardiologické klinice. Poděkování patří i všem mým kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na přípravě projektu kardiochirurgického oddělení v Ústí nad Labem, ale i těm, kteří do tohoto projektu vstoupili později a v současné době s láskou pečují  o naše pacienty,“ zdůraznil MUDr. Miroslav Kolesár, primář ústeckého kardiochirurgického oddělení.

 

MUDr. Pavel Jerie

Koncem minulého roku zemřel ve věku nedožitých 91 let významný český kardiolog MUDr. Pavel Jerie, který byl u počátků kardiologie v tehdejším Severočeském kraji. Dr. Jerie patřil do generace lékařů, kteří v 60. letech zakládali v Československu kardiologické ambulance. Od roku 1956 zastával funkci krajského kardiologa. Po událostech roku 1968 emigroval do Švýcarska, kde úspěšně pracoval v klinickém výzkumném oddělení známé firmy Sandoz. Pavel Jerie aktivně vedl studie s novými antihypertenzivy a také stál u počátků léčby chronického srdečního selhání inhibitory ACE. V roce 1989 inicioval v Československu první prospektivní randomizovanou studii o vlivu inhibitoru ACE spiraprilu v léčbě chronického srdečního selhání. V české lékařské veřejnosti byl před rokem 1968 znám především jako autor vynikající učebnice Kardiologie praktického lékaře (SNZL 1964 a 1967). Z této publikace se v té době učili i internisté před atestacemi. Dr. Jerie byl jmenován čestným členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. V roce 2009 vyšla vzpomínková kniha dr. Pavla Jerieho Pro koho je medicína? Světem za lepšími léky (Praha, Academia 2009, edice paměť), ve které popsal svůj složitý, ale krásný a bohatě naplněný život. Pavel Jerie zanechal trvalou stopu mezi lékaři i pacienty nejen v Ústeckém kraji, ale v celém Československu.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


14.10.2019

Krajská zdravotní se k pohledávkám za Lužickou nemocnicí a poliklinikou přihlásila

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) se přihlásila k pohledávkám za Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a. s., (LNaP) v Rumburku, která je v konkurzním řízení. Pohledávky největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji za LNaP v úhrnu představují ke dni 14. října 2019 částku 646 460 Kč. Informoval o tom předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák.

„Krajská zdravotní se přihlásila k pohledávkám za Lužickou nemocnicí a poliklinikou. Postupuje standardně, stejně jako další věřitelé rumburské nemocnice. To ale nic nemění na našich dřívějších prohlášeních. Proto za vedení společnosti znovu zdůrazňuji, že jeho postoj k řešení situace ve Šluknovském výběžku ve věci zajištění zdravotní péče je dlouhodobě konzistentní a máme vůli ji řešit,“ řekl předseda představenstva KZ.

„Krajská zdravotní je v rámci kapacit zdravotnických oddělení jednotlivých nemocnic připravena pomoci pokrývat potřebu poskytování zdravotních služeb pro obyvatele tohoto regionu a napomoci k řešení této situace a ke stabilizaci poskytovaných zdravotních služeb v regionu. Toto je, pokud jde o specializovaná zdravotnická pracoviště děčínské nemocnice a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, již dlouhou dobu realitou,“ připomněl Ing. Jiří Novák.

Zdroj: info@kzcr.cz


11.10.2019

Děčínský den komplexní interní péče se konal již posedmé

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 3. října 2019 odbornou konferenci „7. Děčínský den komplexní interní péče“. Akce, jejíž účastníky pozdravil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, se tradičně konala v reprezentačních prostorách děčínského zámku za účasti téměř dvou set zdravotníků. Konference se uskutečnila pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy a primátora města Děčín Jaroslava Hroudy.

„Scházíte se jako odborníci v rámci interní péče, abyste si vyměnili zkušenosti. A umíte-li například něco trochu jinak než váš kolega, přeji vám, abyste se dokázali poučit, protože zdravotnictví je takový zvláštní obor: pokud se udělá chyba, může být i tragická. Když někdo udělá špatný výrobek, řekneme třeba, že mu dáme ztrátu k úhradě a je to vyřízené… Chtěl bych vám proto poděkovat za náročnou a zodpovědnou práci. Ať se na konferenci cítíte příjemně, děčínský zámek je krásné prostředí. Myslím si, že vše dobré, čemu se dokážeme přiučit, se může hodit,“ řekl v úvodním vystoupení Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

„Jsem rád, že jste přijali pozvání a přijeli do Děčína. Vždy říkám, že mě potěší, když najdete trochu času se v našem městě porozhlédnout. Chci poděkovat všem organizátorům a Krajské zdravotní za uspořádání takových setkání, protože ve vašem oboru je vzdělávání to nejpodstatnější, co my jako pacienti jednou oceníme. Přeji vám, aby se vám v našem městě líbilo a konference splnila vaše očekávání,“ pozdravil účastníky Jaroslav Hrouda, primátor města Děčín.

„Dovolte, abych vás pozdravil nejenom jménem svým, ale také jménem vedení Krajské zdravotní a předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Nováka. Děkuji Ústeckému kraji za finanční podporu vzdělávání lékařů a dalšího personálu, tedy i této konference. Za podporu děkuji také statuárnímu městu Děčín. Poděkování patří také organizátorům dnes již tradiční akce. V děčínské nemocnici v současné době probíhá přístavba nového pavilonu pro magnetickou rezonanci k pavilonu „I“. Součástí je i nová organizace interního příjmu a reorganizace gastroenterologické části interního oddělení. Proto děkuji personálu za práci, kterou odvádí ve ztížených podmínkách. Výsledek ale určitě bude stát za to. Navíc do finále dospěla příprava projektové dokumentace dostavby celé nemocnice. Jde o pavilony pro chirurgii, urgentní příjem, pavilon pro matku a dítě, hemodialýzu - vše propojené spojovacím koridorem. Rada Ústeckého kraje již odsouhlasila způsob financování pro vybrané investiční akce. Právě tato mezi ně patří. Jsem přesvědčen, že nemocnice v Děčíně dosáhne portfoliem služeb a vybavením celorepublikové úrovně. Už jen dodám, že děčínská nemocnice v posledních dvou letech velmi dobře hospodaří,“ přiblížil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Odbornými garanty konference „7. děčínský den komplexní interní péče“ byli MUDr. Daniela Kallmünzerová, primářka Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín Novák, bývalý primář oddělení. 

„Děčínská konference interní péče  i letos, stejně jako v letech minulých,  potvrdila vysokou úroveň nejen  vystoupení  zkušených specialistů, ale i výbornou kvalitu  prezentací našich mladých kolegů. Děčínský den interní péče je navíc skvělou možností pro předávání zkušeností s kolegy z mimoděčínských pracovišt a pro setkávání  lékařů nemocnice s ambulantními kolegy. Těší nás  tradičně vysoká účast posluchačů konference, v plně obsazeném konferenčním sále se dobře přednáší,“ hodnotí setkání MUDr. Daniela Kallmünzerová.

MUDr. Antonín Novák ocenil velmi dobrou odbornou úroveň kongresu a upozornil na konkrétní vystoupení lékařů v programu konference.

„Primář plicního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Daniel Doležal probral problematiku plicního pacienta na interním oddělení, zvláště bronchopneumonie, obstrukční chorobu bronchopulmonální a nádory plic,  primář ústeckého interního oddělení MUDr. Jiří Laštůvka  se věnoval v bloku Gastroenterologický pacient na interním oddělení perorální léčbě snižující sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku a indikacemi ERCP. MUDr. Jan Tureček ze stejného oddělení v děčínské nemocnici přednesl  mimo jiné ilustrativní kazuistiku mladé ženy, která těsně po porodu prodělala rozsáhlý zápal plic s nutností indikace úspěšného napojení na dočasný mimotělní oběh na vyšším pracovišti. Takto se podařilo zachránit mladou ženu po porodu,“ zaujalo MUDr. Antonína Nováka.

„Mladí internisté z Nemocnice Děčín už tradičně zaujali výborně připravenými a prezentovaným přednáškami. MUDr. Ácsová prezentovala dokonce  i vlastní data o užívání antibiotik u 400 pacientů. Rezistence antibiotik je narůstající problém, daný jejich zbytečnými indikacemi. Na vině je jak pacient, tak i lékař, problémem zejména volná dostupnost antibiotik v rozvojových zemních a jejich narůstající používání ATB ve veterinární medicíně. MUDr. Petr Bauer až detektivním způsobem rozebral několik kazuistik suspektních  plicních embolií v rámci diferenciální diagnostiky dušnost a MUDr. Leoš Kolár připomněl, jak snadno pracovní stres v náročné profesi  lékaře zhorší glykemickou variabilitu  diabetika 1. typu. Jako host vystoupila MUDr. Soňa Biková  z neurologického oddělení děčínské nemocnice s výsledky trombolytické léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou a ilustrativními kazuistikami antidota dabigatranu  při recidivující cévní mozkové příhodě,“ upozornil někdejší primář interny v Děčíně.

Interní oddělení děčínské nemocnice poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Oddělení  je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní, součástí jsou i všeobecná jednotka intenzivní péče a oddělení následné péče. Hemodialyzační středisko zajišťující ambulantní péči o pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin je od tohoto roku  organizačně odděleno, nadále však i toto pracoviště je považováno za součást interního oddělení.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/   

Zdroj: info@kzcr.eu


VIDEO: Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí hromadného neštěstí na železnici na česko-německé hranici

V údolí řeky Labe na česko-německé hranici poblíž saského městečka Schöna dochází k sesuvu půdy. Nic netušící strojvedoucí projíždějícího vlaku Eurocity směrem do Drážďan se soupravou najíždí do nahromaděné zeminy, což má za následek železniční nehodu se zhruba třístovkou zraněných. Taková byla výchozí situace mezinárodního taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Saska a Ústeckého kraje, do kterého se zapojili zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici a ústecké Masarykově nemocnici. Celkem obě zdravotnická pracoviště přijala sedmnáct zraněných (figurantů), kteří byli do nemocnic transportování pozemní i leteckou záchrannou službou.
 
Do děčínské nemocnice záchranáři transportovali pět zraněných pacientů (figurantů). „První dva figuranti byli transportováni leteckou záchrannou službou krátce po 18:00 hodině. Po převzetí pacientů na chirurgické ambulanci byl vážně zraněný pacient přeložen k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Figuranti simulovali vážná, středně vážná a jedno lehké zranění. Velitelem akce v děčínské nemocnici byl MUDr. Radek Kolář z chirurgického oddělení. Byť se jednalo o cvičení, pacientům byla poskytnuta zdravotní péče dle rozsahu a povahy zranění. Do cvičení se zapojili týmy chirurgické ambulance, rentgenu, centrálních operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Přímo na místě havárie vlaku byl jako pozorovatel ředitel zdravotní péče MUDr. Hanauer Michal, MBA. Cvičení hromadného neštěstí bylo počtem zraněných opravdu veliké a zapojily se do něj aktivně všechny složky integrovaného záchranného systému. Pro zaměstnance děčínské nemocnice bylo toto cvičení premiérou a jsem ráda, že vše zvládli na výbornou. Tímto jim moc děkuji,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Danuše Tomášková.
 
Dvanáct zraněných (figurantů) skončilo na Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, která je zdravotnickým pracovištěm s vyšší odborností a zdejší traumacentrum spadá od roku 2014 do sítě německých traumacenter. „Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Velitelem akce byl přednosta ústecké Kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Hlavním koordinátorem týmu z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byl MUDr. Petr Vojtíšek. Celkem se do nácviku v ústecké Masarykově nemocnici zapojily téměř tři desítky zdravotníků z řad lékařského i nelékařského personálu,“ uvedla primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová.
 
„Síť traumacenter, ať u nás nebo v Německu, byla zřízena právě pro co nejlepší zvládání těžkých úrazů při rozsáhlých neštěstích. Pravidelná cvičení prověřují naší schopnost se těmto situacím postavit a udržují nutnou rutinní praxi pro reálné situace. V celé nemocnici je možno během minut zformovat několik traumatýmů složených z odborníků všech oborů tak, jak to vyžaduje situace. Vzhledem k naší poloze u hranic je spolupráce s německými kolegy nezbytností a i výhodou,“ doplnil velitel akce MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
„Celý zásah v ústecké Masarykově nemocnici trval od aktivace traumaplánu v 18:42 hodin a návozu prvního pacienta v 19:16 hodin po ošetření posledního pacienta a ukončení cvičení ve 20:34 hodin necelé dvě hodiny. Byla plně využita kapacita operačních sálů, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Všichni těžce zranění dosáhli na intenzivní ventilované lůžko a všem se dostalo adekvátní terapie. Do cvičení byl na lékařské straně zapojen mezioborový tým napříč chirurgickými obory, vydatně podporovaný lékaři intenzivní péče. Pro velký počet mladých kolegů bylo toto cvičení první nezávaznou zkušeností s hromadným neštěstím a přispělo ke zdokonalení jejich schopností. Tým Emergency, podpořený personálem ze spolupracujících oddělení odvedl velmi kvalitní práci. Všem zúčastěným patří veliký dík za osobní nasazení, často za cenu osobního volna, které vedlo k úspěšnému zvládnutí cvičení. Jeho výsledky nám poskytly zajímavé poznatky a přispějí k dalšímu zkvalitnění péče o pacienty, zlepšení našich znalostí a schopností vypořádávat se s následky hromadného neštěstí. V rámci mezinárodního cvičení reprezentovaly českou stranu nemocnice společnosti Krajská zdravotní na výbornou,“ dodal MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., koordinátor za traumatým ústecké Masarykovy nemocnice spolupracující se složkami Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, který se aktivně nácviku rovněž účastnil.
 
Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., zejména Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, jako páteřní zdravotnická zařízení pro celý Ústecký kraj a přilehlé oblasti, ve kterých končí těžce zranění po nehodách a pacienti v kritických zdravotních stavech, se do nácviku zvládnutí hromadných neštěstí zapojují pravidelně.  

Fotografie ze cvičení najdete v archívu tiskových zpráv.

Zdroj: info@kzcr.eu


11.10.2019

Chirurgové v děčínské nemocnici Krajské zdravotní se zaměřili na prevenci karcinomu prsu

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo ve své poradně v pondělí 7. října 2019 den otevřených dveří zaměřený na karcinom prsu. Akce využily nejen ženy, ale i muži, které toto maligní nádorové onemocnění může rovněž postihnout.

„Chirurgie prsu je důležitou součástí operativy našeho oddělení.  Tým kolem paní doktorky Vítové pečlivě sleduje trendy v této disciplíně a úspěšně je zavádí do praxe ku prospěchu našich pacientek a pacientů,“ uvedl primář děčínské chirurgie MUDr. Jan Rejholec.

Do poradny děčínského chirurgického oddělení zavítalo na den otevřených dveří 45 návštěvníků. „U dvou pacientek z celkového počtu příchozích zdravotní sestry odebraly krev na genetický rozbor. Dvě návštěvnice byly indikovány přímo na sál. Do naší mamologické poradny k dalšímu dovyšetření byly objednány tři pacientky,“ uvedla MUDr. Eliška Vítová.

Nechat si zkontrolovat prsní žlázu nechala návštěvnice Ivana z Děčína. „O dnešní akci jsem se dozvěděla ze stránek nemocnice. Chci se ujistit, zda jsem zdravá, jelikož samovyšetření prsu si sama moc často neprovádím,“ řekla návštěvnice. Pacienti po vyšetření dostávali od zdravotníků tiskoviny s radami, jak a často provádět samovyšetření prsní žlázy. Nechyběla prezentace epitéz a podprsenek využívaných po resekci prsu. U stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny si mohli návštěvníci nechat přeměřit krevní tlak a množství tuku v těle.           

Zdroj: info@kzcr.eu

Chirurgové v děčínské nemocnici Krajské zdravotní se zaměřili na prevenci karcinomu prsu. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Chirurgové v děčínské nemocnici Krajské zdravotní se zaměřili na prevenci karcinomu prsu. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


10.10.2019

Kraj jednal s Litoměřicemi o nemocnici

Tisková zpráva byla převzata od Ústeckého kraje.

U hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se ve středu 9. října 2019 sešli litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Karel Krejza a další představitelé kraje, Krajské zdravotní, a.s. a Nemocnice Litoměřice, a.s., aby zde jednali o dalším provozu nemocnice v Litoměřicích.

Zástupci Ústeckého kraje a města Litoměřice se spolu se všemi přítomnými shodli při vysoce konstruktivním jednání na tom, že všechny strany mají zájem na zajištění zdravotní péče v litoměřické nemocnici prostřednictvím Ústeckého kraje, resp. Krajské zdravotní, a.s.


„Nyní se bude připravovat společné memorandum, ze kterého vyplynou další realizační kroky tak, aby zastupitelstva kraje i města mohla v co nejkratší době kvalifikovaně rozhodnout,“ uvedl hejtman Bubeníček.

Zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/kraj-jednal-s-litomericemi-o-nemocnici/d-1737760/p1=2046984.10.2019

Všechny nemocnice Krajské zdravotní splňují akreditační standardy SAK, jako pátá uspěla teplická

Nemocnice Teplice, o. z., jako pátá z nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a. s. (KZ), se stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR) nemocnice obdržela ke dni 12. září 2019. V závěru loňského roku stejně uspěly Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Letos v květnu se k nim přidala Nemocnice Most, o. z., a v červnu Nemocnice Chomutov, o. z. Akreditace SAK ČR má platnost tři roky.

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., probíhal od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji bylo získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.

„Vedení Krajské zdravotní se podařilo dosáhnout jeden z důležitých cílů, které si vytyčilo. Teplická nemocnice je pátou nemocnicí s prestižním certifikátem. Doplnila tím naše nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově. Podařilo se jí podmínky akreditace splnit a do roku 2022 akreditaci získat. Zaměstnancům Krajské zdravotní v teplické nemocnici blahopřeji a děkuji všem za přístup, díky kterému se tento významný mezník v dosud dvanáctileté historii společnosti podařilo dosáhnout,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Krajská zdravotní se snaží neustále zlepšovat kvalitu péče ve svých nemocnicích. Postupně se podařilo každé z nich dosáhnout úspěchu, jakým je obdržení osvědčení o splnění národních akreditačních standardů. Akreditování zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že v nemocnicích Krajské zdravotní může očekávat velmi dobrou úroveň služeb. Děkuji zaměstnancům v Teplicích, stejně jako předtím jejich kolegům v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, že pro nemocnici certifikát na dobu tří let získali,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Jsem  rád, že naše nemocnice splnila akreditační standardy a zařadila se mezi akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní, a to jako pátá v pořadí. Předané zkušenosti od kolegů z děčínské, ústecké, mostecké a chomutovské nemocnice nám k tomu velmi pomohly, za což jim děkuji, stejně jako týmu z vedení společnosti, který nám v akreditaci byl nápomocen. Děkuji všem zaměstnancům teplické nemocnice, kteří se na dosažení nelehkého cíle podíleli. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom si akreditaci nadále udrželi a dobře obstáli při dalším akreditačním šetření, které proběhne za tři roky,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Do podzimu loňského roku Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické zařízení potom úspěšně absolvovalo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.

Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., vydala „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., 27. 6. 2019 s platností do 26. 6. 2022. V loňském roce komise přidělila certifikát Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021. Letos certifikát získala Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 24. 5. 2019 s platností do 23. 5. 2022 a Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., 12. 9. 2019 s platností do 11. 9. 2022.  

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně poskytovatelé splnili požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Certifikát a foto naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu


1.10.2019

Chirurgové v děčínské nemocnici Krajské zdravotní se zaměří na prevenci karcinomu prsu

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., pořádá den otevřených dveří. Akce bude zaměřena na prevenci karcinomu prsu.

Návštěvnice mohou využít:

  • vyšetření prsu (bez doporučení)

  • konzultace o možnosti genetického vyšetření pro samoplátce při výskytu rakoviny prsu v rodině

  • seznámení se s prezentací epitéz a podprsenek po operaci

  • nabídky edukačních letáků – samovyšetření prsní žlázy

  • u stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny si mohou nechat přeměřit krevní tlak a množství tuku v těle

Akce proběhne 7. října 2019 od 9:00 do 13:00 hodin, v prostorách poraden Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v budově „D“, 1. podzemním podlaží, U nemocnice 1, 405 99 Děčín.

Zájemkyně se mohou předem objednat na telefonním čísle 412 705 452.

Zdroj: info@kzcr.eu


26.9.2019

Krajská zdravotní získala nové monitory dechu pro novorozence do děčínské a mostecké nemocnice

Patnáct nových monitorů dechu v celkové hodnotě 30 tisíc Kč od ředitelky Nadace Křižovatka Mgr. Štěpánky Pokorníkové získala Krajská zdravotní, a. s., pro svá novorozenecká zdravotnická pracoviště v děčínské a mostecké nemocnici. Slavnostní předání techniky proběhlo v polovině září letošního roku.

Pěti novými monitory dechu z celkového daru nově disponuje dětské a dorostové oddělení Nemocnici Děčín, o. z. „Monitory využívají nejen zdravotnice naší novorozenecké stanice, ale stále častěji i maminky, které si je mohou po propuštění z nemocnice zapůjčit domů. Vzhledem k nutné obnově přístrojů jsme rádi, že jsme díky sponzorům prostřednictvím Nadace Křižovatka získali monitory dechu nové,“ uvedla MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Deset monitorů dechu získalo perinatologické centrum Nemocnice Most, o. z. „Monitory dechu se staly nezbytným vybavením našeho centra. Využíváme je k monitorování dechu zejména u nezralých novorozenců. Spádovost našeho pracoviště je nejen západní část Ústeckého kraje, ale také Karlovarský kraj. Mostecko je region s největším počtem narozených nedonošených dětí. Průměr v České republice je sedm procent, u nás dosahuje patnácti procent,“ řekla MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.

Podložka monitoru dechu se vkládá  pod matraci v lůžku dítěte a čidla reagují na pohyb hrudního koše miminka. V případě zástavy dechu spustí monitor dechu zvukový signál upozorňující na apnea pauzu.

Zdroj: info@kzcr.eu

Předávání monitorů dechu v děčínské nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Předávání monitorů dechu v děčínské nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


26.9.2019

Ve stipendijním programu Nadačního fondu Krajské zdravotní mohou studenti získat měsíčně až 7 tisíc korun

Předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2019 – 2020. Stipendijní program podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a. s. Studenti mohou měsíčně získat až 7 tisíc Kč.

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků, kteří jsou tím motivováni k tomu, aby po dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Propozice stipendijního programu pro tuto výzvu:

- studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia v oborech lékař, farmaceut: stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru radiologický asistent: stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oborech všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář: stipendium ve výši 5 000 Kč / měsíc

- studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra: stipendium ve výši 4 000 Kč / měsíc

- studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra: stipendium ve výši 2 000 Kč / měsíc

- studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů: stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 35 000 Kč) + 75 % roční částky stipendia za 5. ročník (tzn. 52 500 Kč) + stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc v akademickém roce 2019/2020, tedy celkem 157 500 Kč

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 10. 2019 na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem. Obálku je třeba označit heslem „Stipendium“.

Bližší informace lze získat v pracovních dnech (pondělí – středa) u paní Heleny Klatovské, telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217, nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu. Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

Přehled o počtu studentů zařazených do stipendijního programu NF KZ, a.s. od období 2014/2015

akademický rok:        nově zařazeno         pokračující      celkem
2014/2015                  12                                20                    32
2015/2016                  48                                13                    61
2016/2017                  63                                27                    90
2017/2018                  29                                53                    82
2018/2019                  42                                30                    72

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 32 nových nástupů do pracovního poměru ze stipendijního programu Nadačního fondu KZ, a. s., a to 24 lékařů, 3 všeobecné sestry, 2 zdravotnické záchranáře, 1 radiologického asistenta a 1 farmaceuta.

 

 

Zdroj: info@kzcr.cz


26.9.2019

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den české státnosti

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den české státnosti, který připadá na sobotu 28. září 2019. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Sofijská 2/3 (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékárna Dr. Max – OC Olympia Teplice, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: Petr Sochůrek


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte